​‘Big data voor energie steeds belangrijker’

14.10.2016 | Branchenieuws | 1052 keer bekeken
​‘Big data voor energie steeds belangrijker’

‘Meten is weten’ geldt ook voor gegevens over het energiegebruik. Tijdens een congres van VMNED op de vakbeurs Energie stonden de klantdata centraal, ‘want die worden steeds belangrijker’.

Dat zegt Thomas Philippens, manager assetmanagement bij Fudura. Philippens trapte het congres op de vakbeurs Energie in de Brabanthallen af met een korte toelichting op wat de Vereniging Meetbedrijven Nederland (VMNED) doet. Philippens: “VMNED zorgt voor een optimaal beheer en controle van de Nederlandse meters voor gas, elektriciteit en warmte. Naast belangenbehartiging en kennis delen, is een actuele topic die speelt de klantdata. Niet alleen wie mag ze gebruiken? Maar ook wat mag je er mee? Als VMNED willen we graag actief in deze discussie participeren.”

Tijdens het congres kwam aan bod hoe je de klantdata kan gebruiken om energiekosten te besparen, hoe je ze in een energiemanagement systeem kan gebruiken en hoe je om gaat met deze ‘big data’.
 
Kosten besparen
Edwin Bossenbroek, senior consultant bij Energy Circle B.V., legt uit hoe je de data kan gebruiken om kosten te besparen door beter in te spelen op prijswerking. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden laat hij duidelijk zien dat je door te meten kunt analyseren wat normaal is en waar de afwijkingen zitten. Waarom laten bepaalde dagen in de maand een afwijkend patroon zien als het gaat om bijvoorbeeld energieverbruik? Vervolgens kun je deze afwijkingen gebruiken om bijvoorbeeld je klimaatregeling beter in te stellen. Of is het misschien handiger om het opwarmen van je drie smeltovens niet langer tegelijkertijd te doen, maar opeenvolgend?

Slimme inkoop
Soms zijn de meetdata ook gewoon noodzakelijk voor de inkoop van je energie. Via een demand site management systeem kun je bijvoorbeeld inspelen op uur- en kwartierprijzen, zegt Bossenbroek. Hij onderstreept dat het analyseren van data doorgaans zorgt voor bewustwording van wat er beter of anders kan. Soms kunnen simpele aanpassingen – zoals het aanpassen van de regelapparatuur – al voor de nodige kostenbesparingen zorgen. Soms vraagt het echter ook om een flinke investering. Dit zal dus telkens afgewogen moeten worden, aldus Bossenbroek.

Metenisweten_bron=Twitter.IsabelleSternhVMNED-congres 'Meten is weten' tijdens vakbeurs Energie 2016 (foto Isabelle Sternheim)

Data bewerken
Sander Kapinga, Energy Consultant & Engineer bij ECM (energy cost management), kan als onafhankelijk consultant van industriële grootverbruikers goed uitleggen wat er komt kijken bij energiemanagement van een groot aantal klanten. Hij legt uit hoe ze data zo kunnen bewerken, dat alles wat in het veld moet worden geregeld, met deze data wordt gefaciliteerd. Denk hierbij aan relationele gegevens, maar ook een plattegrondje erbij, uitgesplitste verbruikgegevens, etc. Kapinga benadrukt het belang van volledigheid van de data. Zo lossen zij ook storingen op of vervangen defecte apparatuur. Klanten van EMC krijgen op deze manier zo goed mogelijk inzicht in hun data.
 
Benchmarken
Ook Paul Span, medeoprichter van Oblivion B.V., heeft te maken met big data. Oblivion bouwt webapplicaties voor energiemonitoring. Energyalert.nl is een voorbeeld van een toepassing voor de zakelijke markt. In deze presentatie neemt Span als voorbeeld Slimmemeterportal.nl, dat is bedoeld voor particulieren. Span: “Inzicht zet aan tot verandering. Met deze applicatie kun je niet alleen je daadwerkelijke verbruik zien, maar ook of het beter doet dan anderen en of je het zelf beter bent gaan doen. We nemen hierin dan bijvoorbeeld ook de temperatuur van buiten mee.’

Meer data
Span: ‘Nu nemen we al zaken als het weer mee. In de toekomst zouden we bijvoorbeeld ook de luchtvochtigheid in huis kunnen gaan meten. Naast meer verschillende data zijn we ook bezig met het verzamelen van data, los van ieders eigen internetverbinding. Bijvoorbeeld via LoRa, waarmee je informatie via gateways verzamelt. Zo ben je een stuk minder afhankelijk van individuele internetverbindingen en krijg je een veel constantere en meer compleet bestand aan data.”

Foto: Big data worden steeds belangrijker in de energiesector (foto FME)

Tekst: Janneke van Amsterdam, Handig Communicatie

Redactie Ensoc, 14-okt-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (9)

Reageren
 • A. Dewereld
  01.11.2016 - 23:56 uur | A. Dewereld

  Ik zou nog terugkomen met een reactie op uw laatste opmerking, dat het "zonneklaar blijkt dat duurzame energie goedkoper is wanneer alle tot nu toe op de maatschappij afgewentelde kosten - 5.300 G$ - worden verdisconteerd" en de link die u geeft naar een rapport van het IMF.

  Het is interessant dat u dat artikel gebruikt als argument in een discussie over verschillende meningen van hoe zwaar het effect van onze uitstoot is en hoe snel (en of we wel op de juiste wijze) met energietransitie bezig zijn. Wat men in andere werelddelen doet hebben wij niet zoveel invloed op, wel op wat wij hier in Nederland doen (en als je erg optimistisch bent, op wat we in de EU doen).

  Het artikel schat ruim 75% van de wereldwijde energiesubsidies in als komende uit de volgende twee componenten:
  1. lokale vervuiling
  2. globale opwarming

  Ad 1: grappig om vervuiling een subsidie te noemen, maar OK, ik kan mij erin vinden dat (echte) vervuiling als maatschappelijke kostenpost geplaatst kan worden.

  Ad 2: over de globale opwarming (die volgens modellen sterk is en ook versnelt, maar volgens metingen alleszins meevalt de laatste +/- 20 jaar en nauwelijks sneller gaat dan in het pre-industriële tijdperk toen er ook al opwarming gaande was) is veel debat en controverse. Maar gebaseerd op een set aannames worden er modellen ontwikkeld waar dan een schatting uitrolt wat de maatschappelijke kosten hiervan zijn. En dat wordt dan als een kwart van de totale kosten/subsidies neergezet. Dit zijn aannames en dus geen sterk argument.

  Veel interessanter is het deel van het artikel dat gaat over waar deze subsidie/kosten/vervuiling zich afspeelt. Dit is dus voornamelijk in ontwikkelende en olieproducerende landen. Er zijn inderdaad landen waar geld wordt gestoken in het voor de consument goedkoper maken van brandstoffen. Naar mijn weten geldt dit totaal niet voor NL (en EU). Kijk naar de accijnzen en btw (dubbele heffing) en de energiebelasting. Het is hier juist omgekeerd. Energie wordt hier enorm veel duurder gemaakt dan het in werkelijkheid is om te produceren/importeren. En deze belastingen worden gebruikt voor/door de staat dus dienen het algemeen nut (nu ja dat hopen we natuurlijk). Dus naast de getoonde maatschappelijke kosten worden de voor ons geldende maatschappelijke baten maar even weggelaten. Of worden wellicht de exorbitante subsidies voor "groene" stroom projecten en "bio" brandstoffen ook meegeteld?

  In de laatste paar grafieken ziet u dat in de geavanceerde landen (waaronder Nederland, hoop ik) deze "subsidies" procentueel naar de grootte van de economie het minst zijn, en dat tevens de geschetste impact op CO2 reductie en afname van doden door luchtkwaliteit het minst is. Een kanttekening die ik zelf zou willen plaatsen is de volgende. Wat als in diverse landen de subsidies worden afgebouwd. Energie en brandstof worden daar dan duurder, wat een deel van de bevolking niet zal kunnen opbrengen. Waarna er wellicht andere subsidies of verhoging van de bijstand aan te pas zullen komen zodat deze mensen alsnog de verhoogde prijzen zullen kunnen betalen. OK, relatief wat meer voordeel voor de armen in dat geval, maar helpt het ook het verbruik te reduceren?

  In een atlas uit 1972 vond u al de waarschuwing voor de invloed van het menselijk handelen op het klimaat. Sprak die atlas over CO2 en global warming? Of ging dat wellicht over effecten van landgebruik op lokale ecologie? U zult weinig mensen treffen die tegenspreken dat grote aanpassingen van het landoppervlak in de betreffende regio een impact op het lokale klimaat kunnen hebben. Voorbeelden te over. Bijvoorbeeld de Kilimanjaro, waar je in de global warming discussie eerst mee werd doodgegooid maar waar je al een tijdje weinig meer over hoort. Want inmiddels weten we (door wetenschappers ter plaatse ipv door modellen) dat de afname van de hoeveelheid sneeuw en ijs op de top vooral komt door de regionale ontbossing. Hierdoor komt er minder vocht in de lucht (minder bomen = minder verdamping en regenwater loopt sneller weg). Met oplopende temperaturen heeft het weinig te maken. En zo zijn er veel voorbeelden in o.a. Brazilië en India. Schrijnende verhalen over hele regio's die voorheen groen en relatief koel en vochtig waren, maar waar door overmatige houtkap de moessonregens direct wegspoelen (de grond houdt het water niet meer vast en de vruchtbare bovenlaag spoelt weg). Maar ja laten we globaal vooral de aandacht van dit soort zaken afleiden. Maar u stelt dus dat als iemand vraagtekens plaatst bij de "Catastrofale" Globale Opwarming of bij de huidige aanpak van vergroening, deze persoon dan direct ook alle andere goede standpunten uit het raam gooit en maar genegeerd moet worden...

  Ik ben het met u eens dat zuinigheid snel realiseren een groot aandachtspunt is. Dat was een vrij loze opmerking van uw kant, alsof ik dat niet zou kunnen vinden. Maar ik plaats er wel drie nuances bij: 1) niet op een tempo of manier die juist verkwisting stimuleert of het speelveld van mogelijke oplossingen voortijdig doorkruist omdat politiek goed liggende technieken voorgetrokken worden, wat helaas nu vaak wel gebeurt; 2) niet op een manier die onnodig de kosten omhoog jaagt en/of ons met inefficiënte techniek opzadelt; en 3) vooral door te focussen waar grote winsten te behalen zijn (wat helaas vaak niet gebeurt, liever verkoopt men iets waar dan winst/belasting aan behaald kan worden of wordt het argument gebruikt dat het banen creëert).

  Probeert u alstublieft niet mensen die een heel genuanceerde mening hebben weg te zetten alsof het holbewoners met eenzijdige argumenten zijn. Persoonlijk investeer ik al e.e.a. in verminderd energieverbruik en ik onderzoek momenteel wat er nog meer verbeterd kan worden. Maar ik ga niet mee in de waan van de dag. Ik weiger grote uitgaven te doen of subsidie te pakken voor iets wat geen/weinig/tegengesteld effect heeft.

  Een kleine voetnoot, nu prominent in het nieuws: De AOW-leeftijd moet nog verder omhoog omdat het CBS heeft geconstateerd dat de levensverwachting in Nederland wederom is toegenomen. Statistisch gezien heeft ons lokale niveau van uitstoot (plus wat er met de wind meewaait uit onze buurlanden) dus toch niet zo'n enorm effect.

 • A. Dewereld
  25.10.2016 - 23:33 uur | A. Dewereld

  Mijnheer Van Elk,

  U probeert mij in een hoek te zetten, maar zoals u in vele reacties op deze site en op diverse andere plekken kunt ontdekken als u uw ogen opent, zijn er velen die een vergelijkbare mening zijn toegedaan. Overigens maak ik volgens mij een duidelijk verschil tussen meningen en feiten. Ik vraag niemand te geloven wat ik of anderen schrijven. Zoek vooral zelf de feiten om e.e.a. voor uzelf te controleren.

  Als u wetenschappelijk bent onderlegd, zou u moeten weten dat consensus geen wetenschappelijk argument is maar een politiek middel. Ik claim niet dat het IPCC alleen maar onwaarheden vertelt, wel dat hun conclusies nogal gekleurd zijn. Wie verder kijkt dan wat er door sommige media, politici en belangenorganisaties wordt geroepen, ziet al snel dat er helemaal geen sprake is van consensus, hoe vaak mensen als Al Gore dat ook roepen. Er wordt gepoogd met zogenaamde meta-studies te bewijzen dat er een consensus is, maar de opzet van en de datamanipulaties in betreffende onderzoeken zijn omstreden.

  Het is een regelmatig terugkerend fenomeen in de wetenschap, dat afwijkende inzichten door de grotere groep met gevestigde belangen als onzin wordt weggezet en wanneer dit op feitelijke argumenten niet lukt wordt de consensus als argument gebruikt. Hiervan zijn voorbeelden te over, waaronder bijv. de theorie van continentale drift, de theorieën van Einstein, en verschillende doctoren die in de afgelopen eeuwen grote medische inzichten vonden maar door hun vakgenoten verguisd werden waardoor decennia lang nog vele levens verwoest werden terwijl achteraf bleek dat betreffende personen gelijk hadden. Consensus is een politiek middel, een mening, maar vormt niet een wetenschappelijk bewijs.

  Waarop baseert u de opmerking dat ik het verleden wil behouden? Vroeger was het niet allemaal zo mooi en fijn voor de mens als sommigen graag geloven. Ik geloof dat ik in mijn eerdere reactie daar ook opmerkingen over maakte. Ik zei dat ik mij in de huidige focus, aanpak en argumentatie niet kan vinden. Dat is niet hetzelfde als willen stilstaan.

  Als meerdere wetenschappers die vanuit hun betreffende kunde gerechtigd zijn een bepaalde mening of bevinding te verkondigen, en deze wetenschappers spreken elkaar tegen, dan is er dus geen consensus. En het dan onvoorwaardelijk kiezen te geloven in de mening van de een en niet van de ander, tja, dat is dan toch een kwestie van geloof. Ik kies liever voor bewezen feiten, of om duidelijk aan te geven dat we iets gewoon (nog) niet weten. Helaas zien we vooral dat er veel angst-argumenten gebruikt worden. En veel persberichten die later niet blijken te kloppen. En het weglaten van veel details die eigenlijk toch best belangrijk zijn om te weten. En dat sommigen die het hardst roepen, zelf belangen hebben bij een bepaalde beleidsrichting of subsidies (dit geldt overigens bij zowel voor- als tegenstanders).

  U beweert dat mensen die nog traditioneel leven de fossiele fase overslaan en meteen naar duurzame energie gaan. Is dit zo? Vooralsnog zien we dat in veel ontwikkelingslanden men hard probeert in de 21e eeuw te belanden en dat hoe arm het land ook is, veel mensen intussen al een mobiele telefoon hebben (ze slaan idd een fase over: die van telefonie via een vaste lijn). Zijn die telefoons allemaal geproduceerd en geïmporteerd met groene energie? Laden ze die op aan een zonnecel of met een fietsdynamo? In de landen die ik heb bezocht zeker niet. Daar heeft men gewoon stroom uit kolencentrales of dieselgeneratoren (of met een beetje mazzel waterkracht).

  U refereert aan een interessante link naar het IMF. Hier zal ik later nog een reactie aan wijden (hopelijk ergens deze week).

  Een prettige avond (wat er nog van resteert).

 • 22.10.2016 - 02:10 uur | Dick van Elk

  @A.Dewereld

  Ik begrijp dat u de wereld op een geheel eigen wijze bekijkt. Voornamelijk gebaseerd op het verleden. Helaas is de werkelijkheid van vandaag toch echt de ontwikkelingen waar we op moeten anticiperen..,Ook begrijp ik dat u het IPCC niet serieus neemt. Er zijn andere, betere wetenschappers...Zullen we concluderen dat u het verleden wilt behouden? Geloof wat u wilt geloven; er zullen altijd nieuwe inzichten zijn...Het feit dat wij een een natuurlijk proces met een factor van minimaal 1.00.000 x omkeren, het verbranden van fossiele brandstoffen, heeft n omkering ontegenzeggelijk gevolgen.

  Ik vind het geweldig dat u het met me eens bent dat "het verstandig is om beter en zuiniger met onze grondstoffen en het milieu om te gaan." Wanneer u dat echt meent is het alleen maar verstandig om die zuinigheid zo snel mogelijk te realiseren. Anderen doen dat allang en niet voor niets. Zelfs de mensen die nog traditioneel leven; zij slaan de fossiele fase over en gaan meteen naar duurzame energie.
  Dat is de beste manier om met realiteitszin idd techniek te gebruiken als bijdrage aan hun toekomst. Diezelfde realiteitszin breekt gelukkig ook in NL toe. Mede omdat zonneklaar blijkt dat duurzame energie goedkoper is wanneer alle tot nu toe op de maatschappij afgewentelde kosten - 5.300 G$ - worden verdisconteerd. http://www.imf.org/external/np/fad/subsidies/

 • A. Dewereld
  20.10.2016 - 23:30 uur | A. Dewereld

  De grootste oorzaak van vluchtelingenstromen, honger en ellende in Afrika is m.i. door gewapende conflicten, machtsstrijd en corruptie. Zimbabwe was netto agrarisch exportland en kijk waar het nu is door politiek beleid. Hier in de supermarkten liggen groenten uit Kenia, slechts honderden kilometers ver geproduceerd van honger/conflictgebieden. Vooralsnog stijgt de voedselproductie wereldwijd nog jaarlijks. Van het IPCC weten veel mensen niet dat er verschillende rapporten zijn: staat van de wetenschap en politieke samenvatting/adviesrapporten, samengesteld door... politici en activisten. Die laatste rapporten worden vaak geciteerd. Maar ze bevatten een wat gekleurde versie van de echte bevindingen en laten veel weg. De stap van max 2 naar max 1.5 lijkt een heel moedige grote aanpassing van de doelen. Maar wist u dat er inmiddels zoveel nieuwe inzichten over geschatte CO2-opwarming sensitiviteit zijn dat er eigenlijk al veel minder effect van dezelfde uitstoot verwacht wordt? Wist u dat de catastrofale voorspellingen voornamelijk stoelden op een gemodelleerd versterkend "feedback" effect van waterdamp/wolken, maar dat inmiddels steeds duidelijker wordt dat er vooral veel dempende effecten zijn? Waarom wordt er zoveel hype naar de media gevoed waar vaak geen bal van klopt? Bijv. recent meermaals artikelen over hoe voor het eerst cruiseschepen de NW passage bevaren. Hierbij wordt zelden vermeld dat: a) dit vergezeld gaat van een enorme ijsbreker die ook hard nodig is; b) dat in geschiedschrijving vastligt dat in voorgaande eeuwen in sommige jaren het ijs ook ver was teruggetrokken en er gevaren is in de NW passage, en dat jaren later het ijs weer volop aanwezig was; c) er vergelijkbare informatie is over gletsjers en ijsplateaus die ook afwisselend groeiden en slonken. Verhalen over eilanden die zouden zinken door zeespiegelstijging, waar blijkt dat het gaat om dalende bodem of erosie, soms zelfs veroorzaakt doordat de lokale bevolking afgravingen doet tbv bouwmateriaal of teveel grondwater oppompt. De ijsbeer die icoon geworden is maar die het de laatste tijd juist uitstekend doet.

  Dat neemt niet weg dat het verstandig is om beter en zuiniger met onze grondstoffen en het milieu om te gaan. Dat ben ik hartgrondig met u eens. Ik kan mij echter niet vinden in de manier waarop dit nu gebeurt. Subsidiëring van oplossingen die netto weinig bijdragen maar wel voor veel problemen zorgen en die op andere wijze voor vervuiling en overlast zorgen, en niet te vergeten voor veel hogere prijzen. Jaarlijkse megalomane klimaatconferentie in vaak exotische/dure locaties (waar zeer veel mensen naartoe vliegen). Symbool-akkoorden zoals Parijs.

  Als laatste punt. Wellicht bent u weleens op reis geweest in gebieden waar mensen nog zeer traditioneel leven. Met een zgn lage carbon footprint. Ik wel. Ik kan u uit eigen ervaring vertellen dat de lucht daar niet zo fris en gezond is. Koken/verwarmen met hout, houtskool of gedroogde mest. Afbranden van land tbv landbouw. Die mensen maken een keuze: ongezonde lucht, maar wel eten kunnen bereiden en/of de winter kunnen overleven. Maar zo is het bij ons toch ook? Alleen is het qua luxe wellicht wat doorgeschoten wat idd voor veel extra verbruik en uitstoot zorgt, maar door onze techniek staat dat niet in relatie tot wat die "traditionele" mensen inademen.

  Techniek zal ons ook op den duur moeten helpen minder te verbruiken en op schonere wijze zonder (of met minder) fossiele brandstoffen onze energie op te wekken. Enige realiteitszin is hierbij wel geboden. Liefst zonder onbewezen angstscenarios en zonder push van techniek die weinig toevoegt of niet realistisch op echte schaal een oplossing biedt.

 • 20.10.2016 - 13:16 uur | Dick van Elk

  @A. Dewereld
  Wat een eer om reactie te krijgen van "Dewereld".
  Jammer echter dat "Dewereld" een paradoxale visie heeft op de wereld. "Dewereld" mag natuurlijk "even" een andere mening mag verkondigen. Maar liefst niet te lang...
  Paradox 1: Dat de gemiddelde (Gaussische verdeling) leeftijd in het verleden lager was dan nu is waar. Gelukkig, hoewel...(maar dat is een andere discussie). Dat gemiddelde zegt niet zoveel. Kijken we naar gemiddelde levensverwachting gekoppeld aan afstand (Pareto verdeling) tot bv roetuitstoot tgv van verbranding van fossiele brandstoffen, dan is er een duidelijke correlatie in de negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven èn de levensverwachting duidelijk aanwezig. Schonere vervuiling of minder vervuiling blijft vervuiling...in mijn wereld tenminste. Wanneer "Dewereld" weet heeft van een paralel universum waarin een wereld bestaat waar in zouden kunnen leven hoor ik dat graag...kan de verhuizing naar Mars achterwege blijven...

  Paradox 2. Wanneer het IPCC, om "een paar"anderen te noemen, waarschuwt voor de ernstige gevolgen van klimaatverandering door menselijk handelen is er reden tot bezorgdheid. Die geluiden zijn overigens niet nieuw. De club van Rome waarschuwde ook al bijna 45 jaar geleden. Die waarschuwing was niet de enige. In een atlas uit 1972 vond ik al de waarschuwing voor de invloed van het menselijk handelen op het klimaat. Maar, "Dewereld" heeft gelijk, de wereld bestaat nog...en zal dat wel blijven doen. Alleen moeten we ons wel afvragen wat we dan over 10 à 15 jaiar doen met de 500 miljoen vluchtelingen ten zuiden van de Sahara. In de regio opvangen? De regio is echter het volgende slachtoffer, met als gevolg een toename van de 500 miljoen...Maar laat ik niet somberen, we hebben immers nog 6 jaar om 66% kans te hebben op een temperatuurstijging van 1,5 graad C. (Slide 5 van http://www.slideshare.net/Springtij/wim-turkenburg-de-klimaatdoelstelling-van-parijsspringtij)

  De wereld heeft er 200-400 miljoen jaar over gedaan om de fossiele brandstoffen te vormen de wij mensen in 200 verbranden; een miljoen maal sneller... Een natuurlijk proces omkeren heeft gevolgen. We kunnen het steeds duidelijker waarnemen. Maar. nogmaals niet somberen, we hebben nog 6 jaar om ons menselijk proces te stoppen. Tenzij "Dewereld" een simpele "weten"schapper is die pas gelooft wanneer dat niet meer nodig is. Ik ben geneigd toch de bezorgde wetenschappers meer te geloven dan de moedige die pas weten weten wanneer er slechts feiten zijn overgebleven...
  Ik hoop dus dat "Dewereld" zijn potentieel vermogen ten volle kan benutten...al zal dat idd niet het financieel vermogen zijn van de prijzen van alle NL loterijen in 1 jaar.

  Tenslotte ben ik het zeer eens met de stelling "Dewereld" dat er nog ergere vervuilers zijn in de wereld. Maar ging het er niet om de minst vervuilende te zijn...?

 • A. Dewereld
  19.10.2016 - 22:46 uur | A. Dewereld

  U beweert dat onze verbranding van fossiele brandstoffen een slecht effect heeft op onze gezondheid. Dit soort beweringen wordt vaak ondersteund met angstscenarios gebaseerd op rekenmodellen (bijv. zoveel duizend doden per jaar). Mag ik even een andere mening verkondigen? Kijk eens naar de vorige eeuw. Ondanks de toen erg vuile uitstoot van auto's, industrie, centrales en kachels steeg de gemiddelde levensverwachting enorm. Juist vanwege de vele voordelen die de fossiele brandstoffen ons bieden. En inmiddels is veel van deze uitstoot stukken schoner door toegenomen techniek op gebied van verbranding en filtering. Als ik vandaag de dag in Amsterdam tussen het verkeer fiets is het toch een heel andere beleving qua ademen dan in de jaren 70/80.

  Verder beweert u (en vele anderen) dat deze uitstoot het klimaat dusdanig beïnvloedt dat dit tot catastrofale gevolgen leidt. Dit is wel voorspeld maar nog steeds niet bewezen. Ondanks veel ge-hype in de media met elke storm en elke droogte is er statistisch weinig veranderd want alle werelddelen kennen een historie van regelmatige klimaatwisselingen ver voor onze uitstoot zo groot werd. De zgn versnellende zeespiegelstijging is er nog niet. Sommige gletsjers nemen af en andere groeien, en soms wisselt dit om zoals wel vaker de afgelopen eeuwen. Ook het poolijs is de afgelopen eeuwen wel vaker afgenomen en weer toegenomen. Het zou fijn zijn als er wat minder overdreven werd over alles wat potentieel zou kunnen gebeuren. Potentieel zou ik volgens mijn eigen model volgend jaar de hoofdprijs van elke grote Nederlandse loterij kunnen winnen. Ja dit is echt mogelijk (maar de kans is erg klein). Datzelfde geldt voor veel van de doemscenario's die ons al tientallen jaren om de oren vliegen. Wat ook saillant is, is dat op veel plekken waar de afgelopen jaren overstromingen zijn, diverse organisaties en politici direct klaarstaan met verklaringen dat dit door klimaatverandering komt. En waar steevast later geconcludeerd wordt (in een klein artikel op pagina 20 of vaak niet eens in de media genoemd) dat de oorzaak lag in bijv. het bouwen van woonwijken in oude rivierbeddingen of het jarenlang slecht onderhouden van afwateringssystemen en waterwegen.

  Ja, op veel vlakken kunnen we best een beetje minderen en vooral ook efficiënter doen. Tragisch echter is dat deze hele discussie al jaren veel aandacht en budget afleidt van echte zware vervuiling, en dat er veel industrie die hier in NL/Europa redelijk schoon produceerde en van energie uit redelijk schone (moderne) centrales gebruikmaakte, verdwenen is naar landen waar nog niet zo'n aandacht is voor het milieu als hier.

 • 18.10.2016 - 13:57 uur | Dick van Elk

  7 Miljoen kleingebruikers die <25% van het totale verbruik opzadelen met een "15 minuten supply and demand" systeem is regeltechnisch en financieel een "oplossing" voor het werkelijke probleem van ons elektriciteitsverbruik. De ¨peak shaving" techniek loont wel voor grootverbruik; na de energiecrisis in de 70'ger jaren werden hier al computerprogramma's voor ontwikkeld.

  Eigenaars van ongeveer 10 zonnepanelen voorspiegelen dat ze "grote" winsten (hoogstens een paar honderd € per jaar) kunnen behalen is onrealistisch, onjuist en oneigenlijk, om niet te zeggen onetisch.

  Het is jammer dat het werkelijke probleem zo weinig wordt besproken: de effecten van de verbranding van fossiele brandstoffen op onze gezondheid en het klimaat. Daar is geen "Big Data" voor nodig. Wel "Big Change"...

 • A. Dewereld
  16.10.2016 - 16:22 uur | A. Dewereld

  Ook de "slimme" thermostaat is bij ons uitgezet. Ons leven speelt zich niet af volgens een programma. We bereiken de beste resultaten qua comfort en besparing door gewoon zelf goed om te gaan met de temperatuurinstelling. En het CV systeem uitgebreid afgesteld (waterzijdig inregelen), de HR stooktemperatuur redelijk laag ('s winters iets hoger dan in het voor- en najaar) zodanig dat de terugkerende leiding flink minder warm is dan de uitgaande. Niet elke dag douchen (zeker niet 2x per dag) scheelt ook een hoop (en is ook beter voor haar en huid). Een zonneboiler is ook een goed idee als je een geschikt dak hebt. Veel "gratis" warm water voor een kleine hoeveelheid elektriciteit.

 • P. Lomito
  14.10.2016 - 17:47 uur | P. Lomito

  Ik weiger de slimme meter en steeds meer mensen doen hetzelfde.