​Capgemini: lage olieprijs slecht voor energiebesparing

04.11.2015 | Branchenieuws | 1119 keer bekeken
​Capgemini: lage olieprijs slecht voor energiebesparing

De huidige lage olieprijs heeft een nadelige invloed op investeringen in energiebesparing. Hierdoor worden energiebesparende projecten te langzaam terugverdiend. Dat maakt het lastig om de Europese doelstelling voor energiebesparing te halen.

Dat meldt consultancybureau Capgemini in een rapport over de Europese energiemarkt. De Europese Commissie kondigde begin dit jaar maatregelen aan om de energiemarkt te versterken, maar de maatregelen zijn te langzaam doorgevoerd of niet concreet genoeg om de balans op de energiemarkt te herstellen. De Europese markt voor elektriciteit en gas blijkt net als in 2014 ook in 2015 zeer onrustig, meldt Capgemini in de zeventiende editie van het European Energy Markets Observatory. Dit jaarrapport heeft Capgemini samen met Nataxis en CMS Bureau Francis Lefebvre opgesteld.

Goed nieuws
Goed nieuws voor de energiemarkt is dat de Europese economie weer begonnen is te groeien, waardoor een einde komt aan de neerwaartse trend vanaf 2008. De groei wordt gevoed door lagere olieprijzen, een lagere euro/dollarkoers, het monetaire beleid om de eurozone te stimuleren en de economische groei in de VS. De olieprijs is vanaf juni 2014 gedaald van 115 dollar per vat naar 48 dollar in september 2015. Door de koppeling met de olieprijs gaan hierdoor ook de gasprijzen omlaag. Het gasverbruik zal jaarlijks groeien met 2 procent wereldwijd, en met 0,9 procent in Europa, zo verwacht Capgemini.

Keerzijde
De lagere prijzen voor olie en gas hebben echter ook een keerzijde. De relatief lage energieprijzen hebben een negatieve invloed op investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing, meldt Capgemini. Het rendement op de investeringen neemt af door de lagere energieprijzen, meldt energie-expert Colette Lewiner van Capgemini. ‘Energiebesparing is een van de voornaamste manieren om de vraag naar energie te verlagen. Van de drie Europese doelstellingen voor energie is het de moeilijkste om te bereiken,’ schrijft Lewiner.

Financiering
De Europese Commissie wil de toegang tot het financieren van energiezuinige gebouwen vereenvoudigen. Volgens Capgemini heeft de Commissie echter beperkte speelruimte, omdat beslissingen over investeringen op een ander niveau worden genomen. Bewustwordingscampagnes zijn nodig om consumenten en bedrijven over te halen om aandacht te besteden aan hun energieverbruik. Deze campagnes moeten volgens Capgemini eenvoudige boodschappen bevatten teneinde een gedragsverandering te weeg te brengen bij consumenten en bedrijven.

Regulering
Europa moet wel blijven doorgaan met reguleren en standaardiseren, omdat dit geschikte manieren zijn om het energiegebruik terug te dringen. Zo hebben Europese richtlijnen bij auto’s geleid tot significante verminderingen in brandstofgebruik en CO2-uitstoot (Capgemini meldt in het rapport niets over de recente dieselgate bij Volkswagen). Ook het reguleren van witgoed met energielabels acht Capgemini effectief. Bij renovatie van woningen en gebouwen is dit meer complex. Dit komt door diverse belangen van partijen en gebrek aan betrouwbare adviseurs en financiële incentives.

Nieuwbouw
Capgemini heeft meer vertrouwen in Europese regels voor de energiezuinigheid van nieuwe gebouwen. ‘Het reguleren van energiezuinige gebouwen is efficiënt bij het verminderen van het energieverbruik van nieuwe gebouwen,’ schrijft Lewiner. Ook leidt dit beleid tot nieuwe inzichten in de bouwsector, meldt Lewiner. Ze verwijst hierbij naar het Franse bouwbedrijf Bouygues, dat proactief is in het promoten van energiezuinige en zelfs energieneutrale gebouwen. Bouygues gelooft dat het bouwen van traditionele kantoren of woningen op termijn leidt tot ‘gestrande activa’, oftewel investeringen die in de toekomst onrendabel blijken.

Nederland: tempo omhoog
Capgemini zoomt ook in op Nederland. ‘Hoewel de energiemarkt verandert en er steeds meer duurzame energie wordt opgewekt, voldoet Nederland nog niet aan het tempo dat Europa verwacht. Dit tempo wordt niet alleen beïnvloed door de lokale beleidsmaatregelen en initiatieven, maar ook door internationale invloeden. Zo heeft de Duitse beslissing om massaal te investeren in duurzame energie en kernenergie uit te faseren een enorme impact; het beïnvloedt sterk de Nederlandse energieprijzen en de financiële positie van de belangrijkste Nederlandse energiebedrijven. Nederland zal de energietransitie moeten versnellen wil de sector competitief blijven in Europa,' aldus Capgemini.
 
Foto: Olieraffinaderijen hebben het de laatste tijd door de lage olieprijs moeilijk (foto Breaking Energy)

Redactie Ensoc, 4-nov-15

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (4)

Reageren
 • P. Lomito
  14.11.2015 - 14:36 uur | P. Lomito

  Als je inzicht wilt krijgen in wat duurzaamheid behelst dan zou ik je willen uitnodigen om op een zaterdagmiddag een willekeurige grensplaats in Duitsland of België te bezoeken en dan eens op te letten op het aantal gele kentekenplaten...

 • Donald Louw
  10.11.2015 - 16:19 uur | Donald Louw

  De halvering van de olieprijs wordt slechts langzaam, en dan nog zeer gedeeltelijk, zichtbaar in de brandstofprijzen voor de consument.
  Het mechanisme van de prijsverlaging wordt in dit artikel van Capgemini niet duidelijk.
  Welke afspraken hebben de oliemaatschappijen met de NL overheid hierover?
  Het lijkt voor de hand te liggen dat de overheid bij verlaging van de internationale olieprijzen dit bv voor 50% compenseert met een hogere energiebelasting. Dat werkt naar twee kanten: Enerzijds dalen de prijzen niet zo drastisch. Anderzijds komt meer geld beschikbaar voor subsidie op schone energiebronnen.
  Dit moet echter in EU verband worden gerealiseerd omdat anders bv de benzine stations in de grensstreken onnodig worden getroffen.

 • Jaap de Boer
  10.11.2015 - 09:28 uur | Jaap de Boer

  De lage olieprijs heeft ook een erg positief effect: Het wordt voor oliebedrijven minder aantrekkelijk om moeilijk winbare olie te winnen. Niet voor niets heeft Shell zich teruggetrokken uit Alaska en zijn ze gestopt met een winningsproject van de teerzanden in Canada!
  Het streven moet zijn om duurzame energie en energiebesparing zo goedkoop te houden dat olie, gas en kolen weggeconcurreerd worden. Laat die fossielen maar in de grond zitten!

 • P. Lomito
  04.11.2015 - 18:17 uur | P. Lomito

  Nederland profiteert in economische zin van de Duitse Energiewende omdat de grote hoeveelheden overtollige maar hernieuwbare stroom de markt overspoelen en de marktprijs onder druk zet, soms zelfs een negatieve prijs laat zien. Krijgen wij zwaar gesubsideerde Duitse windmolenstroom met geld toe... Aangezien in NL dezelfde Energiewende als Duitsland is ingezet zullen hier vergelijkbare problemen ontstaan:
  - stroom en gas worden via energiebelastingen 50% duurder gemaakt om de windmolens, biomassa en ander onrendabel spul te financieren
  - de energierekening wordt voor zo'n 20% van de huishoudens onbetaalbaar met alle ellende van incassobureau's, gerechtsdeurwaarders, inbeslagnames en afsluitingen
  - de kosten van het Energieakkoord worden niet bij het bedrijfsleven gelegd waardoor daar achterover geleund wordt qua energiebesparing
  - levering van stroom door energiebedrijven is in toenemende mate verliesgevend waardoor van gas overstapt wordt op vervuilende kolencentrales
  - CO2-uitstoot neemt toe ondanks de grootschalige inzet van hernieuwbare bronnen, het CO2-gehalte van lucht blijft onverminderd stijgen
  - miljardenverslindend klimaatbeleid/energiebeleid pakt dus contraproductief uit.

  De lage olieprijs zwengelt de economie weer aan zoals goedkope fossiele brandstoffen altijd de bron van onze welvaart zijn geweest. We kunnen die prijs laag houden door nu werk van energiebesparing te maken in de industrie en transport. De daaruit volgende lagere vraag naar olie en tegelijk het hoge aanbod dankzij de schalie-olie uit de VS zorgt dat de olieprijs nog zeer lange tijd laag zal blijven.