​Biomassa en wind slokken meeste subsidie op

30.01.2017 | Branchenieuws | 844 keer bekeken
​Biomassa en wind slokken meeste subsidie op

Kolencentrales die biomassa mee- en bijstoken en windmolens op land hebben tot nu toe de meeste gelden ontvangen vanuit de subsidieregelingen voor duurzame energie. Wel maken steeds meer zonnestroomprojecten aanspraak op de SDE+.

Dat meldt minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Kamp is de SDE+, de huidige subsidieregeling voor de productie van hernieuwbare energie, het belangrijkste instrument van de overheid voor het realiseren van de hernieuwbare energiedoelen uit het energieakkoord, namelijk 14 procent hernieuwbare energie in 2020 en 16 procent in 2023. Biomassa en windenergie hebben tot nu toe het grootste deel van het subsidiebudget opgeslokt, maar leveren ook de belangrijkste bijdrage aan de productie van hernieuwbare energie in Nederland.

Meer zonnestroom
Minister Kamp verwacht dat de dominantie van biomassa en wind in de toekomst afneemt, omdat komende jaren meer verschillende technologieën in aanmerking komen voor subsidie. Zo zullen bijvoorbeeld steeds meer zonnestroomprojecten in productie worden genomen. In de afgelopen openstellingsronde van de SDE+ kregen maar liefst een recordaantal van 2047 projecten op gebied van zon-PV de beschikking over subsidie uit de SDE+. In de voorgaande jaren kwam zon-PV, maar ook technieken zoals geothermie en energie uit water, er maar bekaaid vanaf.

Zonne-energie goedkoper
Kamp: “Ik ben blij te zien dat nu ook zonne-energie een steeds groter deel van de beschikte projecten uitmaakt. De meest geproduceerde en voordeligste vormen van duurzaam opgewekte energie zijn nu nog verschillende toepassingen van biomassa en windenergie. Omdat steeds meer verschillende technologieën voordelig beschikbaar komen, zoals zonne-energie, zal dat veranderen. Het hoge aantal projecten aan zonne-energie dat nu een positieve beschikking heeft ontvangen, is illustratief voor deze ontwikkeling.”

SDE+ kostenefficiënt
De huidige subsidieregeling SDE+ is volgens het ministerie van Economische Zaken kostenefficiënt ingericht. De regeling prikkelt aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijk subsidiebedrag in te dienen. Alle toegestane technologieën dingen op basis van kostprijs mee naar een deel van het budget. Dit betekent dat projecten die voor een goedkoper subsidiebedrag inschrijven, meer kans hebben de subsidie te ontvangen. ‘Dit is positief voor de energierekening van burgers en bedrijven en lokt innovatie uit,’ aldus het ministerie van EZ. Overigens is het moment dat de projecten in productie zijn,  pas het moment waarop ze SDE+-subsidie ontvangen.

25.134 projecten
In totaal is er met de SDE+ rondes, inclusief wind op zee vanaf 2008 tot en met de najaarsronde in 2016 in totaal voor 25.314 projecten subsidie toegekend. Ongeveer 28 procent van deze projecten, is inmiddels gerealiseerd. 55 procent van de projecten is in de ontwikkelings- of bouwfase. Bij 17 procent van de projecten, waarvoor een subsidiebeschikking is afgegeven, is geconcludeerd dat realisatie niet mogelijk bleek. Deze beschikkingen zijn vervolgens ingetrokken. Sommige van deze projecten hebben in latere rondes opnieuw een subsidiebeschikking aangevraagd en gekregen. Dit betreft veelal projecten in de categorieën geothermie, biomassa en zonnepanelen.

Non-realisatie
Minister Kamp gaat in zijn brief in op de vraag waarom sommige projecten niet worden gerealiseerd. ‘De oorzaak is meestal van financiële aard, zoals gestegen prijzen voor biomassa, hogere investeringen of onderhoudskosten dan vooraf was ingeschat, of onvoldoende eigen vermogen,’ schrijft Kamp. Om ‘non-realisatie’ van projecten te verminderen heeft Kamp diverse maatregelen genomen, waaronder de verplichting om bij de aanvraag een uitgebreide haalbaarheidsstudie met financiële onderbouwing mee te sturen. Hij verwacht dat mede hierdoor de realisatie van projecten in de komende jaren zal verbeteren.

Brief
Lees de brief van minister Kamp over de subsidie voor duurzame energie.

Foto: Windmolens op land krijgen nog steeds subsidie (foto Karsten Wurth / Wattisduurzaam.nl)

Redactie Ensoc, 30-jan-17

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (3)

Reageren
 • P. Lomito
  01.02.2017 - 20:15 uur | P. Lomito

  Windenergie en biomassa CO2-vrij? Eerder méér CO2-uitstoot met deze bronnen...

 • 01.02.2017 - 15:27 uur | Mark Bouwmeester

  Ik vind de titel "slokken op" best wel suggestief. Zonne energie, kan dat ook subsidie opslokken? Ja, toch? Zonne energie nog duurder. Dus misschien slokt zonne energie wel meer subsidie op. In ieder geval per vermeden ton CO2. Wind energie en biomassa energie zijn de goedkoopste vormen van CO2-vrije en neutrale energie. Dus die kunnen het gemakkelijkst gerealiseerd worden.
  En eigenlijk moeten we niet over bijstoken praten. Biomassa stoken is geen activiteit die de centrales er bij doen. Het is vervangen van kolen en dat is hoog technologisch proberen zo effectief proberen om te gaan met subsidies! De Amercentrale gaat meer biomassa stoken dan kolen en wordt daarmee het grootste duurzame project in Nederland....

 • P. Lomito
  30.01.2017 - 15:10 uur | P. Lomito

  CE-Delft staat garant voor politiek gewenste onderzoeksresultaten die met de werkelijkheid weinig van doen hebben. De benoemde efficiency is dan ook niet verder uitgewerkt, terecht uiteraard want de efficiency van SDE+ is marginaal, wellicht nihil of zelfs contraproductief qua milieu-effecten. Daarbij is het subsidiëren van houtbijstook in kolencentrales niets anders dan het subsidiëren van kolencentrales zonder enige toekomstig voordeel: elke gesubsidieerde houtsnipper of pellet is na verbranding verdwenen, ook het geld is dan verdwenen en wat overblijft is extra CO2-uitstoot en bergen fijnstof. Lekker bezig Henk Kamp.