60 miljoen voor energiebesparing in koopwoningen

01.09.2016 | Branchenieuws | 1606 keer bekeken
60 miljoen voor energiebesparing in koopwoningen

Minister Blok trekt 60 miljoen euro uit voor individuele woningeigenaren en verenigingen van eigenaren (VvE’s) die meerdere energiebesparende maatregelen nemen voor hun woningen. De subsidie geldt ook voor onafhankelijk advies over de maatregelen. FedEC juicht dit sterk toe.

Met de subsidieregeling wil minister Blok de energiebesparing in de koopsector stimuleren om te voldoen aan de afspraken uit het energieakkoord. De subsidie zal een deel van de kosten dekken en wordt meerjarig ingezet voor pakketten en combinaties van maatregelen in bestaande woningen. VvE’s kunnen dankzij de regeling subsidie krijgen voor een energieadvies, het maken van een duurzaam meerjarig onderhoudsplan en procesbegeleiding. Dit is een belangrijke stimulans voor advisering aan VvE’s over energiebesparing en voor energiebesparing in de gebouwen van VvE’s.

Maatwerkadvies
De subsidie geldt niet voor enkelvoudige maatregelen, noch voor duurzame energieopwekking zoals zonnepanelen. Wel geldt de regeling voor maatwerkadvies: onafhankelijk advies over energiebesparende maatregelen aan individuele woningeigenaren. Veel mensen zitten met de vraag welke energiebesparende maatregelen in hun woning of appartementencomplex het meest effectief zijn en wat de effecten van de maatregelen zijn op de woonlasten en het comfort in de woning. Goed en objectief advies helpt hen om de stap naar energiebesparing te kunnen zetten.

Per 15 september
De Federatie van Energieconsultants (FedEC) is blij met de subsidieregeling, die per 15 september in werking treedt. De vereniging verwacht dat de vraag naar maatwerkadviezen fors zal stijgen nu woningeigenaren en VvE’s hiervoor subsidie kunnen krijgen. Ook denkt FedEC dat de kwaliteit van de maatwerkadviezen zal toenemen, omdat deskundige energieadviseurs nu makkelijker betaald kunnen krijgen voor hun maatwerkadviezen: woningeigenaren en VvE’s kunnen de advieskosten met de subsidie makkelijker dragen, waardoor ze sneller kiezen voor een maatwerkadvies.

'Essentieel voor uitvoering'
Francien de Hoop, projectleider van de VvE Balie in Den Haag: ‘In Den Haag merken wij dat een maatwerkadvies opgesteld en toegelicht door een onafhankelijke adviseur de leden van grote en kleine VvE’s helpt om energiebesparende maatregelen op de agenda van de VvE-vergadering te bespreken. Inzicht in de mogelijkheden, kosten en besparingen is van essentieel belang om tot uitvoering van de maatregelen te komen’.

'Subsidie goede zaak'
Isabelle Sternheim, voorzitter van FedEC: ‘Dat er subsidie komt voor onafhankelijk maatwerkadvies is een goede zaak. Huiseigenaren worden belaagd door aanbiedingen, maar het is voor hen moeilijk om te onderscheiden wat betrouwbare adviezen zijn. Door deze subsidie komt hier verbetering in. Betrouwbaar advies leidt uiteindelijk tot maatregelen en dus tot energiebesparing. Al moet je niet te ongeduldig zijn en verwachten dat woningeigenaren meteen na het advies overgaan tot het nemen van maatregelen. Hier gaat vaak wat tijd overheen ook omdat men wacht op natuurlijke momenten.’

Foto: isolatie-info.nl

Redactie Ensoc, 1-sep-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (2)

Reageren
  • 06.09.2016 - 17:32 uur | C. van der Zanden

    Goed dat er een regeling komt die concrete maatregelen subsidieert, ook al is deze erg bescheiden. Jammer dat minimaal twee maatregelen nodig zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit zal het beroep op de regeling beperken. Immers in de bestaande bouw hebben veel eigenaren eerder al maatregelen getroffen, het laaghangend fruit.

  • P. Lomito
    02.09.2016 - 08:54 uur | P. Lomito

    60 Miljoen is een grijpstuiver: € 16 per koopwoning en is niet bedoeld om nu eindelijk eens serieus werk te maken van energiebesparing bij koopwoningen. Vergelijk die éénmalige 60 miljoen windowdressing met de 8.000 miljoen die jaarlijks wordt besteed aan windmolens en ander ineffectief duurzaamheidstuig. Het verschil zit in de financiële gevolgen voor de overheid: grootschalige energiebesparing is zeer effectief om het verbruik van fossiele brandstoffen structureel te halveren terwijl windmolens e.d. de energieverspilling in stand houden en verduurzamen. In het eerste geval worden de overheidsinkomsten uit energie (winstbelasting, energiebelasting, opslag duurzame energie, BTW, brandstofaccijnzen, aardgas- en aardoliebaten) gehalveerd wat een gemeen gat in de jaarbegroting oplevert en daarmee de noodzaak om fors te bezuinigen. In het tweede geval worden die inkomsten op peil gehouden en kan men op papier toch voldoen aan de klimaatdoelen m.b.t. CO2-reductie. Appeltje eitje...