Energiebesparing appartementen heeft zetje in rug nodig

24.11.2015 | Branchenieuws | 1162 keer bekeken
Energiebesparing appartementen heeft zetje in rug nodig

Om appartementencomplexen meer energie te laten besparen is extra hulp nodig in de vorm van ondersteuning, informatie en begeleiding. Dat meldt VvE Belang in een rapport dat is aangeboden aan minister Blok van Wonen.

Een extra impuls voor het verduurzamen van appartementencomplexen is gewenst en kan goed bijdragen aan het behalen van de energiebesparingsdoelstellingen voor de koopsector in het Energieakkoord. Dit staat in het rapport 'Wegnemen van belemmeringen bij het verduurzamen van VvE's' dat is aangeboden aan minister Blok voor Wonen & Rijksdienst door Kees Oomen, directeur van VvE Belang, de belangenorganisatie voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). VvE’s vertegenwoordigen de belangen van bewoners in appartementencomplexen.

Maatregelen
Het rapport oppert concrete maatregelen om de verduurzaming van appartementencomplexen goed van de grond te krijgen. Uit het rapport blijkt dat appartementseigenaren vooral behoefte hebben aan ondersteuning, informatie en begeleiding, zegt Oomen. "VvE's zijn een geval apart en hebben een eigen aanpak nodig. Dat is ook de oproep van dit rapport: investeer in voorlichting en objectieve informatie over maatregelen die zij kunnen nemen om energie te besparen en begeleid hen om deze besparingen door te voeren. Dit is relatief goedkoop en bovenal effectief."

Energieakkoord
In het energieakkoord is de doelstelling voor energiebesparing voor de koopsector in Nederland voor 2020 bepaald op 3 petajoule (PJ). De partijen achten bij een optimale uitvoering nog een additionele 5 tot 10 PJ mogelijk moet zijn in de koopsector. Uit het aangeboden rapport blijkt dat VvE's structureel een energiebesparing van 11 PJ kunnen leveren, net zoveel energie als het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van bijna 1 miljoen huishoudens. Deze besparing moet gerealiseerd worden door de energieprestaties van de 1,1 miljoen appartementen in Nederland te verbeteren met bijvoorbeeld HR-beglazing, muurisolatie en het installeren van zonnepanelen.

Bottleneck
Uit het rapport blijkt dat het gezamenlijk investeren een bottleneck is om de energiebesparing bij appartementen goed van de grond te krijgen. Sommigen leden van een VvE vinden het te veel werk, anderen vinden het niet nodig omdat zij slechts een paar jaar in hun appartement (willen) wonen, en weer anderen weten simpelweg niet dat het mogelijk is. Ook zijn er verschillende regels die de verduurzaming belemmeren. Zo blijkt uit het onderzoek dat de postcoderoos die gebruikt wordt bij het lokaal opwekken van duurzame energie complex is.

Besluitvorming
Daarnaast zit de besluitvorming binnen de VvE de ambities dwars: een besluit over verduurzaming moet genomen worden met een gekwalificeerde meerderheid en kan door een minderheid bij de rechter worden aangevochten. In dit complexe democratische proces is objectieve informatie en begeleiding onontbeerlijk. Alleen een zorgvuldig voorbereid en objectief traject, dat goed begeleid wordt door betrokken (onafhankelijke) deskundigen, neemt de belemmeringen weg en trekt eigenaren over de streep.

Energiebespaarfonds
Het rapport geeft een groot aantal suggesties voor verbetering. Oomen: ‘Een aantal belangrijke verbeteringen wordt hopelijk binnen afzienbare tijd gerealiseerd doordat minister Blok met verbeteringen in de wet komt, zoals het verduidelijken dat VvE's leningen voor verduurzaming en onderhoud mogen aangaan. Daarnaast kunnen VvE's sinds de zomer ook tegen aantrekkelijke tarieven leningen verkrijgen bij het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF).’ Met een lening uit het fonds kunnen VvE’s de investering in energiebesparende maatregelen financieren.

Voorlichting
Maar daarmee zijn we er nog niet, zegt Oomen. ‘VvE's moeten makkelijker kunnen beslissen over verduurzaming, maar misschien nog wel belangrijker: VvE's moeten uitgebreider worden voorgelicht en actieve begeleiding krijgen in het proces naar verduurzaming, waarbij zo nodig gebruik kan worden gemaakt van de laagrentende leningen van het NEF’. VvE Belang hoopt dat het rapport aanleiding is om een extra impuls te geven aan de verduurzaming van appartementen en nodigt minister Blok uit om hierin samen met VvE Belang het voortouw te blijven nemen.

Foto: De Vereniging van Eigenaren van de serviceflat Lindenhove in Apeldoorn wil het complex renoveren tot nul-op-de-meter.

Redactie Ensoc, 23-nov-15

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • P. Lomito
    24.11.2015 - 12:27 uur | P. Lomito

    Voor appartementengebouw Lindenhout komt hulp in de vorm van objectieve informatie over energiebesparende maatregelen blijkbaar al te laat gezien de keuze om naar nul-op-de-meter te renoveren. Wat zal de verrassing onaangenaam zijn als in 2020 het huidige salderingssysteem zal worden vervangen door gedifferentieerde stroomtarieven waardoor de stroomproductie van zonnepanelen (vooral in lente/zomer) niet langer ingeruild kan worden voor dure netstroom in de winter als juist de verwarming veel stroom vraagt. Gezien de enorme kosten voor zonnepanelen en warmtepompen zal het dan eerder nul-in-de-portemonnee worden.