FedEC: deskundig energieadviseur nodig bij energie-audits

13.01.2016 | Branchenieuws | 1171 keer bekeken
FedEC: deskundig energieadviseur nodig bij energie-audits

Beroepsvereniging van energieadviseurs FedEC verzoekt het ministerie van I&M om de verplichte energie-audits voor grotere bedrijven uit te breiden met het verplicht inschakelen van een geaccrediteerd onafhankelijk energieadviseur. Dat levert volgens FedEC meer energiebesparing en financieel voordeel op voor de bedrijven.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verplicht grotere bedrijven (met meer dan 250 fte of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen) een energie-audit uit te voeren. Dit is een plan om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik. Het is bedoeld om de mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. De verplichting om een energie-audit uit te voeren is opgenomen in een tijdelijke regeling, dat een uitvloeisel is van de Europese richtlijn voor energiebesparing (zie onderstaande alinea Over de EED). De regeling verplicht grote ondernemingen om uiterlijk 5 december 2015 een energie-audit uit te voeren en deze vervolgens tenminste elke vier jaar te herhalen.

Eisen aan adviseur
De tijdelijke regeling stelt eisen aan de audit-rapporten, maar nog niet aan de kwalificatie van de onafhankelijk adviseur. Dat laatste is echter wel nodig om tot energiebesparing te komen, zo meldt de beroepsvereniging van energieadviseurs FedEC in een brief aan staatssecretaris Dijksma. ‘Het verplicht inschakelen van een geaccrediteerd onafhankelijk adviseur levert naar onze inzichten en ervaring een significant beter resultaat. Dit is in het voordeel van ondernemingen die de audit laten uitvoeren, maar ook voor instanties die de resultaten van de audits moeten beoordelen en voor de overheden die daarmee meer van hun doelen voor energiebesparing en CO2-reductie realiseren,’ zo schrijven FedEC-voorzitter Isabelle Sternheim en hoogleraar energiesysteemanalyse Kornelis Blok.

Reactie gevraagd
FedEC verzoekt het ministerie van I&M om in de regeling alsnog de eis op te nemen voor een deskundig en onafhankelijk adviseur. Dit vroeg de vereniging al eerder in een reactie op het eerste ontwerp, maar deze opmerkingen zijn niet verwerkt in de tijdelijke regeling. FedEC verwijst in haar brief aan staatsecretaris Dijksma naar de ervaringen in de gebouwde omgeving, waar het al verplicht is om de toetsing van de energiesituatie door een gekwalificeerd adviseur te laten plaatsvinden. Ook hierin speelt FedEC een rol bij het borgen van de kwaliteit van de adviseurs. ‘Wij vinden het wenselijk van externe onafhankelijke deskundigheid ook in de industrie een rol krijgt,’ aldus Sternheim en Blok. FedEC verzoekt om een reactie op haar brief aan Dijksma, die is gedateerd op 23 november 2015.

Over de EED
Europa wil in 2020 20 procent CO2-reductie, 20 procent duurzame energie en een 20 procent lager energieverbruik. Van deze 20/20/20-doelstellingen lijkt die voor energiebesparing het lastigste te bereiken. Daarom stelde de Europese Commissie in 2012 de Europese Energie-Efficiency Directory (EED) vast. Deze richtlijn voor energiebesparing gaat uit van de Europese doelstelling voor een 20 procent lager energieverbruik van de EU in 2020. Het is gericht op de publieke en de industriële sector en bevat verplichtingen voor het energieverbruik in gebouwen en de aanschaf van energie-efficiënte producten en diensten. Nederland moet de Europese richtlijn voor energiebesparing uiterlijk januari 2016 hebben ingevoerd, zo heeft de Europese Commissie gewaarschuwd.

Congres over energie-audits
Ensoc Conferences organiseert op 29 februari 2016 in Utrecht een congres over de energie-audits en de EED. Het congres is in eerste instantie bestemd voor betrokken medewerkers van de 3000 middelgrote bedrijven die een energie-audit moeten inleveren, maar is ook bedoeld voor beleidsmakers en handhavers, ingenieurs- en adviesbureaus, energie-installateurs en toeleveranciers. Meer informatie over het congres staat
hier, direct inschrijven kan hier

Foto: Energie-audits in de industrie vereist een deskundige onafhankelijke adviseur (foto Dekra.de)

Redactie Ensoc, 13-jan-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (0)

Reageren