Eerste Kamer vertraagt wind op zee

23.12.2015 | Branchenieuws | 1147 keer bekeken
Eerste Kamer vertraagt wind op zee

Een nipte meerderheid in de Eerste Kamer heeft energiewet STROOM weggestemd, wegens de verplichte splitsing van energiebedrijven. Dit vertraagt echter de ontwikkeling van wind op zee, waardoor de doelstellingen voor duurzame energie uit het energieakkoord niet worden gehaald.

De Eerste Kamer heeft gisteravond na een debat met minister Kamp van Economische Zaken de nieuwe Elektriciteits- en gaswet STROOM verworpen, met een stem verschil. De fracties van ChristenUnie, CDA, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en PVV stemden tegen. De fracties van SGP,VVD, PvdA, GroenLinks en D66 stemden voor. De tegenstemmers zagen vooral bezwaar in de verplichte splitsing van energiebedrijven, dat onderdeel uitmaakt van de elektriciteits- en gaswet. Dit zou ongunstig uitwerken voor energiebedrijven als Delta en Eneco. Volgens Delta gaan er als gevolg van de splitsing minstens 800 banen verloren in Zeeland. Eerder dreigde Eneco dat door splitsing de doelstellingen voor duurzame energie in gevaar zouden komen.

Splitsing blijft verplicht
Minister Kamp houdt onwrikbaar vast aan het splitsen van Nederlandse energiebedrijven. Hierdoor ontstaat een onbevredigende situatie voor alle betrokken partijen, meldt Delta. Volgens minister Kamp moet de splitsing doorgaan om het beheer van de elektriciteits- en gasnetten onafhankelijk te houden. Dit is ook in lijn met een recente uitspraak van de Hoge Raad. Minister Kamp was niet bereid om de splitsingsplicht uit de wet te halen. Ook bij de verwerping van het wetsvoorstel blijkt de verplichting tot splitsing van energiebedrijven in stand. Het banenverlies bij Delta en Eneco is volgens de minister niet te wijten aan de splitsing, maar aan de algehele malaise in de energiesector.

Gevolgen voor wind op zee
Het verwerpen van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer heeft grote consequenties voor de ontwikkeling van wind op zee. Dit komt omdat een onderdeel uit de wet gaat over het aanwijzen van TenneT als netbeheerder voor het zogeheten net op zee. Door het wegstemmen van de wet kan TenneT niet aangewezen worden als netbeheerder voor de windparken op zee en moet er een nieuw wetsvoorstel gemaakt worden voor wind op zee. Dit betekent minimaal een half jaar vertraging. De doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020 kan dan niet meer worden gehaald. Een andere optie is dat twee geplande windparken tegelijkertijd worden geplaatst. Dit brengt volgens minister Kamp echter grote risico's met zich en komt de kwaliteit niet ten goede.

Doel voor 2020 in gevaar
De impasse brengt het halen van de doelstellingen uit het energie-akkoord in gevaar. Afspraak was dat Nederland in 2020 14 % energie zou opwekken uit duurzame bronnen. Windenergie heeft hierin een grote rol. De wet STROOM is ingericht voor een snelle en grootschalige uitrol van wind op zee tegen de laagst mogelijke kosten. ‘Het is cruciaal dat deze wet in werking treedt per 1 januari. Als de wet STROOM later wordt aangenomen door de Eerste Kamer –uitstel gaat al gauw een half jaar vergen- is er te weinig tijd en te veel onzekerheid voor de ontwikkelaars om een goede en financieel gezonde tender aan te bieden. Daarmee wordt het onzeker dat nieuwe windparken Borssele in 2020 draaien’, zo melden RWE, DONG Energy en E.ON Benelux in een gezamenlijk statement.

'We moeten nu starten'
Het stranden van de nieuwe Elektriciteits- en gaswet kan de groei van duurzame energie vertragen. Dat zegt Bert Tieben van onderzoeksinstituut SEO Economisch Onderzoek tegenover de NOS. "Voor het halen van de doelen uit het energieakkoord voor 2020 is het essentieel dat we windparken op de Noordzee gaan bouwen. Als we de doelstellingen willen halen, moeten we nu starten met de bouw." Minister Kamp nodigt energiebedrijven uit om windparken te gaan bouwen, waarbij TenneT de kabels naar de parken zou aanleggen. Doordat de wet nu is weggestemd, is het mogelijk dat die kabels er niet op tijd liggen. "Dat creëert onzekerheid. Het is de vraag of die bedrijven nog wel zijn geïnteresseerd in het aanleggen van die windparken,” aldus Tieben.

‘Belachelijk’
‘Belachelijk en kortzichtig’, noemt energieadviseur Eric Velthuizen het afwijzen van de wet Stroom door de Eerste Kamer. ‘De splitsing van energiebedrijven is al eerder in wetgeving vastgelegd. Het blokkeren van de wet Stroom verandert daar niets aan.’ De Eerste Kamer had volgens Velthuizen een positieve impuls kunnen geven aan de verduurzaming van de sector en de productie van groene elektriciteit, maar dat gebeurt nu niet. ‘Door nu wind op zee te blokkeren legt de oppositie een bom onder het energieakkoord; juist dit soort investeringen eisen een stabiele omgeving met financieel sterke partijen, zonder tegenstrijdige belangen en risico’s die zich voordoen bij de handel in energie.’

Splitsen noodzakelijk
Volgens Velthuizen is splitsing van energiebedrijven noodzakelijk omdat netbeheerders een onafhankelijke positie moeten hebben ten opzichte van producenten én afnemers. ‘Dat betekent gelijke rechten en plichten voor alle betrokkenen, en daardoor geen intrinsiek concurrentievoordeel of -nadeel. Het niet splitsen leidt voor Eneco en Delta tot financiële voordelen bij financiering van investeringen en handel in energie en is daardoor concurrentievervalsing. Netbeheer is en blijft een lokale aangelegenheid en kent andere risico's en beheerssystemen dan de internationale handel in energie, emissierechten en garanties van oorsprong.’

Foto: Windpark op zee (foto Imtech)

Redactie Ensoc, 23-dec-15

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (3)

Reageren
 • Rene Verhaaf
  29.12.2015 - 13:04 uur | Rene Verhaaf

  Met gekromde tenen heb ik de argumenten van Eric Veldhuizen gelezen.
  Tennet is bij wet aangewezen als transporteur van het hoogspanningsnet in Nederland. Sinds 2010 investeert Tennet op zéér grote schaal in de Duitse energienetten voor de Energiewende en beheert zij ook de hoogspanningsnetten van half Duitsland!. Tennet is gewoon een monopolistische multinational met de bijbehorende risico’s en financieringsmogelijkheden met lage rente. De Nederlandse Staat is namelijk 100% eigenaar van Tennet. Zie Tennet half jaar verslag en website.

  Het zou mooi geweest zijn als de politiek de netten op zee zou toewijzen aan hun eigen monopolist. Hoe paradoxaal is dat de aandeelhouders van een niet volledig gesplitst Eneco en Delta, juist de gemeenten en provincies zijn met ook de bijbehorende risico’s en financieringsmogelijkheden met lage rente.

  Door het één met het ander te verbinden is gewoon politieke chantage gepleegd om moedwillig Eneco/Delta tot volledige splitsing te dwingen onder het mom van we halen nu de energiebesparing in 2020 niet. Eneco heeft in het verleden ook al in grootschalige windparken geïnvesteerd als duurzame motor. Splitsing is niet noodzakelijk en dat heeft het buitenland begrepen!

 • Dick van Elk
  29.12.2015 - 11:01 uur | Dick van Elk

  De eerste kamer is misschien toch slimmer dan op het eerste gezicht lijkt. De energievoorziening is van zeer groot belang voor de samenleving. Marktwerking blijkt na 17 jaar toch niet optimaal te werken. Duurzame energie wordt onnodig duur gemaakt, is een niche dus meer geld waard. Bovendien zijn de subsidies nogal verstorend omdat kosten en opbrengsten niet in hetzelfde domein verrekend worden. De winst van fossiele energie bestaat maatschappelijk gezien niet in dezelfde mate wanneer de maatschappelijke kosten worden verdisconteerd.

  Het wetsontwerp ging hier niet over. Geen enkel wetsontwerp gaat hier over...Een chambre de réflection zou met een volledige herziening van het wetgevingsproces moeten komen waarin opnieuw de maatschappelijke belangen primaair worden gesteld. De eerste kamer heeft voor zover ik weet geen wetgevende bevoegdheid.

  De enige manier is dus een wet verwerpen waarin de koppeling met een niet ter zake doende clausule staat, de splitsing Eneco en Delta. Helaas, want natuurlik moeten we haast maken met duurzaamheid en een cyclische samenleving met als afgeleide een cyclische economie.

 • P. Lomito
  23.12.2015 - 13:52 uur | P. Lomito

  Eneco en Delta zijn ten dode opgeschreven als ze gesplitst worden, al vele jaren is de elektriciteitsproductie zwaar verliesgevend (door de oversubsidiëring van duurzame stroom waardoor er veel waardeloze stroom op het net gedumpt wordt) terwijl op de infrastructuur met z'n vaste inkomsten nog riant verdiend wordt.

  Buitenlandse bedrijven (RWE, Vattenfall) hebben productie en infra op papier al gesplitst maar op concernniveau kunnen ze nog steeds het verlies van de productie compenseren met de winst van infra. Die mogelijkheid hebben Eneco en Delta niet waardoor de productiepoot failliet zal gaan.