‘Warmtemeters moeten consumenten aanzetten tot energiebesparing’

Expertartikelen | 1608 keer bekeken
‘Warmtemeters moeten consumenten aanzetten tot energiebesparing’

Consumenten die zijn aangesloten op een warmtenet moeten vanaf 1 januari worden voorzien van individuele warmtemeters. Dit moet klanten aanzetten tot energiebesparing. Dat meldt advocaat Pierrette Gaasbeek van Bird&Bird.

Gaasbeek spreekt vanmiddag aan het begin van het congres Meten van Warmte in Houten. Het congres is een initiatief van stichting Warmtenetwerk en de Vereniging meetbedrijven (VMNED). Gaasbeek houdt zich onder meer bezig met de Warmtewet, die begin dit jaar in werking trad en consumenten moet beschermen tegen te hoge tarieven en de levering van warmte moet garanderen. Maar in het eerste half jaar van 2014 zijn diverse ‘knelpunten’ geconstateerd, zegt Gaasbeek. ‘Dat hebben wij ook gemerkt, onder meer bij de verplichting een storingsregistratie bij te houden. Cruciale vraag is: wanneer is er sprake van een storing? Vanaf dat moment gaat de klok lopen voor de compensatievergoeding’.

Energiebesparing
Gaasbeek: ‘In de Warmtewet is ook de Europese richtlijn voor Energie Efficiency (EED) opgenomen. Doel van deze richtlijn is het behalen van het Europese streefdoel van 20% besparing op het energieverbruik in 2020. Een van de pijlers waarop de richtlijn zich richt is de gebruiker. Hoeveel mensen hier weten het aantal kilowatts dat ze jaarlijks afnemen bij hun energieleverancier? Ik kan u in elk geval verzekeren: de gemiddelde consument heeft geen flauw idee. Over het algemeen weten ze het maandbedrag, maar weten ze niet hoeveel energie ze daarvoor krijgen. De Europese richtlijn is gebaseerd op het principe ‘meten is weten’. Al in de 19e eeuw was dit het motto van de Leidse natuurkundige Heike Kamerlingh Onnes. Dit principe geldt nog steeds.’

Bewustwording
‘Wanneer individueel verbruik wordt gemeten én de gebruiker deze informatie regelmatig krijgt, wordt hij zich bewust van de hoeveelheid warmte die hij gebruikt. Bewustwording is de eerste noodzakelijke stap voor besparingen. Op internet wordt naar studies verwezen die aantonen dat individuele warmteverbruiksmeting tot een energiebesparing van gemiddeld 20% kan leiden. De beschikbaarheid van meer actuele informatie biedt daarnaast mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening en producten, zoals we zien bij elektriciteit en gas. Dit alles staat of valt met het vertrouwen dat gebruikers hebben en kunnen hebben in de juistheid van de meetresultaten van de meters,’ aldus Gaasbeek.

Betrouwbaarheid
Gaasbeek benadrukt het belang van de betrouwbaarheid van de metingen die de warmtemeters moeten verrichten. ‘De warmtemeters moeten de juiste hoeveelheden verbruikte warmte aangeven, niet in de eerste plaats omdat de rekening van gebruikers erop wordt gebaseerd. In Nederland geldt voor warmtemeters nog geen wetgeving op dit punt, in tegenstelling tot de elektriciteit- en gasmarkt waarvoor gedetailleerde regelgeving geldt. Het belang van accurate warmtemeters is echter door de sector erkend en actief zelf opgepakt in de warmtemeterpool.’ Voorzitter Herman Jonkman van VMNED gaat vanmiddag tijdens het congres uitgebreider in op de warmtemeterpool.

Eisen warmtemeters
Regelgeving voor warmtemeters is op komst, zegt Gaasbeek. ‘Vanaf 1 januari 2015 is de verbruiksafhankelijke afrekening van warmte en warmwater voor woningen verplicht. Zodra de implementatie van de EED in werking treedt, komt daarbij de verplichting om afnemers meer en gedetailleerder gebruiksinformatie te verstrekken. Vanaf 1 januari zal er ook voor de warmtemeters regelgeving gelden.’ Senior beleidsmedewerker Kees Maan van het Ministerie van Economische Zaken geeft op het congres inzicht in de eisen die voor warmtemeters gaan gelden. Het gaat hierbij om eisen aan warmtemeters voor de ingebruikname en om eisen voor het installeren en die gelden na ingebruikname.

‘Warmte heeft de toekomst en daarvoor zullen veel betrouwbare meters nodig zijn. Er is nog werk genoeg dus voor iedereen,’ zo besluit Gaasbeek haar betoog.

Redactie Ensoc, 30-okt-14

Foto: gevel van de biowarmtecentrale De Purmer (Stadsverwarming Purmerend)

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (2)

Reageren
 • 29.01.2015 - 15:10 uur | René Verhaaf

  De Warmtewet is een energiewet! Als zodanig moeten de warmtemetingen net zo voldoen aan de eisen, die gesteld worden aan gas- en elektriciteitsmeters en meetingen
  Komen er op afstand uit te lezen warmtemeters met een koppeling naar slimme elektriciteitsmeters in beeld?
  Voor woningbouwverenigingen en vereniging van eigenaren, die warmte en/of warmwater leveren aan hun huurders of appartementseigenaren is dit een nieuw gebied en worden zij nu plots aangemerkt als warmteleverancier.
  Voorlichting naar de eindgebruikers is hard nodig! Immers daadwerkelijke kostenafrekening blijft het uitgangspunt. Dit vraagt om een majeure inspanningsverplichting van alle marktpartijen. Voordat deze warmtewet tot stand is gekomen is meer dan 10 jaar gestecheld over het NMDA (niet meer dan anders) principe, dat door energiebedrijven werd gehanteerd. Laten we de uitdaging nu niet uit de weg gaan, Nederland moet innovatief blijven.

 • 13.11.2014 - 10:37 uur | Cor Alberts

  Dit artikel is van groot belang voor de warmte bedrijven / leveranciers. Wat de bedrijven niet moeten vergeten dat ze niet alleen aan de warmtewet moeten voldoen maar ook aan de metrologiewet.
  VMNED beschikt over een uniek systeem, andere landen kijken met jaloezie naar de manier waarop Nederland haar energiemeters controleert. Omdat dit in Nederland met toestemming van de overheid zo georganiseerd mag worden bied dit systeem een goedkoper alternatief dan dat u individueel gaat controleren.

  Als, uittredend bestuurslid van VMNED, stel ik mij met mijn bedrijf Sentiunt beschikbaar om, u als warmtebedrijven te helpen met het inrichten van de metercontroles. Op deze manier kunnen kunt u als warmteleveranciers een soepele aansluiting vinden bij VMNED.