​DNB: ‘Schaf vrijstelling energiebelasting industrie af’

04.03.2016 | Branchenieuws | 1891 keer bekeken
​DNB: ‘Schaf vrijstelling energiebelasting industrie af’

Nederland stelt grootverbruikers van energie momenteel vrij van energiebelasting. Dat moet veranderen om de CO2-uitstoot fors te verminderen, vindt De Nederlandsche Bank. ‘We moeten de CO2-uitstoot sterker beprijzen,’ zegt DNB-directeur Job Swank.

De Nederlandsche Bank (DNB) schreef een rapport over de energietransitie, dat ze op haar website heeft gezet. In het bijbehorende persbericht schrijft DNB: ‘Een goede beprijzing van CO2 is essentieel om deze focus op emissiereductie te bereiken. Hiertoe is hervorming van het Europese systeem voor emissiehandel (ETS) noodzakelijk. Bedrijfstakken die nu niet onder het ETS vallen, zouden ofwel alsnog onder het ETS moeten worden gebracht, ofwel direct op uitstoot moeten worden belast. Een eerste stap kan zijn de vrijstelling voor energiebelasting voor grootverbruikers af te schaffen. Europese afspraken hierover zijn noodzakelijk om een gelijk speelveld te creëren.’

Klimaatneutrale economie
Volgens DNB hebben de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs gezorgd voor een verschuiving in de kijk op de overgang naar een klimaatneutrale economie. Het gaat er niet meer om of de transitie er komt, maar hoe deze transitie er uit moet zien. DNB ziet de energietransitie als een van de belangrijkste langetermijnuitdagingen voor de economie en ziet dat stilzitten geen optie meer is. DNB bepleit daarom in een verkenning naar de overgang naar een klimaatneutrale economie een langetermijnbeleid gericht op een tijdige en beheerste transitie.

Geleidelijke transitie
DNL pleit voor een geleidelijke energietransitie. Dit geeft huishoudens en bedrijven de gelegenheid hun investeringen geleidelijk aan te passen, en zo excessief waardeverlies te vermijden. DNB wil een abrupte overgang, dat de economische groei kan schaden, voorkomen. Een groot deel van de economie is immers verbonden met het gebruik van fossiele brandstoffen. Ook de financiële stabiliteit is kwetsbaar via afschrijvingen op bestaande activa.’ DNB vindt wel dat Nederland vaart moet maken met de energietransitie, om te voorkomen  dat de klimaatdoelen niet gehaald worden. Dat laatste heeft volgens DNB uiteindelijk veel grotere – schadelijke - gevolgen voor de economie. 

Alle opties welkom
Volgens DNB zijn alle opties voor de energietransitie welkom. Ze ziet echter maatschappelijk verzet tegen windmolens, opslag van CO2 en kernenergie. DNB waarschuwt voor het uitsluiten of beperken van deze duurzame opties, waardoor de klimaatdoelen alleen zijn te realiseren met energiebesparingen die de economische activiteit significant aantasten. Het is een open vraag of de bevolking bereid is een dergelijk offer te brengen,’ zo meldt DNB.  De huidige langzame trends in energiebesparing en verduurzaming van de energiemix leiden ertoe dat de klimaatdoelstelling bij lange na niet gehaald wordt, aldus DNB in het rapport.

Hogere CO2-prijs
De Nederlandsche Bank pleit voor een hogere CO2-prijs. In het huidige Europese systeem van emissiehandel kost de uitstoot van een ton CO2 slecht 8 euro. Dat moet fors hoger worden, meldt DNB-directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit Job Swank in NRC Handelsblad. ‘Met een hogere CO2-prijs wordt het aantrekkelijker om te investeren in duurzame energie en in dure technologieën als CO2-opslag (CCS), maar ook voor het vervangen van goedkope steenkool door duurder gas. Je zou een bodemprijs moeten hebben van zeker 30 euro per ton CO2-uitstoot. Om gas te laten concurreren met steenkool moet de prijs waarschijnlijk naar 40 euro per ton.’

Rapport
Lees het rapport ‘Tijd voor transitie: naar een klimaatneutrale economie’ van DNB.

Foto: Directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit Job Swank (foto DNB)

Redactie Ensoc, 5-mrt-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (8)

Reageren
 • P. Lomito
  23.03.2016 - 12:11 uur | P. Lomito

  Energiebelasting voor bedrijven hoeft niet te resulteren in een vlucht van industrie naar goedkopere landen zolang tegelijk de belasting op arbeid wordt verlaagd.

 • Jan Haije
  08.03.2016 - 12:48 uur | Jan Haije

  Transitie betekent oversteekplaats. Wordt alleen gebruikt door marketingadviseurs en klanten van marketingadviseurs zoals Marketing Rutte. Zij zijn op weg naar een doel in de toekomst en daarheen zoeken zij een oversteekplaats: The Road Ahead. Zen in the Age of Aquarius.
  Shanks kan beter beginnen met het verplaatsen van de goudvoorraad naar Lelystad en het afbreken van dat bouwsel van Du inter. Op het Erasmus, onze boekhoutunivrrsiteit, weten ze niets van de Eurodollar die er aan komt.

 • Roel vd Brug
  08.03.2016 - 12:37 uur | Roel vd Brug

  Een goed voornemen, vergeet niet de boeren in de veengebieden. Die veroorzaken enorme CO2 uitstoten, alleen in Friesland al goed voor 930KTon CO2 per jaar. Ga dat belasten en dan zal je zie hoe snel het waterpeil omhoog kan om de uitstoot te verminderen. Het landschap verdampt letterlijk en de provincie kijkt erna en doet (bijna) niets!

 • Roelof Geerts
  08.03.2016 - 11:19 uur | Roelof Geerts

  Als aanvullende maatregel is het goed om, nu de energieprijzen laag zijn, te beginnen met het heffen van BTW en/of accijns op kerosine.

 • Dick van Elk
  08.03.2016 - 11:06 uur | Dick van Elk

  Ook DNB is tot de conclusie gekomen dat een duurzame economie noodzakelijk is. Prima! De voorhoede in de samenleving is alweer twee stappen verder. 1. Een duurzame economie is een afgeleide van een duurzame samenleving, en niet omgekeerd. 2. Een (duurzame) samenleving bereik je niet met materiële middelen, economie, geld, maar door samen een immaterieel doel na te streven.

  De instituties die gezag hebben in de samenleving zijn daarbij onontbeerlijk. DNB is zo'n instituut. Dit instituut zou over zijn eigen schaduw heen moeten stappen en het middel economie los moeten laten. De sleutel zit daarbij in het begrip "waardeverlies". Over welke waarden gaat het? Afgeleide waarden zoals economie en geld? Of gewenste waarden zoals de transitie naar een klimaatneutrale samenleving (met een klimaatneutrale economie)?

  Samen kùnnen we, mensen, die de bevolking vormen van instituties als DNB, overheden, bedrijven, NGO's, vakbonden, kerken, politieke partijen, milieuorganisaities en wie ik nog vergeten ben in deze opsomming, werken aan die klimaatneutrake samenleving en de problemen oplossen. Blijven we elkaars concurrent dan lost het probleem zichzelf op...maar hoogst waarschijnlijk niet op een voor ons waardevolle manier...

 • Theo van den Elzen
  08.03.2016 - 09:55 uur | Theo van den Elzen

  Ik ben vóór het sterker beprijzen van de CO2 uitstoot.
  Iedereen belastingvrijstelling geven die CO2 vrije (arme) energie gebruikt

 • Math Geurts
  08.03.2016 - 09:42 uur | Math Geurts

  De belangrijkste boodschap van DNB: "Het Energieakkoord is primair gericht op afgeleide doelstellingen voor energiebesparing en duurzame energie, maar niet op het uiteindelijke doel van het reduceren van CO2-uitstoot." ... "De nadruk op afgeleide doelstellingen leidt tot inefficiënties, waardoor de kosten voor de energietransitie hoger uitvallen dan noodzakelijk is. Door het uitblijven van een eenduidige CO2-doelstelling en de hiermee gepaard gaande CO2-beprijzing wordt geen efficiënte kostenafweging gemaakt tussen de verschillende opties van energiebesparing en veranderingen in de energiemix."

  Wat betreft de vrijstelling van energiebelasting voor grootverbruikers, alle landen die een of andere vorm van energiebelasting kennen doen dat. Daarom zijn in ieder geval Europese afspraken een conditio si ne qua non, zeker omdat: (aldus DNB): "de Nederlandse economie (en concurrentie-positie) relatief sterk beïnvloed kan worden door beleid gericht op CO2-reductie".

 • Leon Jurg
  08.03.2016 - 09:31 uur | Leon Jurg

  De vrijstelling voor energiebelasting voor grootverbruikers afschaffen lijkt een goede oplossing maar zal in de praktijk alleen leiden tot verschuiving van industrie naar lage lonen landen. Het is een misvatting te denken dat beperking van CO2 uitstoot in Europa mondiaal enig effect zal hebben. Zolang de "markt", zeg maar u en ik, blijft vragen naar goedkope producten zullen producenten blijven zoeken naar een manier om daaraan te voldoen. Dat zal dus leiden tot productie in landen waar energie niet is belast, ergo lage lonen landen. Het resultaat kan maar zo contraproductief zijn, immers juist in Europa is veel geïnvesteerd in schoon en duurzaam produceren, denk daarbij ook maar eens aan arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Het netto resultaat voor milieu en economie zal naar ik vermoed dus negatief zijn.

  Echt duurzaam betekend dat we genoegen moeten nemen met een beetje minder, daarmee kan een grote stap voorwaarts worden gezet!