​Green deals helpen met energietransitie

05.07.2016 | Branchenieuws | 995 keer bekeken
​Green deals helpen met energietransitie

Green deals leveren resultaten op die bijdragen aan de groene groei. Ze jagen de economische groei aan en leiden tevens tot energiebesparing en meer gebruik van hernieuwbare energie.

Dat blijkt uit een evaluatie die minister Kamp van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij deed dat mede namens minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. In het evaluatierapport van adviesbureau Kwink Groep staat dat dankzij meer dan tweehonderd green deals, duizenden woningen en bedrijven energiezuiniger zijn gemaakt, vervoer schoner is geworden en tienduizenden Nederlanders hernieuwbare energie vanuit restwarmtenetten of duurzaam opgewekte elektriciteit hebben gekregen.

Green deals
Green deals zijn afspraken tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties om groene groei te stimuleren. Het gaat om plannen op gebied van onder meer energie, mobiliteit, klimaat en (land)bouw. Voorbeelden zijn nieuwe energiebesparingstechnieken, duurzaam vervoer en alternatieve bouwmaterialen. Volgens Kamp brengen green deals de creativiteit, kennis en kunde van bedrijven, overheid en andere organisaties bijeen waardoor innovatieve plannen uit de samenleving de ruimte en worden knelpunten in wet- en regelgeving weggenomen.

Steun in de rug
‘Green deals brengen innovatieve bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden bij elkaar’, schrijft Kamp in zijn brief. ‘De afspraken helpen partijen om obstakels voor duurzame plannen weg te nemen en deze initiatieven uit te voeren. Zo helpen green deals met energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot. Ook dragen ze bij aan economische groei doordat innovatie sneller tot stand komt en producten sneller in de markt kunnen worden gezet.’ Kamp wil doorgaan met het sluiten van nieuwe green deals. Daarmee volgt hij het advies uit het evaluatierapport op.

Bewezen instrument
Green deals hebben zich de afgelopen vijf jaar bewezen, zo meldt Kamp. Het kabinet introduceerde in oktober 2011 de green deal-aanpak als nieuw instrument om groene economische groei in Nederland te stimuleren. Dit leverde in twee jaar tijd uiteindelijk 131 green deals op. De 116 green deals die zijn gericht op het thema energie, vaak in combinatie met andere thema’s zoals gebouwde omgeving en biobased ecomony, leveren allemaal – direct dan wel indirect - een bijdrage aan het behalen van de doelstellingen uit het energieakkoord, aldus Kamp.

Energieakkoord
Kamp noemt als directe bijdrage het realiseren van concrete projecten zoals vergisters, vergassers en efficiëntere processystemen. Ook zijn er green deals op gebied van energie die een indirecte bijdrage leveren aan het energieakkoord. Die zijn volgens Kamp meer gericht op het ‘creëren van instrumenten en systeemveranderingen’. Als voorbeeld noemt hij een green deal voor financiering om energiebesparing in woningen te stimuleren. Dit resulteerde uiteindelijk in het nationaal energiebespaarfonds, dat huiseigenaren leningen verstrekt voor energiebesparende maatregelen.

Op eigen benen
Ondanks het succes moeten nieuwe green deals op gebied van energie in de toekomst op eigen benen staan, zo blijkt uit de brief van Kamp. Vanaf 2012 tot en met 2015 kregen 54 green deals op gebied van energie ongeveer 44 miljoen euro van het kabinet voor ondersteuning van business cases. Voor dit jaar is hiervoor nog 16,3 miljoen euro aan budget beschikbaar, maar vanaf 2017 is geen budget meer voorzien voor dit doeleinde, aldus Kamp. Dat lijkt in strijd met zijn plan om green deals te professionaliseren, waarover hij een concreet plan van aanpak belooft.

Foto: Green deals dragen bij aan de groene groei, zo blijkt uit een evaluatie door Kwink Groep (foto tgthr.nl)

Redactie Ensoc, 6-jul-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • P. Lomito
    05.07.2016 - 13:03 uur | P. Lomito

    Die 44 miljoen euro lijkt heel veel maar is in vergelijking met de vele tientallen miljarden die weggegeven worden voor de exploitatieondersteuning van windmolens een druppel op de gloeiende plaat. Wat hier volledig mist is de efficiency van de genomen maatregelen: wat zijn de kosten per ton vermeden CO2-uitstoot? De minister kan wel roepen dat de maatregelen bijdragen aan het halen van de doelstellingen van het Energieakkoord maar dat is te gemakkelijk... als ik mijn gasketel beter afstel kost me dat niets en draagt ook bij aan de energiedoelen. Die efficiency van klimaatmaatregelen is zeer belangrijk omdat het hier niet gaat over gratis geld maar geld dat uitsluitend door huishoudens en MKB opgehoest moeten worden via een verhoogde energierekening. Of in ieder geval dat we met de genomen maatregelen de hoogste klimaatwinst behalen met de het geld van burgers.

    Zonder inzicht in de kosten en de effectiviteit van de gekozen maatregelen is de kans groot dat de publieke middelen verspild worden aan leuke projectjes, d.w.z. leuk voor de eigenaar en niet voor de maatschappij.