​Bedrijven roepen overheid op tot klimaatwet

26.10.2016 | Branchenieuws | 948 keer bekeken
​Bedrijven roepen overheid op tot klimaatwet

Bedrijven die zich hebben verenigd in de Transitiecoalitie doen een oproep aan de overheid om hoge prioriteit te geven aan de versnelling van de energietransitie teneinde te voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs.

Negenendertig bedrijven, waaronder initiatiefnemers Siemens, Van Oord, Eneco, Shell en het Havenbedrijf Rotterdam, hebben zich verenigd in de Transitiecoalitie. Ze willen dat de komende regering een klimaatwet opstelt om de doelstellingen van het klimaatakkoord te realiseren. Het klimaatakkoord dat in december in Parijs werd gesloten is erop gericht om de CO2-uitstoot zodanig te beperken dat de opwarming van de aarde ruim binnen de 2 graden blijft. Naast de klimaatwet willen de 39 bedrijven een klimaatautoriteit, een investeringsbank en een speciale minister.

Pleidooi
De Transitiecoalitie roept de komende regering op om:
• een klimaatwet te maken om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs in 2050 te realiseren, met concrete tussendoelen in 2030 en 2040
• een minister voor economie, klimaat en energie aan te stellen, die zorgt voor samenhang in het beleid
• een onafhankelijke klimaatautoriteit aan te wijzen die de partijen verbindt en aanspreekt op een voortvarende en consistente uitvoering en de gemaakte afspraken borgt over kabinetten heen
• een nationale investeringsbank op te zetten die investeringen in verdere innovatie en grote energieprojecten mogelijk maakt

Versnellen energietransitie
De Transitiecoalitie zegt onderdeel te willen zijn van de oplossing en ‘ondubbelzinnig’ te kiezen voor het versnellen van de energietransitie. ‘Versnellen kost meer, maar levert ook meer op. Versnelling biedt Nederland de kans om koploper te zijn op het thema verduurzaming en daarmee meer groene welvaart te creëren’. Naast de klimaatwet roept de Transitiecoalitie het komende kabinet op om een minister voor economie, klimaat en energie aan te stellen, een onafhankelijke autoriteit aan te wijzen die gemaakte afspraken over kabinetten heen borgt en om een nationale investeringsbank aan te wijzen die investeringen mogelijk maakt in vergroenende innovatie en grote energieprojecten.

Tussendoelen 2030 en 2040
In de klimaatwet die de Transitiecoalitie voorstelt dienen concrete tussendoelen te zijn vast gelegd voor 2030 en 2040. De aanbevolen minister voor economie, klimaat en energie maakt mogelijk dat de kansen van de nieuwe economie worden verzilverd. De onafhankelijke autoriteit borgt de gemaakte afspraken voor de lange termijn door te verbinden en de partijen aan te spreken op een voortvarende en consistente uitvoering, terwijl de genoemde nationale investeringsbank de grote investeringen mogelijk maakt die nodig zullen zijn.

Klimaatverandering als kans
‘Het bijzondere vind ik dat deze oproep van het bedrijfsleven komt’, zegt bestuursvoorzitter Pieter van Oord van medeondertekenaar Van Oord in het FD. ‘Mensen verwachten misschien dat bedrijven de klimaatverandering als bedreiging zien, maar het schept juist een enorme kans voor economische groei, werkgelegenheid en innovatie.’ Het huidige energieakkoord is volgens Van Oord ‘buitengewoon belangrijk’ geweest om vaart in de energietransitie te krijgen, maar is ‘eigenlijk alweer achterhaald’: ‘Het klimaatakkoord van Parijs bevat doelstellingen voor 2030 en 2050, terwijl het energieakkoord afspraken tot 2023 bevat.’

Transitiecoalitie
Het aantal bedrijven dat zich aansluit groeit wekelijks. In de Transitiecoalitie hebben zich inmiddels de volgende bedrijven en organisaties verenigd: Achmea, Aegon, Alliander N.V., Arcadis, Arkema, AVR, Deloitte, Deltalinqs, DHV-Haskoning, DNV GL, DONG Energy, Dura vermeer, ECN, Ecofys, Eneco, Energie-Nederland, Engie, Essent, Evides Industriewater, Friesland Campina, Groningen Seaports, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam N.V., Havenschap Moerdijk, Heijmans, IBM, Indorama Ventures Europe BV, KPN, NS, Nuon Vattenfall, NWEA, Oram, Rabobank Nederland, RET, Royal Schiphol Group, Shell Nederland, Siemens Nederland, Van Oord, Zeeland Seaports.

Pleidooi
Download het pleidooi van de Transitiecoalitie voor het versnellen van de energietransitie.

Foto: Windmolens op de Noordzee, voor de kust van Nederland (foto NVDE)

Redactie Ensoc, 25-okt-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (2)

Reageren
 • P. Lomito
  26.10.2016 - 10:50 uur | P. Lomito

  Men ziet de energietransitie als kans... met een jaarlijkse toezegging van 8,0 miljard euro aan SDE+ subsidie is het niet verwonderlijk dat bedrijven daar wel van willen profiteren. Als datzelfde bedrag was vrijgemaakt om gras blauw te maken dan was er in no-time een blauwe grascoalitie gevormd. Ofwel, de middelen heiligen het doel.

  Gewoon eigen belang van de coalitiedeelnemers en totaal geen verantwoordelijkheidsgevoel richting burgers / consumenten die de financiële last van deze energietransitie zullen moeten dragen zonder dat daar enig profijt tegenover staat, nog geen kWh stroom en geen grammetje CO2-reductie. Behalve dus voor de bedrijven die de subsidie weten op te strijken.

 • A. Dewereld
  26.10.2016 - 07:35 uur | A. Dewereld

  Goh, 39 bedrijven die allemaal kans op financieel voordeel zien als dergelijke wetgeving bepaalde investeringen, subsidies en verplichtingen voor burgers en bedrijven in een wet vastlegt.