‘Energiebedrijven weigeren afspraken over biomassa’

18.12.2014 | Branchenieuws | 1194 keer bekeken
‘Energiebedrijven weigeren afspraken over biomassa’

De energiebedrijven E.On, Nuon, Essent en GdF Suez weigeren om afspraken uit het energieakkoord na te komen over het bijstoken van biomassa in kolencentrales, meldt Greenpeace. De milieuorganisatie sluit juridische stappen niet uit.

Greenpeace vraagt met Milieudefensie, Natuur & Milieu en Wereld Natuur Fonds om een extra vergadering van de borgingscommissie van het energieakkoord onder leiding van Ed Nijpels. Hun kritiek richt zich op de afspraak uit het energieakkoord over bijstook van biomassa. Dit houdt in dat energiebedrijven hout mogen bijstoken in kolencentrales. Ze ontvangen hiervoor subsidie als ze aantonen dat het hout duurzaam is geproduceerd. In het energieakkoord is afgesproken dat de bossen waar het hout vandaan komt, gecertificeerd moeten zijn volgens het Forest Stewardship (FSC), of een gelijkwaardige standaard.

‘Afspraak is afspraak’
‘E.On, Nuon, Essent en GDF Suez weigeren om zich hieraan te committeren en proberen zo onder de gemaakte afspraken uit te komen’, aldus Greenpeace. Certificering van bossen is volgens Greenpeace belangrijk om ervoor te zorgen dat de vraag naar hout voor energie er niet toe leidt dat bossen hun natuurlijke rijkdom verliezen en veranderen in houtplantages. ‘Afspraak is afspraak,’ zegt Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu. ‘De energiebedrijven claimen wel de lusten van het energieakkoord, zoals het afschaffen van de kolenbelasting, maar ze lopen weg voor de lasten: fatsoenlijke duurzaamheidscriteria om bossen en de dieren die daarin leven te beschermen.’

Voorstel energiebedrijven
De energiebedrijven stellen voor om alleen de fabriek te certificeren die boomstammen verwerkt tot korrels die kunnen worden bijgestookt in kolencentrales. Deze fabriek moet dan bij boseigenaren in omringende bossen inschatten of deze bossen aan de gestelde criteria voldoen. Volgens Greenpeace is deze methode voor milieuorganisaties en de houtindustrie volstrekt ontoelaatbaar. ‘Hiermee kan niet worden gegarandeerd dat het hout van duurzame herkomst is, aldus Greenpeace. ‘Door de afspraken niet na te komen, stappen de energiebedrijven in feite uit het energieakkoord,’ zegt campagnedirecteur Joris Thijssen van Greenpeace Nederland.

UPDATE:
Reactie energiebedrijven

Woordvoerders van Essent en E.On benelux wijzen voor een reactie naar brancheorganisatie Energie-Nederland. Die meldt dat ‘de energiebedrijven vanaf 2015 alleen nog biomassa in elektriciteitcentrales bij- en meestoken die voldoet aan zeer strenge duurzaamheidseisen’. De energiebedrijven zijn het met de milieubeweging eens dat zo snel mogelijk moet worden toegewerkt naar een situatie waarin alleen op perceelniveau gecertificeerde biomassa mag worden gebruikt. ‘Helaas konden de bedrijven het niet eens worden met de milieuorganisaties over wanneer de gewenste situatie kan worden bereikt. De energiebedrijven betreuren dit.’

Intensief proces
De energiebedrijven hebben afgelopen maanden samen met de milieuorganisaties de duurzaamheidscriteria voor biomassa bij- en meestook opgesteld. Dat proces is intensief geweest, zegt Hans Alders, voorzitter van Energie-Nederland. 'We stellen vast dat we er met elkaar in geslaagd zijn om inhoudelijke overeenstemming te bereiken over een vergaand pakket van eisen. We zijn het met elkaar eens over de ambitie en eisen voor duurzaam gebruik van biomassa. Wij betreuren het dat er op de uitvoering en timing  uiteindelijk geen overeenstemming te bereiken is. Zeker omdat de verschillen hierbij naar onze overtuiging uiteindelijk zeer gering waren.'

Redactie Ensoc, 18-dec-14

Foto: Kolencentrales mogen hout bijstoken, mits het duurzaam geproduceerd is (Greenpeace)

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (0)

Reageren