​Gasbesluit minister Kamp onder vuur

15.08.2016 | Branchenieuws | 1246 keer bekeken
​Gasbesluit minister Kamp onder vuur

Minister Kamp wil de gaswinning in Groningen komende vijf jaar vastzetten op minimaal 24 miljard kuub per jaar. Ruim vijfduizend Nederlanders hebben bezwaar ingediend.

Via de website van Milieudefensie konden mensen bij het ministerie van Economische Zaken hun bezwaar indienen op het concept-gasbesluit van minister Kamp. Opmerkelijk is dat meer dan de helft van de bezwaren afkomstig is van mensen buiten Groningen. Ook Milieudefensie heeft haar zienswijze ingediend tegen het voorstel. Milieudefensie roept minister Kamp op met een plan te komen voor het snel volledig afbouwen van de gaswinning, ‘zodat Groningers weer veilig kunnen wonen en Nederland stappen zet richting een fossielvrije samenleving’.

‘Probleem van alle Nederlanders’
Ike Teuling, campagneleider Energie van Milieudefensie: ‘Wij zijn blij dat er ook zoveel niet-Groningers bezwaar maken tegen het voorstel van Kamp. Dat geeft aan dat de gaswinning in Groningen een probleem is van álle Nederlanders. Ook mensen die zelf niet direct lijden onder de aardbevingen, vinden het uit solidariteit met de gedupeerden én vanwege klimaatverandering niet langer acceptabel om het Groningse gasveld leeg te pompen en vervuilend gas te blijven verstoken.’

‘Gaskraan uiterlijk in 2030 dicht’
Kamp wil de gaswinning komende vijf jaar vastzetten op minimaal 24 miljard kuub. ‘Dat is nog steeds het dubbele van het veilig geachte winningsniveau van 12 miljard kuub’, meldt Milieudefensie. ‘Onderzoek laat zien dat de winning al vóór 2020 terug kan naar dat veilige niveau, zonder de leveringszekerheid in gevaar te brengen. Daarna kan de kraan uiterlijk in 2030 helemaal dicht.’ Volgens Milieudefensie moet er een plan komen om de gaswinning stapsgewijs af te bouwen naar nul. In september wil de stichting actie gaan voeren in Groningen en bij het kantoor van de NAM.

Meer kritiek op concept-gasbesluit
Het concept-gasbesluit van Kamp heeft veel kritiek ontvangen, onder meer van de Groningse overheden die de gaswinning te hoog vinden. De provincie Groningen, de bevingsgemeenten, waterschappen en de Veiligheidsregio vinden dat de gaswinning onvoldoende wordt teruggeschroefd. Er zijn volgens hen nog te veel onduidelijkheden. Ook houdt de minister volgens deze partijen te weinig rekening met de veiligheid, het voorkomen van schade, psychische effecten en de gevolgen voor de economie en de leefbaarheid.

‘Plan van Kamp deugt niet’
Ook stellen twee wetenschappers in het Technisch Weekblad dat het plan niet deugt. De Belgische geoloog Manuel Sintubin van de Universiteit Leuven stelt dat het gasbesluit is gebaseerd is op een ‘fout perspectief’: ‘Niet het beperken van het aantal aardbevingen is van belang, maar vooral beperking van de hoeveelheid seismische energie die vrijkomt.’ Oud-hoogleraar Jacques Hagoort van de TU Delft is het daarmee eens. Hijvindt dat het gasbesluit gebaseerd is op ‘een opportunistische houtje-touwtje-redenering die uitkomt op juist dat winningsniveau van 24 miljard m3 dat Gasunie Transport Services (GTS) nodig vindt’.

NAM dient ook bezwaar in
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) , dat verantwoordelijk is voor de gaswinning in Groningen, heeft ook kritiek op het gasbesluit van minister Kamp. Het bedrijf vindt dat het onduidelijk is hoeveel gas er meer gewonnen mag worden bij een koude winter. De NAM vindt de aanname van minister Kamp dat het winnen van 24 miljard kuub doorgaans genoeg zal zijn nogal ‘optimistisch’. In het concept-gasbesluit van minister Kamp staat dat er maximaal 24 miljard kuub gas per jaar gewonnen mag worden en dat alleen bij koude of een haperende gasimport meer gewonnen mag worden, tot een maximum van 31,5 miljard kuub.

De minister moet de zienswijzen meenemen bij het nemen van een definitief gaswinningsbesluit. Dat doet hij voor 1 oktober. De Tweede Kamer debatteert voor die tijd ook nog over het besluit.

Foto: Milieudefensie vindt dat de gaswinning in Groningen versneld moet worden afgebouwd (foto Milieudefensie)

Redactie Ensoc, 15-aug-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (2)

Reageren
  • 16.08.2016 - 15:31 uur | Sjoerd Nienhuys

    Bij een constante hoeveelheid gaswinning uit het Groningse veld zullen de schokjes geleidelijk weer iets toenemen tov het huidige lage niveau, omdat door de compactie de doorstroming verminderd en er daardoor spanningen kunnen ontstaan op de breukvlakken. Bij de huidige lage exploitatie zullen de schokjes echter heel klein blijven en geen instortingen veroorzaken, tenzij er al sprake is van een zwaar bouwvallige constructie die al bijna op instorten staat. Bij een plotselinge verhoging naar 31 mljrd m3 bij een koude winter, of een versnelde zeer plaatselijke onttrekking in een kleine regio, kunnen opnieuw schokken ontstaan van de grootte van Huizingen 2012. Een gasexploitatie die jaarlijks 1-2 % verminderd zal niet leiden tot grotere schokjes, maar dan duurt het leeg laten lopen van het gasveld wel tot 2050. Het vastzetten van het quota, of de mogelijkheid van een tussentijdse verhoging is dus geen goede strategie om grotere schokjes dan die van vandaag de dag te voorkomen, tenzij er door injectie drukverhoging kan worden gecreëerd.

  • P. Lomito
    15.08.2016 - 23:19 uur | P. Lomito

    Ike Teuling van Milieudefensie spoort niet helemaal met de uitspraak dat gas vervuilend is, van alle brandstoffen is aardgas zo'n beetje de schoonste die er is, ideaal voor het verwarmen van gebouwen zonder hinder aan omwonenden en ideaal voor snel vraagvolgende stroomopwekking. Neemt niet weg dat het verstandig is om de export van Gronings gas direct te stoppen en het binnenlandse verbruik zoveel mogelijk te beperken door gebouwen energiezuiniger te maken zodat de gasproductie meer dan kan halveren en de voorraden veel langer voor eigen gebruik beschikbaar blijven.

    De gaskraan hoeft in 2030 sowieso niet dichtgedraaid te worden, er is genoeg gas om nog vele decennia gebruik te maken van deze milieuvriendelijke brandstof.