​Akkoord voor meten energiezuinigheid gebouwen

03.02.2017 | Branchenieuws | 905 keer bekeken
​Akkoord voor meten energiezuinigheid gebouwen

De Europese landen hebben positief gestemd over een nieuwe Europese methode om de energieprestaties van gebouwen te bepalen. Dit moet beter duidelijk maken hoe ver de diverse landen opschieten met energiebesparing.

Europa wil dat gebouwen steeds energiezuiniger worden. Gebouwen gebruiken 40 procent van de energie in Europa. Door gebouwen energiezuiniger te maken kan veel worden bespaard. Daarom worden in Europa de energieprestatie-eisen steeds strenger. Dit gebeurt via de Europese richtlijn EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), die erop is gericht om het energiegebruik in gebouwen te verminderen. De meeste Europese landen hebben deze richtlijn geïmplementeerd in nationale wetgeving.

Vergelijken
Het was echter lastig om op gebied van energiebesparing in gebouwen de vorderingen in de verschillende EU-landen te vergelijken. Dat kwam omdat landen verschillende methodes gebruiken om de energieprestatie van gebouwen te bepalen. Een nieuwe Europese bepalingsmethode, die voor alle landen hetzelfde is, moet hieraan een einde maken. Deze methode maakt meer inzichtelijk hoe ver de verschillenden landen zijn met energiebesparing in hun gebouwen.

Nederland
Er moet ook voor Nederland een nieuwe methode komen om de energieprestatie van gebouwen te bepalen. NEN ontwikkelde die nieuwe methode, samen met andere partijen, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De methode om de energieprestatie van gebouwen vast te stellen, moest voldoen aan de Europese normen. Alle normen die hiervoor zijn opgesteld zijn nu aangenomen.

Set normen
De bepalingsmethode is vastgelegd in een set normen. Deze set bevat normen over onder andere isolatie, verwarming, koeling, ventilatie, verlichting en schakelapparatuur. Het gaat zowel over berekenen als meten, zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw en zowel voor woningen als utiliteitsbouw. De Europese landen hebben op het eindconcept van deze normen positief gestemd en zullen deze normen in het komende half jaar in hun land publiceren. Voor Nederland zal NEN de Europese normen publiceren.

BENG
Doelstelling is dat overheidsgebouwen (vanaf 2019) en alle andere gebouwen (begin 2021) bijna-energieneutraal (BENG) zijn. Bij de ontwikkeling van de nieuwe bepalingsmethode moet goed worden gekeken naar eenvoud, eenduidigheid, transparantie en toepasbaarheid binnen de voorwaarden in de EPBD-richtlijn. De nieuwe methode moet het mogelijk maken om op verschillende nauwkeurigheidsniveaus aan te tonen wat de feitelijke energieprestatie van een gebouw is.

Energielabel
Voor de wetgever moet de methode bruikbaar zijn voor het toetsen aan bijvoorbeeld minimale eisen uit de Omgevingsvergunning of de relatie met huurpunten in het Woning Waarderingsstelsel (WWS) voor de sociale huursector. Ook moet de methode gekoppeld kunnen worden aan een vorm van energielabel. Het is essentieel dat het voor de gebruiker/eigenaar van een gebouw helder is hoe het energielabel in elkaar zit en waar eventuele verbetermogelijkheden liggen. Daarnaast moet de methode voor marktpartijen de mogelijkheid bieden om het werkelijke energiegebruik van een gebouw op individueel niveau te kunnen voorspellen.

Tijdspad
Uiterlijk medio 2018 moet de nieuwe bepalingsmethode (90%-versie) operationeel zijn voor het overgrote deel van de nieuwbouw. Vanaf 2021 wordt de bepalingsmethode wettelijk van kracht. De tussenliggende periode kan gebruikt worden om de methode zo nodig verder te verbeteren.
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zal NEN zich de komende tijd als programmamanager, samen met de diverse belanghebbende partijen, focussen op het ontwikkelen van de nieuwe bepalingsmethode.

Foto: Europa wil dat gebouwen steeds energiezuiniger worden. Daaronder vallen ook kantoren (foto EPEEGlobal.org)

Redactie Ensoc. 3-feb-17

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (0)

Reageren