‘Energierapport laat besparing links liggen’

09.02.2016 | Branchenieuws | 1671 keer bekeken
‘Energierapport laat besparing links liggen’

Minister Kamp benut in het Energierapport niet ten volle de mogelijkheden om energie te besparen. Energiebesparing moet de eerste prioriteit zijn, vindt vereniging van energieadviseurs FedEC.

Het Energierapport, dat minister Kamp onlangs presenteerde bij een aardwarmteproject in Pijnacker,  toont onvoldoende inzicht in de strategische belangen van energiebesparing. Dat meldt de Federatie van Energieconsultants (FedEC) in een brief aan de vaste Kamercommissie van Economische Zaken. De Tweede Kamer zal het Energierapport woensdag 10 februari bespreken tijdens een debat. Vanuit haar ervaring met energiebesparing in de industrie en de gebouwde omgeving wil Fedec in deze transitie meer de nadruk leggen op de besparingsmogelijkheden, omdat met de huidige instrumenten nog onvoldoende potentieel wordt benut.

Trias Energetica
FedEC streeft naar doelmatig energiegebruik. De vereniging beschouwt zich met haar leden daarom als natuurlijke partners in het realiseren van de energietransitie. Daarbij geldt voor FedEC de Trias Energetica als uitgangspunt. Dat betekent dat eerst het energieverbruik moet worden beperkt door verspilling tegen te gaan. Vervolgens moet maximaal gebruik gemaakt van energie uit duurzame bronnen. Het resterende verbruik moet dan zo efficiënt mogelijk worden ingevuld met fossiele brandstoffen. Conform de Trias Energetica vindt FedEC dat energiebesparing de eerste prioriteit moet zijn. Dat is echter niet het geval in het Energierapport, dat primair stuurt op CO2-reductie. FedEC vindt dat een gemiste kans, zo blijkt uit de brief.

Advies FedEC
In december 2015 presenteerde FedEC een advies met actiepunten voor energiebesparing in Nederland aan de borgingscommissie van het energieakkoord. FedEC onderschrijft de stelling in het Energierapport dat energietransitie vele economische kansen meebrengt voor de BV Nederland. Maar FedEC betreurt het te moeten constateren dat het Energierapport onvoldoende inzicht toont in de strategische belangen van energiebesparing. Ook de noodzakelijke randvoorwaarden voor een geslaagde transitie in de BV Nederland, zoals doelmatigheid, efficiency en draagvlak, blijven in het Energierapport nog onderbelicht.

Besparingsopties
Ondanks het ontbreken van een duidelijke visie op energiebesparing noemt het Energierapport diverse energiebesparingsmogelijkheden, zoals energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het opwaarderen van alle bestaande woningen en utiliteitsgebouwen naar energielabel A in 2030 noemt FedEC een ambitieuze doelstelling. ‘2030 lijkt nog (veilig) ver weg, maar de opgave is groot.’ Erkende maatregelenlijsten en de Energieprestatiekeur (EPK) kan bedrijven helpen met energiebesparing, maar FedEC acht de inzet van gekwalificeerd energie-adviseurs nodig omdat bedrijven anders veel kosteneffectieve besparingsopties laten liggen, met name op het gebied van beheer en onderhoud.

Potentieel industrie
Naar het inzicht van FedEC-adviseurs is met name in de industrie, met behulp van bestaande technologie, in veel gevallen nog tientallen procenten energiebesparing mogelijk, zo schrijven voorzitter Isabelle Sternheim en secretaris Richard Zwiers namens FedEC. ‘Met name hier blijft het Energierapport echter vaag: de overheid wil dit primair regelen via de Europese emissiehandel (ETS) en ziet het als ‘eigen verantwoordelijkheid van de sector’. Gelukkig onderschrijft het Energierapport ook het belang van aanscherping van bestaande MJA- en MEE-convenanten met behulp van nieuwe Energie Efficiëntie Plannen (EEP)’, aldus FedEC.

Kostenefficiënte transitie
De energietransitie kan op verschillende manieren worden vormgegeven, tegen verschillende maatschappelijke kosten. FedEC vindt dat voorstellen voor de productie van duurzame energie en voorstellen voor energiebesparing gelijkwaardig zouden moeten worden beoordeeld. De praktijk laat hier echter een grote discrepantie zien. De BV Nederland investeert enerzijds vele miljarden in de productie van duurzame energie, met maatschappelijke terugverdientijden van vaak meer dan 20 jaar. Anderzijds ervaren FedEC-adviseurs met grote regelmaat dat bedrijven nalaten te investeren in energiebesparing, ook als de terugverdientijd drie jaar of minder is. Dit maakt de energietransitie voor de BV Nederland onnodig kostbaar.

Conclusie
FedEC zegt het als haar missie te zien om de kennis van haar leden in te zetten voor het welslagen van de energietransitie. 'Ondanks de onderwaardering van het belang van energiebesparing ziet FedEC in het Energierapport ook aanknopingspunten. In de komende energiedialoog zal FedEC ideeën aandragen om deze transitie op efficiënte en effectieve wijze vorm te geven', aldus de briefschrijvers namens het bestuur van FedEC.

Foto: Minister Kamp presenteerde op 18 januari 2016 bij Ammerlaan in Pijnacker het Energierapport (foto RondomWonen)

Redactie Ensoc, 9-feb-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (5)

Reageren
 • Roland de Bresser
  11.02.2016 - 20:57 uur | Roland de Bresser

  @ P. Lomito : ik denk niet dat het inkomsten zijn waarom ze het overslaan. Want als het volume afneemt neemt de belasting op dat volume toe. Die inkomsten komen er wel. Ik denk dat behalve het niet sexy zijn van de besparende maatregelen deze ook het langst duren. Een windmolenpark op zee bouw je in een jaar(zonder alle papieren ballast) . Maar een stad isoleren duurt langer. Dus voor de afspraken van 2020 of 30 kun je daar niet genoeg mee scoren.
  maar dat betekend niet dat je het dus niet moet doen. Want er is ook nog een tijd na de gestelde doel jaren. En uiteindelijk haal je er wel winst mee.
  ik snap ook niet dat er nu nog huizen worden gebouwd die niet super geïsoleerd zijn. Als je begint met alles wat nieuw is te isoleren word je hele huizenbestand vanzelf steeds beter geïsoleerd.
  Ik geloof ook niet zo in complot theorieën van iets of iemand. denk wel dat er verschillende belangen zijn en dat die botsen. En zolang wij verduurzamen en dus verbeteren van ons eigen leefmilieu te duur vinden zal er te weinig aan worden gedaan. En vervuilen we ons eigen nest.

 • P. Lomito
  11.02.2016 - 14:08 uur | P. Lomito

  ---Dus door te gaan besparen dien je drie doelen. En nog word er daar te weinig mee gedaan. Ik snap het voor een deel wel. Je ziet het niet. Als ik mijn muur ,vloer of dak isoleer dan ziet niemand dat.---
  @ Roland, ik denk dat de eerste stap van de Trias Energetica zeer bewust wordt overgeslagen om de overheidsinkomsten uit energie (aardgasbaten en energiebelastingen/BTW) op peil te houden. Deze inkomsten maken een substantieel deel uit van de jaarlijkse rijksbegroting en kunnen niet gemist worden zonder tot drastische bezuinigingen te leiden met grote maatschappelijke onrust tot gevolg. Een politieke doodsteek dus...

  Door TE1 over te slaan en uitsluitend in TE2 te investeren blijven de inkomsten op peil en kan de overheid zich een groen imago aanmeten. De enorme kosten voor TE2-maatregelen (100 miljard in de komende 7 jaar) worden uitsluitend afgewenteld op kleine eindgebruikers. De energierekening van huishoudens is dus een dubbele melkkoe, niet alleen om de begroting sluitend te maken maar ook om de groene jas van de overheid te financieren.

  Het goede nieuws is dat je als goedwillende burger deze kwalijke praktijk kunt tegenwerken door juist in TE1-maatregelen te investeren en zo het huishoudelijke energieverbruik drastisch te verlagen, minder energiebelasting en minder Opslag Duurzame Energie af te dragen. Het beste verzet tegen windmolens en ander onrendabel tuig is door je woning zeer goed te isoleren, de luchtdichtheid sterk te verbeteren en balansventilatie aan te leggen. Met deze maatregelen kan het gasverbruik met zo'n 70-80% verlaagd worden waarna het ook mogelijk wordt om de gasaansluiting op te zeggen en de woning met een kleine lucht/water-warmtepomp op te warmen. Geen vastrechtkosten meer van bijna 200 euro per jaar en de mogelijkheid om een deel van de verwarmingsenergie via zonnepanelen zelf op te wekken.

 • Aj Achter
  10.02.2016 - 18:15 uur | Aj Achter

  Uw opmerking mbt het rapport is ook grotendeels de mijne.
  Allereerst maar dan ook als eerste het Energielek boven water, Isoleren/Ventileren als eerste Borgen.
  Volgende stap, Verwarming op basis van weerstand (weerstand-verwarming) lees: - verArming uit de wereld.
  Wij hebben met elkaar de lampen ( meer warmte dan licht) uit de schappen kunnen krijgen nu de weerstand-verArming er uit.
  Ook de zg IR verwarming, helaas... in mijn ogen ordinaire weerstand verwarming. Op basis van de dan bereikte doelen "het nieuwe verbruik" een plan van aanpak maken. Je kunt stapsgewijs, tussentijds subsidie ontvangen wanneer de voorgaande stappen geborgd zijn!
  Ook een schone taak voor de Woning corporaties, zitten nog steeds op een grote pot geld van haar leden, Huurders. Woningen waar helaas nog veelal de warmte het huis uit waait zo lek zijn de woningen van de 50 er tot 90 er jaren. Ze beslissen sneller dan de snelheid vh licht als het om beloningsstructuren gaat dan dat ze zich de vraag stellen; "wat is het beste voor onze huurders" ! En dan niet gelijk de huur verhogen maar de woningen gewoon bij de tijd brengen! De huurder betaald al conform maar ontvangt niet waar hij voor betaald. Ze zijn vaak al vele keren betaald die woningen uit die jaren die voor ramsprijzen uit de grond zijn gestamd. Ons zelf de vraag stellen op welke infrastructuur, welke energiedrager wij moeten inzetten. Alleen maar Gas of alleen maar Stroom ? Je zullen denk ik op een Hybride structuur uitkomen. Kiezen voor alleen stroom ( lijkt gezien de PV ontwikkeling geen vreemd idee) zal onomstotelijk leiden tot een noodzakelijke verzwaring van ons netwerk met een factor 4 tot 5! Voorwaar geen kleine inspanning die door de Netwek beheerders tegen zeer hoge kosten gerealiseerd zal moeten worden. Ook gaat dan de import van stroom ( veelal met hoge CO2 belasting geproduceerd) mank mbt te realiseren CO2 doelstellingen op middellange en lange termijn. Afgezien nog van de torenhoge afschrijving op de in de grond liggende gas-infrastructuur. Kiezen voor alleen Gas lig vanwege de "eigen" voorraad en genomen maatregelen mbt verzakkingen niet voor de hand. Ook de import van Gas zal bied vanwege haar ongunstige verhouding mbt betalingsbalans op lange termijn geen soelaas. Stroom in combinatie met Gas lig als Hybride meer vd hand. Als er (nog) ooit een vervanger cq mix-product voor de huidige gassamenstelling komt (amoniak, stikstof. ) hebben wij een keurig en goed onderhouden netwerk klaar liggen. Stroom bied vooralsnog veel kansen. om uit te bouwen en te laten groeien.
  Ik stuur u separaat een concept denkwijze die bij mij vorige week uit het toetsenbord rolde. Regionalisering, op wijknivo, op woonbloknivo, warmtepomp, warmtekrachtkoppeling, brandstofcel.. regionale en gemeentelijke samenwerking met eigenaren van grote dakopervlakten, terug naar de "oude " netwerkstructuren?? zo gek nog niet !! Wij kunnen nu al kiezen uit tal van innovatieve "BV Nederland!!" ontwikkelingen en we doen er zo....weinig mee!!!
  Ik kan vanwege de complexietijd vd materie niet volledig zijn maar zou graag aan de discussie deelnemen.

 • Roland de Bresser
  09.02.2016 - 11:12 uur | Roland de Bresser

  Het begint bij besparen. Daarmee verbruik je minder en dus ook minder co2. Dat lijkt me toch logisch. Maar politiek is niet logisch.
  Door te gaan isoleren krijgen we meer werk voor een grote groep mensen. Verbruiken de huizen minder energie waardoor verwarming met warmtepompen in zicht komt. En hierdoor hoeven we minder op te pompen of te importeren. En de kosten verdienen zich terug door lager energie rekening en meer inkomsten uit het werk wat gedaan word.
  Dus door te gaan besparen dien je drie doelen. En nog word er daar te weinig mee gedaan. Ik snap het voor een deel wel. Je ziet het niet. Als ik mijn muur ,vloer of dak isoleer dan ziet niemand dat. Windmolens in zee, zonnepanelen op daken of biomassa installatie "tonen" beter. En zijn beter tijdens verkiezingen: 'zie eens wat we hebben gerealiseerd"? Laten we beginnen met besparen en dan de rest. Wat heeft het voor een nut om de zee vol molens te zetten als die energie verloren gaat in de huidige bebouwing of processen?

 • Hans de Wit
  09.02.2016 - 10:28 uur | Hans de Wit

  Goed om te lezen dat er partijen / spelers zijn die aandacht vragen voor stap 1 uit de Trias energetica: besparen.
  Het is simpel maar waar: alles wat je bespaart, hoef je immers niet op te wekken. Daarom moet de eerste aandacht uitgaan naar verspilling, reductie en verouderde technieken. Als dit een beetje slim wordt aangepakt, kan dit zeker renderen. Jammer dat het energierapport daar aan voorbij gaat.