‘Energierenovaties huurwoningen wel rendabel’

19.04.2016 | Branchenieuws | 2124 keer bekeken
‘Energierenovaties huurwoningen wel rendabel’

Energierenovaties van huurwoningen zijn wel degelijk rendabel, ook als het gaat om ingrijpende ‘nul op de meter’-renovaties. Hierdoor kunnen gemeenten en corporaties meer werk maken van energiebesparing.

De kosteneffectiviteit van energierenovaties van huurwoningen, in het bijzonder voor ingrijpende renovaties als ‘nul op de meter’, stond de laatste tijd in een kwaad daglicht. Bestuursvoorzitter Bert Wijbenga van Woonbron zei eind vorig jaar: ‘Er is geen rendabele business case te maken rondom energiebesparing, en die gaat er voorlopig ook niet komen. De opbrengsten wegen niet op tegen de kosten die de investering met zich meebrengt.’ Ook het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde in 2014 dat ‘verschillende energiebesparingsroutes geen financieel voordeel opleveren voor de samenleving als geheel’. Oftewel: energiezuinige renovaties lonen niet. Dit blijkt echter een voorbarige conclusie te zijn.

Baten hoger dan kosten
Uit recent onderzoek, uitgevoerd door bureau IVAM en Planmaat in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), blijkt dat energierenovaties wel degelijk rendabel zijn voor alle betrokkenen. Zowel voor de samenleving, de bewoner als de woningcorporatie kunnen energiezuinige renovatieprojecten baten opleveren. Die baten zijn uit te drukken in een woning met een hogere kwaliteit en waarde, maar ook hogere belastingopbrengsten voor de overheid via BTW en inkomstenbelasting. Energiezuinige woningen betalen weliswaar minder energiebelasting, maar ze leiden ook tot een lagere CO2-uitstoot, extra werkgelegenheid en minder bijstandsuitkeringen.

Baten verdeeld
Bewoners zien de energierekening lager uitvallen en comfort in de huurwoning toenemen dankzij een energiezuinige renovatie. Per woning levert een energierenovatie met alle directe en indirecte baten gemiddeld per saldo 20.000 euro in de levensduurverlenging op. Dit komt echter niet een op een terug bij huurders en verhuurders: de baten zijn verdeeld over een aantal beleidsterreinen en organisaties. Door samenwerking en integraliteit kan dit positieve saldo gebruikt worden om meer projecten met ene hoge ambitie op diverse beleidsterreinen uit te voeren.

Cases: renovatieprojecten
De onderzoekers bekeken van vier gerealiseerde renovatieprojecten in Nederland de kosten en baten, en de verlenging van de levensduur:

1. Van Moerkerenstraat te Haarlem van Pre Wonen (van label F naar label B/C), 25 jaar
2. Complex 016 te Breda van Laurentius (van label D/E naar label B/C), 10 jaar
3. Wijk van Morgen te Kerkrade van HEEMwonen (van label E naar Nul op de meter), 50 jaar
4. Willemskwartier te Nijmegen van Portaal (van label F naar label B), 30 jaar

Waardecreatie valt positief uit
Uit het onderzoek blijkt dat de totale waardecreatie voor de samenleving voor alle vier projecten positief uitvalt. Dat geldt zelfs voor het nul-op-de-meter project in Kerkrade. Wat opvalt is dat bij een rendementseis van 5 procent alle vier projecten rendabel zijn voor de woningcorporaties. De projectleiders van deze projecten beschouwen hun projecten dan ook als rendabel. Bewoners hebben ook een positief saldo: de baten van een lagere energierekening en de voordelen van extra comfort overstijgen de kosten van de huurverhoging en de overlast.

Gemeenten: wisselend beeld
Bij de gemeenten is het beeld wisselend. Door forse investeringen in de buitenruimte en/of de woningen is het saldo voor de gemeenten Nijmegen en Kerkrade negatief. Kanttekening: hierbij zijn de positieve effecten op leefbaarheid niet in meegenomen. De gemeenten Haarlem en Breda hebben zonder extra investeringen een positief saldo: daar overstijgen de baten van verminderde bijstandsuitkeringen, verhoogde OZB-belasting en gekapitaliseerde effecten van minder CO2-uitstoot de kosten van hun inzet van personeel. Het Rijk heeft profijt van alle projecten. De lagere inkomsten uit energiebelasting worden ruimschoots gecompenseerd door de extra inkomsten uit BTW en inkomstenbelasting.

Aanbevelingen
Op basis van dit onderzoek beveelt de VNG aan dat partijen die profijt hebben van energie renovatieprojecten deze meerwaarde gezamenlijk inzetten om nieuwe projecten met een hoge energieambitie zoals Nul-op-de-meter te ondersteunen. Ook adviseert VNG om energiemaatregelen als middel te gebruiken voor andere beleidsterreinen.  Zo kunnen meer projecten worden gerealiseerd waardoor de ambities uit het energieakkoord, maar ook van andere beleidsterreinen, eerder binnen bereik komen.

Het rapport ‘Winst en waardecreatie bij energierenovaties’ staat hier.

Foto: Gerenoveerde nul-op-de-meter woning in Kerkrade-West (foto VKGkozijn.nl)

Redactie Ensoc, 18-apr-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • P. Lomito
    19.04.2016 - 09:40 uur | P. Lomito

    Dat energiebesparing door isolatie, luchtdichting en balansventilatie zeer rendabel is weten gebruikers van woningen met deze voorzieningen maar al te goed, hoewel die energiebesparing van secundair belang is voor woningeigenaren. Veel belangrijker is de enorme verbetering in comfort van het binnenklimaat: overal in de woning een constante temperatuur, geen koude muren/vloeren, geen koudeval bij ramen en geen tocht van ventilatieroosters.

    Er wordt heel wat onzin verkocht rondom energiebesparing en in geval van bovenstaande maatregelen die echt effectief én efficiënt zijn wordt er zelfs bewust valse informatie verspreid door overheden, ingenieursbureaus en installatiebranche om te voorkomen dat de woningen daadwerkelijk energiezuinig worden.

    Nulopdemeter-woningen zijn woningen die voorzien zijn van voldoende zonnepanelen om met gebruikmaking van de huidige salderingsregeling het volledige jaarverbruik aan energie fictief af te dekken met zonnepanelen. Over 4 jaar wordt de salderingsregeling vervangen door stroomdiftar en dan is de nul op de meter alles behalve nul. Sterker nog, door de hogere stroomprijs in de winter wordt het elektrisch verwarmen van deze woningen (warmtepomp) een kostbare zaak.