Gemeenten aan de slag met duurzame energie

01.04.2015 | Branchenieuws | 1259 keer bekeken
Gemeenten aan de slag met duurzame energie

Gemeenten zoals Zeist en Noordoostpolder zijn actief bezig met het verduurzamen van de energievoorziening van hun gebouwen. Hiervoor worden hun medewerkers bijgeschoold op gebied van duurzame energie.

Anderhalf jaar na de ondertekening van het energieakkoord is te merken dat gemeenten actief bezig zijn met het verduurzamen van de energievoorziening. Gemeenten hebben hiervoor ambitieuze doelstellingen geformuleerd en willen deze in de praktijk ook realiseren. Ze richten zich hierbij vaak op de opwek van duurzame energie en energiebesparing in de gebouwde omgeving . Hiervoor worden diverse medewerkers van gemeenten bijgeschoold. Zo zijn vijftien deelnemers begin maart gestart met de post-HBO opleiding Duurzame Energie van de stichting Post Hoger Onderwijs Energiekunde (PHOE). Zo ook Hans de Groot, senior bouwkundig projectleider/adviseur van de gemeente Zeist. Hij vertelt meer over de ambities en inspanningen van de gemeente Zeist.

Wat voor functie heeft u bij de gemeente?

'Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor diverse nieuwbouw-, verbouw-, en renovatiewerken vanaf initiatief, voorbereiding, aanbesteding, begeleiding van de uitvoering tot en met de oplevering. Ook moet ik de meerjarenonderhoudsplanningen opstellen voor het gemeentelijk vastgoed en de werktuigbouwkundige installaties van diverse gebouwen, waaronder de bibliotheek, het gemeentehuis en het zwembad. Hiervoor heb ik in 2011 al een verduurzamingsproject uitgevoerd met als resultaat 60% minder CO2-uitstoot en een jaarlijkse besparing van 180.000 euro door minder energieverspilling. In mijn functie zet ik mijn kennis in voor de groene ambitie van de gemeente Zeist en werk ik aan een vermindering van de CO2-voetafdruk van de gemeente.'

Welke duurzame ambities heeft de gemeente Zeist?

'De gemeente heeft diverse duurzame ambities geformuleerd in het programma Duurzaam Zeist. Een van de ambities is dat Zeist in 2020 een energieneutrale gemeentelijke organisatie is. In 2050 moet het gehele grondgebied van Zeist energieneutraal zijn.'

Hoe realiseert gemeente Zeist haar doelstellingen?

'Om dit te bereiken proberen we het gemeentelijk onroerend goed te verduurzamen, een project waarmee ik samen met een collega en externe adviseurs bezig ben. Het project DMOPS –Duurzame Meerjaren Onderhouds Plannen- is om op een efficiënte en effectieve wijze de gemeentelijke onroerend goedportefeuille te transformeren tot een kwalitatief hoogwaardig duurzame portefeuille. Einddoel is om al ons vastgoed te voorzien van energielabel A in 2020. In het coalitieakkoord 'Samen kansen pakken' staat dat de gemeente een voorbeeldrol heeft in de verduurzaming van het eigen vastgoed. Daarvoor voeren we onderzoek uit naar de mogelijke inzet van innovaties en technieken die leiden tot minder energiegebruik.'

Wat ziet u als uitdaging voor de komende jaren?

'Op weg naar energie neutraal Zeist moeten we de komende jaren aan de slag met lokale duurzaam opgewekte energie. Dankzij mijn werkgever gemeente Zeist mag ik de post-HBO opleiding Duurzame Energie van stichting PHOE volgen zodat ik op dit gebied mijn kennis en ervaring uitbreid. We zijn nu halverwege de cursus, maar met de reeds opgedane kennis zie ik meer en meer vooral kansen voor biomassakachels en/of -centrales in het mooie bosrijke Zeist. Dit naast de kansen van zonne-energie, dat in Zeist al veel wordt toegepast.'

Noordoostpolder: in 2030 energieneutraal
Gemeente Noordoostpolder wil in 2030 voldoende duurzame energie opwekken om energieneutraal te zijn. Dat heeft de gemeente geformuleerd in haar Duurzaamheidsplan 2012-2015. De gemeentelijke organisatie streeft naar energieneutraliteit in 2020. Uiterlijk in 2015 worden nieuwbouwwoningen in de gemeente Noordoostpolder potentieel energieneutraal gebouwd. Bestaande bouw moet in 2020 vergelijkbaar zijn met energieneutrale nieuwbouw door energiebesparende maatregelen en toekenning van duurzame energieopwekking op gebiedsniveau. Bedrijfsgebouwen worden in 2015 energieneutraal gebouwd. Bestaande bedrijfsgebouwen benutten de mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energie opwekking optimaal.

Energiebeheer
Bij de gemeente Noordoostpolder werkt Rocco van de Kar, vakspecialist openbare verlichting en technische installaties. 'Naast mijn functie zijn ook energiebeheer en coördinatie onderdeel van mijn taken. Op dit moment begeleid ik een project waarbij we negen gymlokalen en drie sporthallen voorzien van zonnepanelen. De uitvoering hiervan zal in april starten. Totaal worden er bijna 800 zonnepanelen aangebracht. Daarnaast wordt er in onze gemeente een enorm windmolenpark aangelegd. Als technische afdeling zijn wij ook betrokken bij dit project. Met totaal 86 windmolens op land en in het IJsselmeer wordt er vanaf 2015 1,4 miljard kWh per jaar opgewekt.'

Opleiding
Van der Kar volgde de post-HBO opleiding Duurzame Energie van stichting PHOE. Dat is hem goed bevallen, vertelt Van de Kar. 'Wat mij aantrok in de opleiding Duurzame Energie was het brede aanbod van de verschillende disciplines. Het is meer dan een cursus. De opleiding wordt afgesloten met een tentamen. Dat geeft voor mij ook meerwaarde aan de geïnvesteerde tijd. Daarnaast geven de docenten op een prettige manier les. Ze maken tijd vrij om toelichting te geven. Ik raad de opleiding bij iedereen aan.' De post-HBO opleiding Duurzame Energie vindt in zowel in het voorjaar als in het najaar plaats in Hilversum tijdens avonduren. Ook is het mogelijk om de opleiding in de zomer overdag te volgen als summercourse.

Redactie Ensoc, 1-apr-15

Foto: Windmolens in de Noordoostpolder. Ze maken onderdeel uit van het grootste windpark van Nederland

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (0)

Reageren