Energiebesparing minder populair dan duurzaam

06.07.2016 | Branchenieuws | 1466 keer bekeken
Energiebesparing minder populair dan duurzaam

Hoewel energiebesparing goedkoper is, kiest 61% van de Nederlanders toch eerder voor duurzame energie om de CO2-uitstoot terug te dringen. Van de Nederlanders ziet slechts 29% besparen als de beste manier om klimaatverandering tegen te gaan.

Dat blijkt uit een enquête die Nuon liet uitvoeren onder 2.200 Nederlanders. Dat gebeurde in het kader van de Energiedialoog, die het ministerie van Economische Zaken organiseerde. Ook Nuon riep hiervoor op om mee te denken over de energietransitie via social media, tijdens bijeenkomsten met bedrijfsleven, politiek en maatschappelijke organisaties, en in een groot onderzoek.

Rapport
De resultaten van de bijeenkomsten en het onderzoek zijn verzameld in het rapport ‘Nuon in gesprek: de Energiedialoog’. Hierin staan de uitkomsten van de enquête die onderzoeksbureau Necker van Naem afnam tussen 22 april en 9 mei 2016. De vragen gingen over de duurzame opvattingen van de Nederlander op dat moment. Het onderzoek is representatief voor de Nederlandse bevolking, meldt Nuon.

Overheid leidend in energietransitie
Uit de antwoorden blijkt dat de Nederlandse bevolking een leidende de rol ziet voor de overheid in de energietransitie. Als het aankomt op de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van CO2-uitstoot, kijkt een meerderheid van de Nederlanders daarvoor eerst naar de overheid, dan naar het bedrijfsleven en daarna naar zichzelf.

Verduurzamen boven energiebesparing
Minder CO2 uitstoten is heel belangrijk, maar moet niet ten koste gaan van het comfort. Hoewel energiebesparing goedkoper is, kiest 61% van de Nederlanders toch eerder voor duurzame energie om de CO2-uitstoot terug te dringen. Van de ondervraagden ziet 29% besparen als de beste manier om klimaatverandering tegen te gaan.

Meer wind en zon, kolencentrales dicht
Energie uit zon en wind hebben de grote voorkeur bij 83% van de ondervraagden. De meeste Nederlanders vinden dat we meer van deze bronnen gebruik moeten maken om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Deze groei wordt gezien als belangrijker voor de energietransitie dan bijvoorbeeld het sluiten van kolencentrales. Toch staat ruim driekwart van de Nederlanders positief tegenover de plannen om kolencentrales te sluiten. Minder dan de helft is bereid hieraan mee te betalen, variërend van 1 tot 500 euro, maar gemiddeld rond de 50 euro per jaar.

Gascentrales nu vaak niet rendabel
Nederland heeft afgelopen jaren oude kolencentrales gesloten, maar er zijn er ook drie geopend. Critici zeggen dat hierdoor de doelstellingen van het klimaatakkoord in Parijs in gevaar komen. Nuon wil best zijn kolencentrales in Amsterdam sluiten, maar daar moet dan wel wat tegenover staan. Het energiebedrijf moet dan veel meer gas gebruiken, dat wel schoner is, maar ook veel duurder. ‘Op dit moment is het vaak niet rendabel om elektriciteit op te wekken met aardgas’, zegt Nuon.

Foto: Het Prinses Alexia windpark bij Zeewolde werd in 2013 feestelijk geopend (foto Nuon)

Redactie Ensoc, 5-jul-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (2)

Reageren
 • Jos Klomp
  06.07.2016 - 12:21 uur | Jos Klomp

  Beste Lezers Ensoc
  In de EU zijn zogenaamde 20/20/20 doelstellingen afgesproken.
  1. 20 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990
  2. 20 procent minder energieverbruik
  3. 20 procent van het totale energiegebruik moet afkomstig zijn uit hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie.

  De 20% CO2 emissie reductie doelstelling is door Nederland al jaren geleden bereikt.
  De andere twee doelstellingen is het problematisch.

  Om met de ergste te beginnen, Energiebesparing. Daar is het tegenovergestelde aan de hand. In plaats van 20% besparing is zelfs met een toename van 10% te rekenen. Dat rekent zich tevens nadelig door in de andere doelstelling namelijk 20% van het energieverbruik moet uit duurzaam bestaan. Doordat het energieverbruik toeneemt neemt dus ook de moeite toe om 20% daarvan uit duurzaam te laten bestaan. Maar schrale troost, Nederland behoeft niet het EU-gemiddelde te doen maar veel minder dan dat namelijk 14%.

  Met het faliekant missen van de besparingsdoelstelling zijn we bepaald niet de enige in de EU. Het leeuwendeel van de Lidstaten staat er net zo beroerd voor. Dus wordt het onderwerp in de EU nog nauwelijks op de agenda gezet. Liever concentreren ze zich op het nog wel haalbare doel, dat van de duurzame energie productie ter vervanging van de fossiele energie productie .

  Ondertussen is het Parijse klimaatakkoord gesloten en dat zet die duurzame energie toch in een ander daglicht, namelijk dat van de CO2-emissie reductie. In plaats van enkele naar de energie-inhoud van de duurzame energie te kijken zal deze nadrukkelijk ook een CO2-emissie reductie moeten laten zien. Daar voorziet het subsidie programma van de overheid niet in. Terwijl dat wel een kans is om het slecht functionerende ETS te vervangen, de bodemloze subsidieput te dempen en burgers inderdaad aan te zetten tot besparing of anderzijds zelf energie duurzaam op te wekken om kosten te besparen en/of mee te profiteren van de decarbonisatie markt.

  https://www.ensoc.nl/kennisbank/boete-op-gemiste-co2-reductie-beter-dan-ets

  Lees het maar nog eens een keer rustig door.

 • P. Lomito
  06.07.2016 - 09:12 uur | P. Lomito

  Het is niet erg ingewikkeld om vragenlijsten zodanig samen te stellen dat gewenste conclusies getrokken kunnen worden. Als ik het rapport even open sla en binnen enkele pagina's lees dat energiebesparing en gedragsverandering op één hoop gegooid zijn dan is me al duidelijk dat energiebesparing ook hier weer bewust wordt tegengewerkt. Energiebesparing, d.w.z. effeciencyverbetering en niet gedragsverandering, is de meest effectieve maatregel om het huishoudelijke energieverbruik te verlagen mét comfortwinst en zou normaal gesproken de hoogste score moeten krijgen in de uitslag.

  Propaganda dus...