Gemeente verdient energiecoördinator snel terug

03.03.2015 | Branchenieuws | 2671 keer bekeken
Gemeente verdient energiecoördinator snel terug

Gemeenten willen de energievoorziening van hun gebouwen verduurzamen, maar hoe dit aan te pakken? Leg de regie over energiebesparing bij een gebouwbeheerder of energiecoördinator. Het salaris van zo'n ambtenaar is binnen twee maanden terugverdiend.

Gemeenten zien zich voor de taak gesteld om de doelstellingen uit het nationale energieakkoord uit te voeren. Dat zien de gemeenten nog als een flinke klus, blijkt uit de Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving die advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een jaar geleden presenteerden. In het akkoord wordt gemeenten gevraagd een actieve rol te nemen bij de vormgeving van de 'energieke samenleving'. Gemeenten zien veel kansen in verduurzaming van het eigen vastgoed, energiebesparing bij huishoudens en in kleinschalige burger­initiatieven. Tegelijk worstelen ze met hun eigen rol en de verdeling van de beperkte middelen om hun klimaatdoelstellingen te halen.

Aanpak
Sommige gemeenten willen al in 2030 energieneutraal zijn, zoals Dordrecht. Amsterdam heeft de ambitie om vanaf dit jaar alle nieuwbouw energieneutraal te laten zijn. Een van de manieren om dit in goede banen te leiden is het aanstellen van een gebouwbeheerder of energiecoördinator. Dit is niet alleen noodzakelijk bij grote steden, maar ook bij kleinere gemeenten. De gemeente Westland heeft de regie over energiebesparing neergelegd bij coördinator gebouwbeheer Dave van der Sar. Hij heeft de rol van energiecoördinator als vaste taak in zijn dagelijkse werkzaamheden. Door het energieverbruik te volgen met een systeem van Westland Infra kan hij de verschillende opties voor energiebesparing bepalen, meldt het college van burgemeester en wethouders van Westland.

Energiecoördinator
Een energiecoördinator helpt bedrijven, organisaties en particulieren te besparen op hun energierekening. Hij of zij begrijpt goed hoe energie-installaties werken, weet welke maatregelen energiebesparend werken en kan berekenen hoeveel deze maatregelen opleveren. Vaak zijn slechts eenvoudige maatregelen nodig om een forse besparing op de energienota te realiseren, meldt fractievoorzitter Ulbe Spaans van Progressief Westland. Hij verwijst naar gemeente Eindhoven, die een gemeentelijke energiecoördinator heeft aangesteld. 'Dit heeft geresulteerd in miljoenen euro's aan energiebesparingen in de afgelopen collegeperiode. Al na twee maanden was het salaris van deze ambtenaar terugverdiend', aldus Spaans.

Den Haag
Patrick Hoeve werkt als energiecoördinator op de afdeling Gebouwen en Installaties bij het Intern Dienstencentrum van de gemeente Den Haag. De afdeling heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van de gebouwen van onder meer het stadhuis, de stadsdeelkantoren en andere gebouwen waar ambtenaren van de gemeente werken. 'Als energiecoördinator hou ik me bezig met het energiemanagement van de gebouwen, de selectie en toepassing van energiebesparende maatregelen in de gebouwen en de beantwoording van vraagstukken op gebied van energievoorziening en duurzaamheid,' zo meldt Hoeve op zijn LinkedIn-profiel. Hij spreekt tijdens een telefonisch gesprek over zijn werk en zijn taken als energiecoördinator.

Taken
Wat houdt het werk van energiecoördinator in? 'Ik heb drie taken', zegt Hoeve. 'Ten eerste doe ik het operationeel beheer van de gebouwen en installaties, zoals rekeningen en aansluitingen. Tweede taak is het halen van de gemeentelijke doelstellingen. Gemeente Den Haag heeft de ambitie om haar vastgoed te verduurzamen. Hierbij hoort ook de doelstelling om het energieverbruik met 12 procent te verminderen. Hiervoor moeten we opties inventariseren, voorstellen doen en projecten begeleiden.' Derde taak van Hoeve is het meedenken over het beleid van de gemeente en over verdere verduurzaming. Den Haag wil in 2040 een klimaatneutrale stad zijn. Het college wil het geld inzetten voor energiebesparing, zonnepanelen in de stad en uitbreiding van het warmtenet.

Projecten
Als voorbeeld van een project noemt Hoeve de stadsdeelkantoren uit de jaren zeventig, waar gaswarmtepompen werden geplaatst voor de basislast zodat de HR-ketels alleen de pieken hoefden op te vangen. Ook is hij betrokken bij het project EnergieRijk Den Haag, waarbij de gemeente samenwerkt met het Rijk aan de verduurzaming van de energievoorziening voor hun gebouwen rondom het station Den Haag Centraal. Het project heeft een voorbeeldfunctie. 'Samen met het Rijk willen we een duurzame energievoorziening voor het gebied gaan realiseren. Belangrijk hierbij is dat de energie ook lokaal opgewekt gaat worden.' Hoeve denkt aan een energetische koppeling tussen het stadhuis en de ministeries, maar hoe dit precies gebeurt hangt af van de aanbesteding. 'We laten de ideeën over aan marktpartijen,' zegt Hoeve. Momenteel wordt de aanbesteding voorbereid.

Opleiding
Voor de functie van energiecoördinator is een opleiding vereist. Hoeve volgde bij de Federatie van Energieconsultants (FedEC) de opleiding Energiecoördinator, waarvoor hij begin 2014 slaagde. Hoe heeft hij de opleiding ervaren? 'Ik had redelijk wat ervaring, aangezien ik al bij diverse adviesbureaus heb gewerkt, dus sommige onderdelen kende ik al. Toch kreeg ik nieuwe zaken te horen die ook van pas komen. Daarmee vormde de opleiding voor mij een goede basis, die het brede plaatje van het werk als energiecoördinator compleet maakte'. De opleiding Energiecoördinator richt zich op medewerkers van bedrijven, instellingen en overheden waarbij energiebeheer een onderdeel vormt van hun takenpakket. De opleiding besloeg vier dagen en vond deze maand in Hilversum plaats.

Verdieping
Een goede energiecoördinator blijft zich bijscholen op gebied van energie. Hoeve is nu bezig met de opleiding Energiebeheer van de stichting Post Hoger Onderwijs Energiekunde (PHOE). 'We hebben net het eerste tentamen gehad, en gaan nu verder met het tweede blok. We moeten nog een paar lessen. Het gaat goed', vertelt Hoeve. Hij heeft zich vooral verdiept in enkele onderdelen waar hij als techneut nog niet zoveel van afwist. 'Wat me aansprak was de combinatie van economische aspecten met gedragsmatige factoren. Daarmee kreeg ik een compleet overzicht van het vakgebied. Daarmee ben ik een mooie ervaring rijker.' Hoeve verwacht dat hij veel heeft aan de 'softere' kant van de gedragskunde, waarvan hij minder in 'zijn rugzak' had voordat hij begon met de opleiding. 'Het zijn vaardigheden en aspecten die me goed van pas zullen komen,' aldus Hoeve.

Redactie Ensoc, 3-mrt-15; update 24-mrt-15

Foto: Het stadhuis in Den Haag gebruikt veel energie voor haar gebouw

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • Cees Bakker
    25.03.2015 - 16:50 uur | Cees Bakker

    In 1981 begon ik als energiecoordinator bij de gemeente Heerhugowaard. Toen nog geen 35.000 inwoners, inmiddels 55.000. 4 jaar later hadden we 52% bespaard op de gas rekening van de gebouwen waarvan ik de rekening op mijn bureau kreeg. Heerhugowaard ging nog veel verder. We leven ruim 40 jaar na de energie crisis van 1973. Het belang zou nu toch een keer doorgedrongen moeten zijn...
    Zie www.ceesbakker.nl.