​Helft Nederlanders vindt Nul op de meter-woning aantrekkelijk

08.01.2016 | Branchenieuws | 2684 keer bekeken
​Helft Nederlanders vindt Nul op de meter-woning aantrekkelijk

Van de Nederlanders vindt 42 procent het idee van Nul op de meter-woningen aantrekkelijk. Met name D66- en GroenLinks-stemmers zijn enthousiast over het concept. Als ze foto’s zien van de woningen voor en na de verbouwing vindt 53 procent de woning aantrekkelijk.

Dat blijkt uit een digitale enquête dat onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van Eneco uitvoerde onder duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder. Uit het onderzoek blijkt verder dat een meerderheid van 58 procent graag ziet dat hun gemeente zich actief gaat inzetten om renovatie van huizen tot Nul op de meter-woningen  te stimuleren. Nul op de meter-woningen zijn bestaande woningen die door een verbouwing evenveel of meer energie opwekken dan nodig is voor het huis en huishouden. Voor het nieuwe concept is veel belangstelling, meldt Eneco.

Stroomversnelling
Eneco liet het onderzoek uitvoeren als onderdeel van zijn voornemen om als eerste energiebedrijf lid te worden van Stroomversnelling. Binnen Stroomversnelling werken verschillende gemeentes, bedrijven en woningcorporaties nauw samen om de komende jaren 111.000 Nul op de Meter-woningen te realiseren.  Eneco en Stroomversnelling ondertekenen hiertoe op maandag 11 januari een samenwerkingsovereenkomst. Eneco wil met de partners van de Stroomversnelling nieuwe en innovatieve verdienmodellen rond Nul op de Meter-woningen ontwikkelen en realiseren.

Nul op de Meter
Nul op de Meter-woningen hebben geen gasaansluiting. Ze krijgen met de renovatie een nieuwe 'schil', worden kier- en tochtvrij gemaakt, krijgen nieuwe binnenhuisinstallaties en worden voorzien van onder meer zonnepanelen. Na de verbouwing wekt het huis evenveel duurzame energie op als dat het nodig heeft. Hierdoor komen de energiekosten, bij gemiddeld gebruik en over een jaar, op nul uit. Na de renovatie is de woning weer als nieuw en stijgt het wooncomfort. De verbouwing kan gefinancierd worden uit de kosten die een bewoner normaal gesproken kwijt is aan de energierekening. De bewoner blijft dan circa de komende 30 jaar het bedrag van zijn huidige energierekening betalen. Het aantal jaar is afhankelijk van de hoogte van de energierekening en van het type huis.

Financiering bottleneck
Financiering van de Nul op de meter-renovatie zien Nederlanders als belangrijk bezwaar. Volgens het rapport vinden sommigen de investering ‘enorm, voor héél weinig rendement’. Ook wordt gezegd: ‘Het duurt te lang voor de kosten eruit zijn en ik weet niet of ik nog dertig jaar in mijn woning blijf.’ Dit laatste argument hangt samen met de terugverdientijd van de investering. Als woningeigenaren allemaal zelf de financiering van het verduurzamen moeten dragen, lijkt een grootschalige realisatie van Nul op de meter-woningen ver weg, concludeert EnergieOverheid.

Energiebespaarfonds
Om dit op te lossen kan het nationaal energiebespaarfonds van minister Blok uitkomst bieden. Het revolverende fonds kan de investering voorschieten. Het fonds krijgt het geld terug via de besparing op energiekosten. Nadeel is wel dat de lening met een looptijd van tien jaar de financiering slechts ten dele compenseert. Ook denkt de overheid na over financiering via de netbeheerder, die via de elektriciteitsaansluiting verbinding heeft met de woning en de installaties. De eigenaar betaalt dan een maandelijkse vergoeding aan de netbeheerder die de installaties en de energie als een service levert.

Foto: Een van de eerste Nul op de Meter-woningen in Tilburg (foto Stroomversnelling)

Redactie Ensoc, 8-jan-15

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (11)

Reageren
 • P. Lomito
  17.01.2016 - 11:48 uur | P. Lomito

  Het NoM-concept drijft op de salderingsregeling waarbij je overbodige (en waardeloze) zomerstroom van je zonnepanelen gratis kunt inruilen voor fossiele (en dure) winterstroom. Om aan deze ongewenste praktijk definitief een einde te maken worden momenteel alle 7,5 miljoen woningen/aansluitingen voorzien van een slimme meter waarmee niet langer automatisch gesaldeerd kan worden zoals het geval is met de terugdraaiende draaischijfmeters.

  Minister Kamp heeft toegezegd om de bestaande salderingsregeling in 2020 te heroverwegen, uiteraard omdat dan alle woningen een slimme meter hebben en de salderingsregeling ook effectief afgeschaft kan worden. Ook zal dan afgestapt worden van de vaste tarieven voor dag/nacht en worden flexibele tarieven gehanteerd, waarbij het terugleveren van PV-stroom aan het net in de zomer geen cent zal opleveren.

  Voor NoM-woningen betekent dit dat NoM geen NoM meer is en dat naast de 30-jarige aflossing van de NoM-verbouwing ook weer een energierekening betaald moet worden. Dit kan me nog een feest worden...

 • Ton van Erp
  14.01.2016 - 21:26 uur | Ton van Erp

  @Carel Anink

  Beste Carel,
  Ik begrijp je zorg, alleen je gaat er in je berekeningen en zorg vanuit dat woningen als alternatief voor gas kennelijk met elektrische radiatoren o.i.d. verwarmd zullen gaan worden. De trend is echter naar toepassing van warmtepompen icm lage temperatuur afgiftesystemen, zoals vloerverwarming en/of lichtmetalen low H2O radiatoren. Deze afgiftesystemen zorgen voor een besparing van 25 a 30%. Dat beperkt het energieverbruik in jouw berekening tot ca. 7.200 kWh. Warmtepompen hebben tegenwoordig een COP van minstens 4 (die van mij zit op 4,15) zodat deze warmtepompen dus niet meer dan 1.800 kWh aan elektriciteit nodig hebben om 7.200 kWh aan warmte op te kunnen wekken.

 • Carel Anink
  13.01.2016 - 19:46 uur | Carel Anink

  @Ton van Erp

  37 % Van ons energieverbruik is ruimteverwarming door middel van aardgas. Ons elektriciteitsverbruik is slechts 18 % van ons energie verbruik. Ook bij een gewone woning is deze verhouding zichtbaar. Als één m³ aardgas in een HR ketel verstook wordt levert deze ruim 8 kWh warmte aan de woning. Gemiddeld gebruiken woningen 1.200 m³ aardgas voor verwarming, dat is 9.600 kWh en slechts 3.500 kWh elektriciteit. Je zult snel inzien dat het elektrificeren van de verwarming van woningen een enorme elektriciteitsvraag in de winter zal veroorzaken. En wind zou deze vraag op kunnen vangen? De bewering dat wind meer elektriciteit produceert in de winter is juist. Bij de huidige windmolens op land met gemiddeld 2.000 vollasturen per jaar is de winter productie (6 maanden) ca. 1.300 vollasturen en de zomerproductie ca. 700 vollasturen. De 2.400 MW windvermogen die nu in Nederland staat produceert met die 2.000 vollasturen 17,2 Petajoule. Wij verbruiken in Nederland ca. 400 Petajoule elektriciteit. Zelfs als we het voor elkaar krijgen om het windvermogen uit te breiden tot 6.000 MW en dit moderniseren met extra hoge masten, meer dan 100 meter, waardoor de molens ca. 2.800 vollasturen gaan maken, komen we niet verder dan 60 Petajoule.

 • O.P.. Wolters
  12.01.2016 - 21:10 uur | O.P.. Wolters

  Het is algemeen bekend, dat zeker voor de consument de kosten voor een verbouwing etc na hoogstens 5 (vijf jaar) terug verdiend moeten kunnen.want anders duurt het beslag op het kapitaal te lang en kunnen andere zaken niet aangeschaft worden. Bovendien komt het eind van alle subsidieerderij zo langzamerhand in zicht,want het aantal mensen,dat al die belasting verdient neemt af!!!! Dát is even slikken, natuurlijk !
  Ik wens overigens niet met jij (lulletje lampekatoen) aangesproken te worden: doe dat maar met de gelovigen!

 • Ton van Erp
  12.01.2016 - 20:34 uur | Ton van Erp

  @Carel Anink

  Allereerst zal het verschil in energievraag tussen zomer en winter kleiner worden: door betere isolatie van woningen zal de warmtevraag afnemen. Daarentegen zal de vraag naar koelte in de zomer juist toenemen (enerzijds door diezelfde betere isolatie, anderzijds door de klimaatverandering).

  Ten tweede zal de elektriciteitsproductie in de wintermaanden juist toe gaan nemen door de bouw van nieuwe windmolenparken. In de wintermaanden waait het immers veel harder dan 's zomers. Als je de grafieken van het gemiddelde aanbod van zoninstralingsuren en het gemiddelde aantal vollasturen wind op jaarbasis over elkaar heen legt, ontstaat er een vrijwel vlakke lijn. Het is dus van belang dat de capaciteit van beide vormen op elkaar aan te passen.

  Pieken in de vraag die het aanbod van deze twee energievormen overstijgt, kan opgevangen worden door biomassacentrales. Dergelijke centrales kunnen, net als gasgestookte elektriciteitscentrales, snel bijgeschakeld worden. De extra warmte die daarbij wordt opgewekt kan in de bodem worden opgeslagen of in warmtenetten worden toegevoegd.

 • Carel Anink
  12.01.2016 - 17:52 uur | Carel Anink

  Helft Nederlanders vindt Nul op de meter-woning aantrekkelijk. Welke Nul? De Nul, die van van kWh, per saldo net zoveel terug geleverd als afgenomen of de Nul van Euro's, per saldo dezelfde opbrengst uit teruglevering als kosten van afname. Het prijsverschil tussen zomer en winterstroom zal in de toekomst toenemen als er meer elektrisch verwarmt gaat worden, met warmtepompen bijvoorbeeld, in de winter er meer teruggeleverd gaat worden in de zomer door overcapaciteit van duurzame (o.a.zon) productie. Slimme meters zullen aangeven op welke momenten er wordt teruggeleverd of afgenomen. Nu geldt in de markt al een prijs voor elk uur per jaar (APX prijs). Die gaat naar de toekomst ook voor steeds kleinere vermogens verbijzonderd worden door gebruik van slimme meters. Denk je van niet? De volgende menselijke opvatting zal zich beslist gaan roeren: Waarom zal ik meer voor de stroom betalen dan nodig is als er zoveel zonnestroom is dat deze bij gratis is. En de handelaar die dit gaat faciliteren is ook al geboren. Als deskundige autoriteit een business case maken op basis van de huidige energieprijzen over een looptijd van meer dan 20 jaar, en daarmee ondeskundigen proberen te verleiden hierin te investeren, vind ik Lego lease achtig gedrag.

 • Ton van Erp
  12.01.2016 - 12:12 uur | Ton van Erp

  Allereerst een reactie op het artikel:
  de informatie over het Energiebespaarfonds klopt niet. De looptijd van de lening wordt bepaald door de hoogte van de lening en bedraagt 7, 10 of 15 jaar. Terugbetaling geschiedt niet uit de besparing op de energielasten, maar betreft gewoon een maandelijkse annuïteit. Het rentedeel hiervan is aftrekbaar in box 1. Meer informatie op www.ikinvesteerslim.nl

  Dan een reactie op de reageerders:
  Ik heb zelf een energieneutrale woning gebouwd (800 m3). De Rc-waarde van vloer, muren en dak zit op 5 - 5,5. Geen triple glas maar dubbel glas met Krytongasvulling, U-waarde 0,9. Door de slimme folie aan de binnenkant van de spouw in het glas, profiteer ik 's winters van de stralingswarmte van de laagstaande zon terwijl de zonnestralen in de zomer weerkaatst worden. Warmte en tapwater komen van 3 heatpipecollectoren, een hout-cv-haard, een lucht/water warmtepomp van 9 kW en een elektrische doorstroomverwarmer. Op het dak liggen 24 PV-panelen die jaarlijks ruim 6.500 kWh opwekken, ruimschoots toereikend om in ons totale verbruik te voorzien. De meerinvestering bedroeg ca. € 25.000, de jaarlijkse besparing op de energiekosten bedragen ca. € 2.200 (bij de huidige energieprijzen).

  Voor bestaande woningen zijn inmiddels complete NoM-paketten ontwikkeld. Voor een gewone tussenwoning komen deze neer op ca. € 25 - 30.000. Afhankelijk van het oorspronkelijke energielabel bedraagt de terugverdientijd 12 tot 18 jaar. Vergeet echter niet dat de woning ook een stuk comfortabeler is geworden. Bovendien kan men voor een NoM-woning € 27.000 meer hypotheek krijgen, wat uiteindelijk ook de meerwaarde van de woning gaat worden.

 • Edwin Bommezij
  12.01.2016 - 11:27 uur | Edwin Bommezij

  In zoverre ben ik het met Leen van 't Hoog eens, dat de investeringen voor de superdikke gevels pas na lange tijd zijn terugverdiend. Boven een Rc van 2 is de extra besparing immers maar zeer beperkt. Daarom; naïsoleren tot hooguit de Rc 2 en de rest van de warmtevraag oplossen met een warmtepomp. Dat is een investering die een veel hoger (financieel) rendement heeft. De terugverdientijd loopt dan terug tot hooguit 15 jaar. Als de lening vanuit het Energiebespaarfonds dan ook 15 jaar kan worden, dan kunnen we grootschalig aan de slag.
  Duurzame energieopwekking hoeft daarbij trouwens niet alleen op/om de woning zelf plaats te vinden. Zeker wel zoveel mogelijk doen, maar voor veel woningen zal het opwekken van voldoende duurzame energie toch betekenen dat in projecten elders moet worden geïnvesteerd.

 • Marten Dijkhuizen
  12.01.2016 - 11:06 uur | Marten Dijkhuizen

  Energie "Nul" woningen, Is alleen haalbaar in combinatie met een warmtepomp, Grond gebonden systeem !
  Hiermee is de noodzaak van een Gas aansluiting, komen te vervallen. Elektrische- of inductie-koken is een must.
  Dan heb je de eerste "Nul" van het Gas-binnen, dit is veel al bij bestaande bouw ca. 70% van energie kosten.
  Met warmwater opslag CV-water en Tapwater, "Zonne-Warmte" beperk je het aantal draaiuren van de Warmtepomp.
  Vanuit hier bepaal je dan nog wat er aan zonne-stroom panelen nodig zou zijn.
  Het nadeel is veelal te weinig dak-oppervlak, om alle PV-panelen te plaatsen, een vrij-veld opstelling mag natuurlijk.
  Maar voor Echt Nul-Gas en Nul -elektra, kom je dan al gauw op ca. 35-50 panelen op je dak. Maar dan ben je wel werkelijk Energie-Nul

 • 12.01.2016 - 09:54 uur | Mark Bouwmeester

  Met van t Hoog eens. Nul op de meter betekent in de praktijk nog altijd een aansluiting op t net waar je je overschotten dumpt en je tekorten mee aanvult. En op dat net kunnen veel efficientere systemen aangesloten worden. Doe in een huis wat je moet doen, namelijk verbruik beperken; lampen, zonneschermen, isolatie, dubbelglas is al standaard, laat zonnepanelen op te dak dat ook worden; standaard. En zorg dat er in het system (liefst elektriciteit, huizen krijgen immers koude behoefte ipv warmtebehoefte) CO2 reductie per kWh plaatsvindt.

 • leen van 't Hoog
  12.01.2016 - 09:39 uur | leen van 't Hoog

  Naar mijn mening blijft het energie neutraal concept onzin.Het zal enorm hoge , niet rendabele, investeringen met zich mee brengen.
  Het is veel beter iedere verbetering te beoordelen op zijn rentabiliteit.Je zult dan nooit op energie neutraal uitkomen.