​Brabantse fabriek zet champost om in energie

12.09.2016 | Branchenieuws | 1050 keer bekeken
​Brabantse fabriek zet champost om in energie

Minister Kamp heeft een fabriek in het Brabantse Gemert geopend die biologisch afval van de champignonkweek omzet in compost, brandstof en duurzame warmte. Hiermee kan het bedrijf Upcycling jaarlijkse miljoenen kubieke meters aardgas besparen.

Biologisch afval van de champignonkweek omzetten in compost, brandstof en duurzame warmte en zodoende jaarlijks miljoenen kubieke meters aardgas besparen. Dankzij een nieuw proces dat door drie Brabantse ondernemers met behulp van de overheid is ontwikkeld, is het vanaf vandaag mogelijk. Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) opende maandagmorgen Upcycling Gemert, een fabriek die dit proces in de praktijk brengt. De installatie zet vochtig afval, zogenoemde natte biomassa, om in brandstof en is een innovatief voorbeeld van de circulaire economie.

Stap in circulaire economie
Volgens minister Kamp loopt Upcycling met deze vinding internationaal gezien voorop in de energietransitie. De technologie past bij de ambitie van het kabinet om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen en afvalstromen om te zetten in nieuwe grondstoffen en energie. “Dat is niet alleen goed voor ons klimaat, maar levert ook inkomsten en banen op. Onderzoek laat zien dat tot 2023, de circulaire economie in Nederland goed is voor een marktwaarde van 7,3 miljard euro per jaar en 54.000 banen vertegenwoordigd. Kansen dus te over voor ons bedrijfsleven. Upcycling laat zien hoe we die kansen kunnen verzilveren,” aldus Kamp.

Champost
Upcycling Gemert gaat onder meer champost, een bijproduct van de champignonteelt, drogen en exporteren. Champignonkwekers Henk en Hans van de Boomen betaalden op jaarbasis een slordige kwart miljoen euro om deze af te voeren. Champost, onder meer bestaand uit (kippe)mest, valt onder de mestgeving en moet worden afgevoerd, in het geval van Van de Boomen naar Duitsland. Een kostbare operatie, te meer omdat champost voor circa 70 procent uit vocht bestaat. Gezamenlijk kwamen ze op het idee om de natte champost te drogen om zo in ieder geval een deel van de transportkosten te sparen.

Composteren
Henk van den Boomen: ‘Mijn broer Hans heeft een composteringstunnel en daarmee hebben we verschillende proeven gedaan. Op de vloer van de tunnel brengen we een laag champost aan van 2,5 á 3 meter dik. Via gaten in de vloer wordt er lucht doorheen geblazen, waardoor het materiaal wordt ‘gecomposteerd’ (‘een gecontroleerde broei’). Dat wil zeggen dat een deel van de organische stof wordt afgebroken door bacteriën en schimmels. In feite is het een gecontroleerd verteringsproces en daarbij komt veel warmte vrij.’

Ziektekiemen gedood
Bij het composteren kan de temperatuur oplopen tot 70 à 80 graden. ‘Het voordeel van die hoge temperatuur is dat de eventuele schadelijke ziektekiemen worden gedood’, zegt Henk van den Boomen. ‘Je pasteuriseert als het ware je compost. Het proces voldoet daarmee aan de Europese regels voor temperatuurbehandeling en daarom mag de compost worden geëxporteerd als bodemverbeteraar.’ De Van de Boomen-broers hebben het proces in een pilot getest en opgeschaald. De capaciteit van de fabriek is 30.000 ton aan input, met een output van 15.000 ton.

Natte biomassa
Biomassa is een verzamelnaam voor biologisch afval dat via diverse processen omgezet kan worden in energie. Natte biomassa bestaat uit vochtig organisch afval zoals mest, vers GFT-afval en rioolslib. Natte biomassa kan gedroogd worden tot brandbare pellets, maar kan ook vergist worden om biogas of bio-ethanol te verkrijgen. Champignon Kwekerij Gemert produceert jaarlijks maar liefst vijf miljoen kilogram champignons. De kweekresten van deze champignons vormen natte biomassa: champost. Deze champost wordt door Upcycling verwerkt tot warmte en waardevolle mest- of brandstoffen.

Duurzame warmte
Upcycling voorziet de eigen champignonkwekerij vervolgens van warmte en heeft daarnaast ruimte voor het leveren van energie aan omliggende tuinders. Hiermee kan het verbruik van één miljoen kubieke meter aardgas jaarlijks worden vervangen. De verbrandingswaarde van het eindproduct in een bio- energiecentrale is daarnaast nog eens 3,5 miljoen kubieke meter aardgas waard. Het proces is niet alleen interessant voor het afval van champignons. Ook andere biomassastromen, zoals rioolslib en dierlijke mest kunnen hiervoor worden ingezet.

Upcycling Gemert ontving voor het uitvoeren van de pilot financiële steun vanuit het Topconsortium Kennis en Innovatie voor Bio Based Economy (TKI-BBE), onderdeel van de Topsector Energie. In totaal is één miljoen euro bijgedragen aan het project in Noord-Brabant.

Foto: Upcycling in Gemert gaat afval van de champignonkweek drogen en exporteren (foto agro-chemie.nl)

Redactie Ensoc, 12-sep-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (5)

Reageren
 • P. Lomito
  13.09.2016 - 22:50 uur | P. Lomito

  Vorige week was nog op het NOS-journaal dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2015 is gestegen met 5% t.o.v. 2014. Als alle windmolens en zonnepanelen werkelijk een grote bijdrage zouden leveren aan de vermindering van CO2-uitstoot dan zou dat moeten resulteren in een daling van de CO2-uitstoot. Volgens de Nationale Energieverkenning 2015 is het energieverbruik in Nederland gedaald maar dit is niet te rijmen met een toegenomen CO2-uitstoot zoals die vorige week werd verkondigd.

 • 13.09.2016 - 21:21 uur | jos Schalks

  Gelukkig leveren al die zonnepanelen en windmolens inmiddels een grote bijdrage aan de vermindering van de CO2 uitstoot. Als tot 25 a 30% van de woningen zonnepanelen hebben is er nog geen overschot in de wijk, alle zonnestroom wordt dan in de wijk verbruikt. Per 1000 woningen een windmolen erbij dan zijn er mogelijk kleine overschotten in de zomer , maar in de winter is er maximaal nog 50% fossiele energie nodig voor de woningen. en kleine bedrijfjes.
  Die champost wordt hoe dan ook CO2 en methaan, dus is verbranden een groene oplossing, en dat blijft ook over 20 jaar zo. als meststof nodig is kan inzetten als meststof ook de juiste keuze zijn dan levert het tenslotte ook energie in de planten.
  De zoektocht naar hoogrendement kostentechnisch interessante opslag methoden blijft speerpunt.

 • P. Lomito
  13.09.2016 - 15:58 uur | P. Lomito

  We zijn al 30 jaar bezig met energie besparen, toch verbruiken we elk jaar meer fossiele brandstoffen en stijgt de CO2-uitstoot. Misschien een idee om eerst de maatregelen uit het verleden te evalueren op milieu-effect? En dan met die kennis veel betere keuzes maken.

 • 13.09.2016 - 12:15 uur | Roland De Bresser

  Ik denk dat dit weer bijdraagt aan minder energie verbruik zowel in gas als brandstof bij het transporteren. En besparen is toch een van de manieren om de doelen voor minder co2 te bereiken.

 • P. Lomito
  12.09.2016 - 15:28 uur | P. Lomito

  Of het duurzaam is zullen we over 20 jaar weten, momenteel heet iets al snel duurzaam terwijl het milieueffect doorgaans niet over de hele levenscyclus is aangetoond. De ervaring leert dat men alleen naar de gebruiksfase kijkt en zo de grote vervuilingen vóór en ná de gebruiksfase vergeet mee te tellen.

  Hetzelfde met windmolens, daar zijn we nu ook zo'n 15 jaar mee bezig met vele tientallen miljarden aan subsidies maar er is nog geen gram minder CO2 uitgestoten.