‘Energiebesparing onmisbaar voor energietransitie’

20.01.2016 | Branchenieuws | 1222 keer bekeken
‘Energiebesparing onmisbaar voor energietransitie’

Energiebesparing is noodzakelijk om in 2050 te komen tot een duurzame, CO2-arme energievoorziening, zo meldt minister Kamp in het Energierapport 2016. Door energie te besparen hoeft Nederland minder te investeren in duurzame energiebronnen zoals wind, zon en biomassa.

Het kabinet mikt op een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Dat moet de energievoorziening van Nederland in 2050 worden. Hiervoor is meer hernieuwbare energie en energiebesparing nodig, zoals ook is vastgelegd in het energieakkoord. Dat akkoord richt zich echter op 2020 en 2023, terwijl het Energierapport focust op de langere termijn, met CO2-reductie als stuurmiddel. De CO2-uitstoot moet in 2030 met 40 procent en in 2050 met 80 tot 95 procent zijn verminderd. Om deze lange termijn doelstellingen te bereiken, zal de dialoog met burgers, bedrijven kennisinstellingen, andere overheden en maatschappelijke organisaties worden geïntensiveerd.

Energietransitie
Dat staat in het Energierapport 2016 dat minister Kamp van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en bij een aardwarmteproject in Pijnacker heeft gepresenteerd. Alle bekende CO2-arme energiebronnen en technologieën zijn nodig om dit doel te bereiken, maar met name energiebesparing, duurzame warmte, biomassa, schone elektriciteitsproductie, afvang en opvang van CO2 (CCS) zullen de komende jaren een belangrijke rol spelen in de energietransitie. In deze transitie passen geen nieuwe kolencentrales, tenzij ze CO2-afvang en -opslag (CCS) gaan toepassen. Fossiele brandstoffen zoals kolen en aardgas blijven komende jaren nog wel een grote rol spelen. Nederland is momenteel voor bijna 95% van haar energie afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Innovatie
Minister Kamp laat in het Energierapport nog veel open over toekomstige energiebronnen, gezien de onzekerheden over de toekomst. Zo laat minister Kamp het aan de markt over om bijvoorbeeld een nieuwe kerncentrale te bouwen. Kamp: “Er zullen in de toekomst CO2-arme energiebronnen en technieken zijn die we nu misschien nog niet kennen. Daarom zet het kabinet de komende tijd krachtiger in op innovatie.” Volgens Kamp loopt Nederland voorop in kennis over de bouw van windmolens en toepassing van zonne-energie, zoals bij het fietspad met zonnepanelen in Krommenie. Ook aardwarmte, zoals dat in Pijnacker wordt gebruikt voor verwarmen van kassen en woningen, is een duurzame energiebron voor de toekomst.

Energiebesparing
Energiebesparing is volgens Kamp noodzakelijk om een CO2-arme energievoorziening te realiseren. ‘In vele scenario’s voor een CO2-arm energiesysteem is het energieverbruik in 2050 zo’n 10 tot 40% lager dan nu. Zonder een dergelijke energiebesparing zal het lastig en kostbaar zijn om de energiebehoefte met CO2-arme opties in te vullen. Het besparen van energie beperkt de noodzaak om energie te produceren, die investeringen vergt, ruimte in beslag neemt en effecten op de omgeving heeft. Een afweging tussen de mate van energiebesparing en de mate van inzet van CO2-arme energiedragers hangt af van lokale en bedrijfsspecifieke omstandigheden. In een CO2-arm energiesysteem voorkomt elke energie-eenheid besparing een even grote inzet van energiedragers.’

Besparingsopties
Minister Kamp noemt in het Energierapport diverse opties voor energiebesparing, zoals het isoleren van gebouwen, zongericht bouwen, het verbeteren van de energie-efficiëntie van apparaten en voertuigen, het vermijden van vervoersbewegingen, efficiëntere productieprocessen, het clusteren en integreren van industriële installaties en het vergaand verminderen en hergebruiken van (energie-intensieve) materialen. Er is nog veel potentieel aanwezig om tegen lage of gemiddelde kosten energie te besparen. Bedrijven laten achter vaak energiebesparende maatregelen achterwege, ook als die binnen vijf jaar zijn terug te verdienen. Om dit te stimuleren wil Kamp minder vrijblijvendheid en zet hij in op financiële prikkels en normerende regelgeving.

Foto: Het isoleren van gebouwen levert veel energiebesparing op (foto Bouwwereld.nl)

Redactie Ensoc, 19-jan-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (2)

Reageren
 • Hans de Wit
  02.02.2016 - 10:52 uur | Hans de Wit

  Energie besparen is altijd zinvol. Zowel om brandstof te besparen, comfort te verhogen en ook kosten te reduceren.
  En mocht de energietransitie in Nl of Eu een andere kant op gaan (Zon, wind, blue energy, waterkracht, etc.) dan heeft dit geen enkele invloed op isoleren en besparen. Tenslotte is stap 1 in de Trias energetica niet toevallig: besparen.

 • P. Lomito
  20.01.2016 - 10:46 uur | P. Lomito

  Met de dag wordt duidelijker dat we met het Energieakkoord (2013) een verkeerde afslag hebben genomen, de 80-100 miljard euro die daarmee gemoeid is wordt letterlijk verbrand, na gebruik blijft er niets van over. Zo zullen de windmolens die nu geplaatst worden over 20 jaar verdwenen zijn, te duur om te vervangen, te gevaarlijk om te laten staan. Met een fractie van dat enorme bedrag hadden we de nieuwste generatie kerncentrales kunnen ontwikkelen, bijv. MSR thoriumreactoren, waarmee we voor langere periode verzekerd zijn van een goedkope, fossielvrije, geopolitiekvrije en CO2-vrije energiebron.