​Dialoog moet draagvlak voor energietransitie vergroten

06.04.2016 | Branchenieuws | 1099 keer bekeken
​Dialoog moet draagvlak voor energietransitie vergroten

Minister Kamp en astronaut Andre Kuipers trapten de energiedialoog  af in Rotterdam. De dialoog is bedoeld om burgers en bedrijven actiever te betrekken bij de energietransitie, teneinde het draagvlak voor ingrijpende maatregelen te vergroten. Niet iedereen is echter even enthousiast.

Minister Kamp van Economische Zaken en astronaut en wetenschapper Andre Kuipers starten op donderdag 7 april de energiedialoog  in Rotterdam. Ook is een live verbinding gemaakt met Leeuwarden en Eindhoven, waar gelijktijdig startbijeenkomsten plaatsvinden. De aftrap in Rotterdam is al volgeboekt, maar in Leeuwarden en Eindhoven is nog plaats. Tijdens de bijeenkomsten gaan naar verwachting zo’n 450 tot 500 mensen in gesprek over wat nodig is voor de toekomstige energievoorziening. Voor de komende zeven jaar is dat al min of meer duidelijk dankzij afspraken in het energieakkoord. De energiedialoog richt zich op een CO2-arme energievoorziening in 2050 die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is, zo meldt Kamp in een brief aan de Tweede Kamer.

Draagvlak voor energietransitie
Het kabinet gaf medio januari in het Energierapport al aan dat ze in gesprek wil gaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties over de aanpak van en hun mogelijke bijdrage aan de energietransitie. Volgens minister Kamp kan de dialoog helpen ‘burgers en professionele partijen actiever te betrekken bij de transitieopgave die voor ons ligt, waardoor het bewustzijn over de noodzaak van actie en het eigen handelingsperspectief daarbij toeneemt. Daarmee verstevigen we de maatschappelijke basis voor een transitieaanpak’. Kamp verwijst naar onderzoek waaruit blijkt dat Nederlanders het huidige aandeel duurzame energie overschatten. Hoewel Nederland flinke slagen maakt met de transitie, zijn we minder ver dan mensen denken.

Bijeenkomsten en burgerpanels
De energiedialoog loopt tot juli 2016. Naast de startbijeenkomsten op 7 april worden meer dan vijftig regionale of thematische bijeenkomsten georganiseerd, meldt Kamp. Daarbij werkt hij actief samen met gemeenten en provincies. ‘Zij staan immers dichter bij de burger en zijn op vele fronten actief rond de energietransitie’, aldus Kamp. Naast de fysieke bijeenkomsten in het land zal de dialoog worden gevoerd via online discussiegroepen en via de website www.mijnenergie2050.nl, die ook verslagen, opiniestukken en standpunten kan delen. Ook worden online burgerpanels georganiseerd met een dwarsdoorsnede van mensen uit de samenleving, om met circa honderd Nederlanders in gesprek te gaan over hun beweegredenen, wensen en zorgen als het gaat om de energietransitie.

VEMW doet ook mee
Ook VEMW, belangenbehartiger van zakelijke energiegebruikers, neemt actief deel aan de dialoog, zo meldt algemeen directeur van VEMW Hans Grünfeld. ‘Zakelijke energiegebruikers in Nederland willen volgende stappen maken in de energietransitie. Dat is een immense uitdaging, omdat het op termijn veel meer vraagt dan incrementele verbeteringen van bestaande processen. Er is een trendbreuk nodig, en die vraagt vernieuwing van productieprocessen, producten en waardeketens. Wij zijn met onze achterban de discussie gestart om scherp te krijgen welke bijdragen mogelijk zijn en wat voor randvoorwaarden voor de realisatie nodig zijn. Hiermee zullen we een actieve bijdrage leveren aan de dialoog en onze inzichten inbrengen in het proces zodra daar zicht op is.’

‘Vertragingstactiek’
Maar niet iedereen is even enthousiast. ‘Na vijftien jaar energietransitie weten we precies wat nodig is. De grote en kleine opgaven zijn bekend. De energiedialoog voegt daaraan niets toe’, meldt de Rotterdamse hoogleraar Jan Rotmans op Twitter. Volgens Rotmans zouden milieuorganisaties de energiedialoog moeten boycotten, om te voorkomen dat ze onderdeel worden van deze ‘vertragingstactiek van minister Kamp’. Zijn advies: doe niet mee aan de energiedialoog van het kabinet. ‘Het is een zinloze schertsvertoning’, aldus Rotmans. Anderen zijn optimistischer, zoals Henri Bontenbal, die adviseert om wél mee te doen om een constructieve bijdrage te leveren. D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven stelt zelfs voor om de energiedialoog ook in de Tweede Kamer te voeren.

‘We trutten door’
Antinucleaire lobbyorganisatie WISE Nederland doet niet mee aan de energiedialoog. ‘We weten wat er moet gebeuren, in elk geval de komende twintig tot dertig jaar. Laten we dat eerst maar eens gaan doen’. Een nieuwe energiedialoog vertraagt het proces onnodig, meldt WISE. Volgens WISE heeft Nederland geen aansprekend beleid voor echte innovatie, laat staan een revolutionair programma voor de inrichting van de energiehuishouding. ‘Dat is eigenlijk al dertig jaar zo. Af en toe komen er plannen voor nieuwe kerncentrales bovendrijven, of stoppen we weer wat subsidie in onderzoek naar CO2-opslag. We trutten door, van beleidsplan naar proefballon, van inspraakprocedure naar energieakkoord. Nu wil Minister Kamp een half jaar in dialoog met de maatschappij. En alle opties mogen weer besproken worden. De agenda is weer leeg. WISE doet er niet aan mee.’

Doodlopende wegen
Milieudefensie doet wel mee met de energiedialoog, maar waarschuwt voor doodlopende wegen. ‘We vinden het goed dat de overheid iedereen vraagt om mee te denken over hoe we onze CO2-uitstoot terug kunnen brengen,' zegt Ike Teuling, campagneleider energie van Milieudefensie. 'Maar we vragen ons af of dit dialoogtraject niet wederom een uitsteltactiek is. Het is immers al lang bekend wat er moet gebeuren: kolencentrales sluiten, de gaskraan in Groningen dicht, huizen nul-op-de-meter maken en volop inzetten op wind- en zonne-energie. Valse oplossingen als kernenergie, of de deur nog even openhouden voor fossiel, dat kunnen we ons simpelweg niet meer veroorloven.’

BlaBlaBingo
Om de aandacht te vestigen op de valkuilen van de energiedialoog gaat Milieudefensie bij de aftrap in Rotterdam, Eindhoven en Leeuwarden ‘BlaBlaBingo’ spelen met het aanwezige publiek. ‘Niet met cijfers, maar met loze uitspraken die we niet meer willen horen. Zo sturen we het gesprek naar waar het echt over moet gaan: concrete oplossingen om in versneld tempo te bouwen aan een fossielvrij Nederland,’ meldt Milieudefensie in een persbericht op 1 april (!). ‘Met de BlaBla-bingo maken we duidelijk dat de tijd van praten over valse oplossingen zoals schaliegas, kernenergie of aardgas als transitiebrandstof nu echt voorbij is. Er is snelle actie nodig om de noodzakelijke energietransitie in gang te zetten,’ aldus Milieudefensie. 

Foto: Astronaut Andre Kuipers is ambassadeur van de nationale energiedialoog

Redactie Ensoc, 5-apr-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • P. Lomito
    06.04.2016 - 10:39 uur | P. Lomito

    Het ontbreekt wel degelijk aan een breed draagvlak in de maatschappij om maatregelen te nemen die onze prima energievoorziening (goedkoop, betrouwbaar en weinig milieuvervuilend) in gevaar brengen en zelfs onze economie dreigen te ontwrichten. Voeg daarbij het gegeven dat de transitie de bevolking op hoge kosten jaagt zonder enige zekerheid dat het CO2-gehalte van de lucht merkbaar zal dalen of dat de temperatuur op aarde niet verder zal stijgen, plus het feit dat burgers nog altijd niet weten welke financiële last hen boven het hoofd hangt als gevolg van de gekozen maatregelen. Dat lijkt mij een perfect recept voor weerstand.

    Maar vandaag mogen we ons eerst uitspreken over het verdrag met de Oekraïne en kijken hoe de regering met de uitslag omgaat. Over draagvlak gesproken...