​'Salderingsregeling moet blijven voor zonnestroom'

Expertartikelen | 3760 keer bekeken
​'Salderingsregeling moet blijven voor zonnestroom'

Het voortzetten van de salderingsregeling is een absolute voorwaarde voor een zonnige toekomst van particuliere zonnestroominstallaties. Dat schrijft Mark Kok, partner van installatieadviesbureau K & R Consultants.

Tekst: Mark Kok

Eigenaren van zonnepanelen mogen in de huidige situatie ‘salderen’. Hierbij wordt de terug geleverde elektriciteit verrekend met het netverbruik tegen hetzelfde tarief. Zij betalen daardoor geen energiebelasting en BTW over de zelf opgewekte elektriciteit. Alleen de energiebelasting, leveringskosten en BTW over de geleverde energie na saldering wordt in rekening gebracht. De zogenoemde salderingsregeling is daarmee géén subsidie, maar hooguit een derving van belastinginkomsten. De website van de Belastingdienst is hierover duidelijk: ‘U hoeft geen energiebelasting te betalen voor het verbruik van elektriciteit die u hebt opgewekt met hernieuwbare energiebronnen.’
 
Prijs van elektriciteit
Een kWh kost gemiddeld € 0,21 inclusief BTW.
Deze prijs is als volgt opgebouwd:
– leveringstarief                                                                 : € 0,06
– energiebelasting & opslag duurzame energie (ODE)     : € 0,15
De politiek heeft het voornemen vanaf 2020 de salderingsregeling te versoberen. Hoe deze versobering eruit komt te zien is nog onbekend. Dat geldt eveneens voor een eventuele overgangsregeling voor reeds bestaande eigenaren. In dit kader heeft minister Kamp gemeld dat vanaf 2017 de huidige regeling wordt geëvalueerd.
 
Volgens de Amerikaanse duurzaamheidseconoom Jeremy Rifkin zijn juist de verschuiving naar duurzame opwekking van energie en het transformeren van de bestaande gebouwenvoorraad naar energie leverend (i.p.v. verbruikend) belangrijke pijlers voor de benodigde energietransitie. Het afschaffen van de salderingsregeling is hiermee dan ook duidelijk tegenstrijdig.
 
Scenario’s salderingsregeling
Gebaseerd op een in gebruik genomen installatie zijn drie scenario’s doorgerekend:
• huidige situatie met salderingsregeling;
• volledig afschaffen salderingsregeling;
• een tussenvorm waarbij het voordeel van de salderingsregeling gehalveerd is.
 
Van deze drie scenario’s is zowel de eenvoudige terugverdientijd (TVT) als de interne rentabiliteit (IR) berekend. Met de methode van interne rentabiliteit wordt berekend wat het gerealiseerde rendement (of WACC) is op de investering. De uitkomsten van deze berekeningen zijn in tabel 1 weergegeven. De berekening zelf is onderaan de pagina te downloaden.

Tabel 1
Aspect                   Met saldering (huidig) Zonder saldering Tussenvorm
Teruglevertarief       € 0,21                        € 0,06                   € 0,14
Terugverdientijd      10 jaar                        >25 jaar               17 jaar
Interne rentabiliteit    10 %                            -2 %                     5 %
 
Met de huidige salderingsregeling ziet het investeringsplaatje van zonnestroominstallaties er financieel gezond uit. Kanttekening daarbij is de lange terugverdientijd van 10 jaar, waardoor onzekerheden een grote rol spelen. Bij het afschaffen van de salderingsregeling zijn er in het geheel geen financiële argumenten meer voor het investeren in dergelijke systemen. Bij de tussenvorm is de terugverdientijd opgelopen naar 17 jaar hetgeen eveneens een weinig aantrekkelijk perspectief is voor investeerders.
 
Gemiste kans
De Rijksoverheid wil 14% duurzame energie in 2020 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Tevens heeft Nederland zich op Europees niveau gecommitteerd aan de zogenoemde 20-20-20 doelstellingen. Door het afschaffen c.q. versoberen van de salderingsregeling zullen residentiele zonnestroom-installaties geen bijdrage meer leveren aan de gestelde doelen. Dat is een gemiste kans.
 
Het zal duidelijk zijn dat de onzekerheid omtrent de toekomst van de salderingsregeling de huidige investeringsbereidheid van de woningeigenaren niet ten goede komt. Bij deze de oproep aan de politiek om de salderingsregeling te continueren en hierover snel duidelijkheid te verschaffen.

Over de auteur:
Mark Kok is partner bij K & R Consultants, een installatietechnisch adviesbureau in Apeldoorn met jarenlange ervaring bij zowel nieuwbouw- en renovatieprojecten als ook grootschalige onderhoudstrajecten. Mark Kok is ook landelijk bestuurslid van installateursvereniging TVVL.

Foto: Zonnepanelen op dak van een particulier (foto Installatie.net)

Redactie Ensoc, 21-apr-16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (36)

Reageren
 • Will van Doorn
  02.05.2016 - 20:48 uur | Will van Doorn

  @P.Lomito: Afschaffing van de korting voor grootgebruikers lost dit op en doet recht aan het principe de vervuiler betaalt. Particulieren hebben investeringen voor een lange termijn gedaan, dan moet de overheid niet tussendoor de regels wijzigen waardoor terug verdienen nagenoeg onmogelijk wordt.

 • P. Lomito
  02.05.2016 - 18:51 uur | P. Lomito

  @ Pete, salderen was leuk toen PV nog relatief onbetekenend was, helaas is deze regeling niet geschikt om op grote schaal toegepast te worden omdat dan een steeds kleinere groep de gewenste energiebelasting voor overheidsbeleid en Energieakkoord moet opbrengen. Zeer terecht wordt de regeling daarom afgebouwd vanaf 2020.

 • Pete Lightart
  30.04.2016 - 22:11 uur | Pete Lightart

  PV & Saldering is eindelijk eens iets leuks voor de kleine man: dit moet alleen al daarom nog minstens 10 jaar zo blijven - dat dan ook de verduurzaming van onze energievoorziening sneller verloopt is ook nog eens mooi meegenomen. Duitsland ging ons +/- 20 jaar geleden al daadkrachtig voor met ruimhartig DE-beleid, Nederland-kruideniers land reutelt slechts met veel woorden en weinig daden. Frankrijk kreeg vanaf 2009 een prachtige lucratieve particulieren PV regeling en t liep storm: er waren jaren bij met ruim 1 GWp per jaar erbij....

 • P. Lomito
  29.04.2016 - 15:55 uur | P. Lomito

  @ Mario, dat burgers hun woningen energiezuinig maken heeft vooral met de hoge kosten van energie, vooral belastingen, te maken. Als ik niets gedaan had betaalde ik nu (2800m³x0,65+5600kWhx0,20)/12= € 245 per maand voor gas en stroom, maar ik betaal nu € 80 per maand. De investeringen in isolatie en dergelijke had ik binnen 5 jaar terugverdiend zodat ik nu jaarlijks bijna € 2.000 op energiekosten bespaar. En dat wordt elk jaar meer door de belastingverhogingen op energie. CO2 terugdringen heeft voor vrijwel niemand enige betekenis. De meeste mensen hebben gelukkig voldoende onderwijs genoten om te weten dat het leven op aarde bestaat dankzij CO2.

  Ik wacht nog steeds op de enquête onder de bevolking om te achterhalen welk percentage van het vrij besteedbare inkomen minus vaste lasten men bereid is af te staan voor de financiering van het Energie- en Klimaatakkoord. In mijn geval is dat NUL procent, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die enkele procenten willen inleveren...

 • 29.04.2016 - 12:44 uur | Mario Kluijtmans

  @ P. Lomito: CO2 is een gas welk noodzakelijk is om planten en bomen te laten groeien. klopt helemaal maar uit onderstaand blijkt dat de hoeveelheid CO2 terug moet worden gedrongen en dan hebben we straks weer een nieuwe uitdaging. Als er niets meer groeit dan zal ons voedsel nog duurder gaan worden dan nu al het geval is. Onderstaand komt van de site: www.mijnenergie2050.nl.
  Nederland staat voor de opgave om in de komende 35 jaar de energievoorziening te verduurzamen en de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Deze energietransitie van voornamelijk fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen heeft invloed op ons dagelijks leven: de manier waarop we onze huizen verwarmen, onszelf en onze producten vervoeren en de inrichting van het landschap. In het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat in 2023 16% van de totale energievoorziening duurzaam is. Het kabinet werkt al met tientallen organisaties samen om dit te bereiken. En in het hele land nemen inwoners en bedrijven zelf het initiatief om energie te besparen, te verduurzamen en de CO2-uitstoot terug te dringen. (Bron: Mijn energie 2050)

 • Ellen Bouwhuis
  28.04.2016 - 22:25 uur | Ellen Bouwhuis

  Mag ik jullie uitnodigen om ideeën over onze Energietoekomst ook te delen op www.mijnenergie2050.nl?
  Groet Ellen

 • P. Lomito
  28.04.2016 - 16:37 uur | P. Lomito

  De NL-overheid past de methode toe van financieel wurgen door de lasten (belastingen, accijnzen, eigen risico zorgverzekering, verkeersboetes e.d.) sneller te laten stijgen dan de inkomsten waardoor het besteedbare inkomen van burgers afneemt en minder middelen beschikbaar zijn om zelfvoorzienend te worden. Diezelfde methode past men ook toe om burgers te laten werken om de hoge woonlasten (huurverhogingen, energiekosten) op te brengen.

 • 28.04.2016 - 13:18 uur | Roland De Bresser

  @p Lomito: het zal nog interessant gaan worden als er straks accu's zijn. Want als ik dan al mijn energie in een accu opsla en gebruik kan de overheid ook geen belasting meer heffen over wat ik zelf opwek. Dus het zal een uitdaging worden. Misschien doen ze dat dan op de aansluitwaarde?
  Het is niet alleen de overheid die zich zorgen hier over maakt. Ook de netbeheerders vragen zich af hoe het straks moet gaan als mensen meer zelfvoorzienend worden. Want iedereen die niet die mogelijk heeft moet dan betalen voor het in stand houden van het net. Dat geld misschien nog meer voor gas. Hoe meer mensen over gaan op elektrisch, hoe kleiner de groep is waarvoor het gasnet in stand moet worden gehouden en dus de kosten moeten dragen.
  Ik heb nog geen idee hoe dat gaat. Maar blijf het met belangstelling volgen.

 • P. Lomito
  28.04.2016 - 12:46 uur | P. Lomito

  @ Mario, CO2 is een natuurlijk gas dat een belangrijk onderdeel is van alle levensprocessen op aarde. CO2 is dan ook geen verontreiniging van het milieu maar een zegening. Zonder CO2 zou het ijskoud zijn op aarde en zou er niets meer groeien, geen planten/bomen en dus ook geen zuurstof die wij nodig hebben voor ademhaling en geen voedsel voor mens en dier. Dat het CO2-gehalte stijgt blijkt dan ook een gunstige invloed te hebben op de groei van planten en bomen, de aarde vergroent momenteel waardoor er meer warmte en vocht geabsorbeerd wordt en omgezet in biomassa, d.w.z. voedsel, bouwmaterialen en brandstof.

  Ook een heuglijk feit is dat ons milieu een stuk schoner is dan 40 jaar geleden. De uitstoot van giftige stoffen door industrie en transport is flink afgenomen door schonere processen en schonere auto's waardoor we bijvoorbeeld nauwelijks smog meer hebben in Nederland/Europa en dan vooral door stof/zand uit de Sahara. Het verbranden van gas heeft vrijwel geen nadelige gevolgen voor het milieu, de uitstoot van kolencentrales kan nog een stuk schoner, daar zou nu eerst werk van gemaakt moeten worden.

  De zonnepanelen van particulieren zijn vrij onbetekenend in de totale stroomproductie in NL, de salderingsregeling wordt ook niet afgeschaft om te stimuleren dat er meer of minder zonnepanelen komen maar om te voorkomen dat de grondslag voor heffing van energiebelasting wordt ondermijnd. Met salderingsregeling betaalt men geen energiebelasting en ODE terwijl de enorme kosten voor de energietransitie (80 miljard euro van Energieakkoord) juist moeten worden opgebracht uit die energiebelasting/ODE. Het zal de overheid worst wezen of jij die belasting betaalt over gas, stroom, warmte of koeienpis, zolang iedereen maar meebetaalt.

 • 28.04.2016 - 10:35 uur | Mario Kluijtmans

  Het is een positief bericht om de wereld een schoner klimaat te geven. Als wij blijven doorgaan met fossiele brandstoffen dan blijft het CO2 verhaal grote parten spelen in het huidige milieu. De politiek kijkt alleen naar het financiële plaatje en trapt met grote voeten de milieu bewuste mensen in de rug.
  Als mocht blijken dat de salderingsregeling gaat verdwijnen, dan sluit ik de panelen aan op een grote accu's. Dan stopt de inkoop van energie bij de energieleverancier. Het gevolg is dan dat de elektriciteit centrales weer meer moeten gaan produceren dus weer meer CO2 (en ook nieuwe centrales?)

 • 28.04.2016 - 08:47 uur | Roland De Bresser

  @will van Doorn: We gaan naar uur of kwartier prijzen. Dat betekend dat de prijs van energie dus varieert. Op de momenten dat de zon schijnt en je opwekt is het aanbod groot en de prijs dus laag. Als je dan saldeert zal de prijs erg laag zijn. Dus technisch gezien kan het wel. Alleen als de prijs zakt zal de opbrengst van je panelen dus ook weinig meer zijn. Ik vrees dat je dan niet de boel terug verdient.
  Dus ja het kan wel, maar ik denk dat er een andere manier moet komen. Bijvoorbeeld een vast prijs opslag of zo.
  @P. Lomito: mijn ervaring is dat als mensen zonnepanelen hebben ze meer gaan letten op het gebruik en later ook over gaan op energie zuinigere apparatuur. Dus ik zie dat het helpt om mensen meer bewust worden over hun gebruik.
  Je hebt wel gelijk dat bedrijven nu weinig redenen hebben om te investeren in PV. Als ze het doen is het vaak uit idealisme of voor het imago. Als de energie prijs word verhoogd zijn het niet echt de bedrijven die betalen, maar ook wij allen want wij betalen de bedrijven voor hun producten en diensten. Maar misschien moeten we zeggen dat een percentage van het verbruik duurzaam moet zijn. Dan word het interessanter voor bedrijven om het wel te doen. Vooral als er dan schaarste optreed in duurzame opwek en ze het dus zelf moeten doen.

 • P. Lomito
  27.04.2016 - 19:13 uur | P. Lomito

  Het is gewoon een geldkwestie, zolang grootverbruikers geen energiebelasting hoeven te betalen voor de 80% van alle NL-stroom/gas die ze gebruiken zullen zij niet investeren in duurzame opwekking en/of energiebesparing. En zolang de salderingsregeling bestaat zullen PV-bezitters niet gestimuleerd worden om hun stroomverbruik te beperken en de stroomverbruikers zoveel mogelijk in te schakelen wanneer de zonnepanelen stroom opwekken.

  Dus: salderen opheffen en energiebelasting voor alle energieverbruikers.

 • Will van Doorn
  27.04.2016 - 14:58 uur | Will van Doorn

  @Roland de Bresser: waarom zou salderen niet meer kunnen? Ook met een slimme meter is salderen technisch mogelijk.
  Zonnepanelen zijn goedkoper geworden wordt ook als argument tegen salderen gebruikt. Mijn zonnepanelen heb ik in 2011 aangeschaft, net voor de enorme prijsverlagingen. Bij de investeringsbeslissing ben ik uitgegaan van salderen, bij afschaffing van salderen zou ik opnieuw moeten gaan investeren in opslag. Of dat ik dat ooit nog terug verdien valt te betwijfelen.
  Na afschaffing van de salderingsregeling moet iemand die wil berekenen of zonnepanelen een goede investering zijn, inschatten welke productie direct, of via opslag, zelf wordt verbruikt en welke productie tegen een onbekende opbrengst wordt verkocht. Ik verwacht dat iedereen daarom zal kiezen voor minder zonnepanelen voor alleen eigen gebruik.

 • 27.04.2016 - 11:16 uur | Roland De Bresser

  Salderen zal gaan verdwijnen. Dat is zeker. Wat ik jammer vind in deze discussies is dat het altijd om geld draait. En volgens mij hebben wij al bv Nederland afspraken gemaakt om een deel van onze energie duurzaam op te wekken. En dat gebeurt niet zo maar. Er zijn niet genoeg mensen die puur uit idealisme pv panelen op hun dak leggen. Dus moet er een prikkel zijn en dat is het salderen. En voor een deel doet die zijn werk. De transitie naar duurzaam kost ons allen geld. En of we dat nu aan windmolens op zee besteden of aan pv, het kost geld.
  Maar elke vorm van subsidie is eigenlijk om te zorgen dat zolang het commercieel niet haalbaar is toch het te stimuleren. Dat kan niet doorgaan.
  Er komen nu enkele zaken op ons af. Opslag zal goedkoper worden. Hoe snel dit gaat is de vraag. Met de prijs van pv zaten we er al naast, dat ging sneller. Dus afwachten wat opslag gaat doen. We zullen gaan betalen voor de markt prijs (opwek en netbelasting). Ook zullen smartgrids in en buitenshuis hun intreden gaan doen.
  Dit alles maakt dat saldere niet meer kan. Maar ook niet meer hoeft. Want als je de eigenopgewekte energie kunt opslaan en verkopen wanneer de prijs gunstig is en zelf gebruiken als de prijs laag is. Dan zal PV of een andere vorm van eigen opwek interessant zijn.
  Alleen wanneer zullen al deze zaken zijn zoals ze moeten zijn? Is dat al in 2020? Of later? We zullen het zien. En vaak is de technologische ontwikkeling sneller dan de regelgeving.
  Nog even dit, ik heb zonnepanelen. De eerste al meer dan 18 jaar. Ik heb besloten om eigen geld hier in te steken en niet te besteden aan vakanties en dure auto's. En als ik dan bepaalde reacties lees lijkt het bijna wel dat ik crimineel ben omdat ik gebruik maak van deze subsidie. Door te investeren in deze technologie is er minder vervuilende opwek nodig en draag ik bij aan het duurzaam maken van nederland. Dus als je vind dat mensen met zonnepalenelen profiteren zou ik zeggen: leg ze er zelf ook op en profiteer mee. Dan word jij en Nederland er beter van.

 • P. Lomito
  27.04.2016 - 10:42 uur | P. Lomito

  Eens met Albert dat het schandalig is dat de energiebelasting niet wordt doorberekend aan grootverbruikers. Even grofweg moeten kleingebruikers/consumenten die slechts 20% van alle energie verbruiken vrijwel 95% van de energiebelasting opbrengen.

 • Albert Borgers
  26.04.2016 - 21:34 uur | Albert Borgers

  Enkele stellingen in de voorgaande reactie zijn volgens mij niet geheel juist. De uitrol van de slimme meter is nog maar net van de grond en gaat nog zeker 6-7 jaar duren. De perikelen ten aanzien van de privacy waren hier vooral debet aan, maar ook de technische problemen met de meters hebben er voor gezorgd dat de uitrol ver achter ligt op de oorspronkelijke schema's.
  De Netbeheerder heeft geen financieel voor- of nadeel bij het salderen. De netbeheerder heeft de slimme meter nodig voor het managen van het energietransport wat door de komst van decentraal stroom opwekken zeer complex wordt, hij heeft geen belang bij de afrekening. De energieleverancier echter wel, alleen die heeft niets over de meters te zeggen omdat die eigendom van de meetbedrijven zijn.
  Ondertussen wordt alles in gang gezet om de burger zijn salderingsregeling af te pakken terwijl de grootverbruikers de zonnepanelen dank zij de subsidies en belastingvoordelen gratis verstrekt krijgen! Er zou geen enkele grootverbruiker zonnepanelen leggen als er geen subsidie verstrekt werd. De grootverbruiker hoeft immers slechts over een klein gedeelte energiebelasting te betalen. Daardoor koopt hij het merendeel van zijn energie in voor prijzen tussen de €0,01 en € 0,025 /kWh!
  Als de overheid energiebelasting te kort komt kunnen ze beter de vrijstelling voor grootverbruikers wat naar boven bijstellen, dat strookt ook beter met het uitgangspunt "de vervuiler betaald".
  Albert

 • P. Lomito
  26.04.2016 - 16:23 uur | P. Lomito

  Wat vaak ook wordt vergeten is dat de salderingsregeling is gemaakt om afschaffing van salderen mogelijk te maken. Vóór invoering van de salderingsregeling in 2013 was salderen alleen mogelijk met terugdraaiende draaischijfmeters (Ferraris), niet als ontwerpkeuze maar het bleek gewoon mogelijk om de meter terug te laten draaien en daar was ook weinig bezwaar tegen omdat PV nauwelijks gebruikt werd.

  Met de verlaging van de Wp-prijs en de jaarlijkse verhoging van energiebelasting zijn zonnepanelen ontdekt als middel om het gebruik van dure netstroom (lees: energiebelasting en BTW) te vermijden en is de populariteit snel toegenomen. Om dit weglekken van inkomsten uit energiebelasting via zonnepanelen te stoppen heeft de overheid besloten om alle stroommeters te vervangen door een slimme meter waarmee het automatisch salderen (terugdraaien van het telwerk) onmogelijk wordt gemaakt. Voor de uitrol van 7,5 miljoen slimme meters is een periode van 5 jaar gekozen omdat het praktisch onmogelijk is zoveel meters in één jaar te wisselen. Maar dat zou betekenen dat in die periode er rechtsongelijkheid zou ontstaan tussen de gebruikers die al een slimme meter hebben, en dus niet meer automatisch kunnen salderen, en gebruikers van draaischijfmeters.

  Daarom is in 2013, vlak voor de proef-uitrol van slimme meters, besloten om de saldering ook mogelijk te maken voor gebruikers van de slimme meter. Energiebedrijven werden verplicht om de ingevoede stroom in mindering te brengen op de afgenomen stroom, d.w.z. achteraf bij het opmaken van de jaarafrekening ofwel een administratieve saldering.

  In 2020 zijn naar verwachting alle 7,5 miljoen aansluiting voorzien van een slimme meter en kan de tijdelijke administratieve saldering beëindigd worden.

 • Will van Doorn
  26.04.2016 - 16:01 uur | Will van Doorn

  @Hans van der Spek: salderen zou maatschappelijke kosten veroorzaken, wat een onzin. De politiek legt zich vast op een percentage duurzame energie, krijgt dit niet van de grond en bedenkt dan een salderings- en subsidieregeling om particulieren te laten investeren. Als de regeling een success is, worden vervolgens de regels veranderd.
  Een progressieve energiebelasting zou duurzame energie kunnen stimuleren. Meer verbruik, meer belasting in plaats van meer gebruik betekent minder belasting.

 • 26.04.2016 - 15:48 uur | Tony Schoen

  Typisch een voorbeeld van wij wc-eend bevelen wc-eend aan. Natuurlijk wil een PV adviseur salderen, tot in lengte van dagen. Natuurlijk wil een bezitter van PV blijven salderen. En ook bij voorkeur niet sleutelen aan het elektriciteitsverbruik, of aan het vraagpatroon, nee, onze energieverslaving, daar blijven we van af. Hiermee is PV echt een luxe-product dat oplossing van het energie- of klimaatvraagstuk geen stap dichterbij brengt, maar wel de samenleving opzadelt met de financiële gevolgen van de hobby van de happy few. Als je per se zonnepanelen neer wil leggen, waarom dan niet streven naar maximaal eigen gebruik van de zonnestroom en minimaal verbruik van fossiele stroom, met behulp van alle apps, toeters en bellen die daarvoor op de markt zijn? En zou afschaffing van de saldering nou niet een mooie prikkel zijn om dit in gang te zetten?

 • Hans van der Spek
  26.04.2016 - 13:41 uur | Hans van der Spek

  Dit artikel gaat volledig voorbij aan de maatschappelijke kosten die salderen veroorzaakt en die worden neergelegd bij deelnemers aan het systeem die niet de voordelen er van ondervinden. Blauwe daken betekent ook rode leidingen. De salderingsregeling is goed geweest om de groei van zonne-energie te stimuleren (die jaar op jaar meer gegroeid is dan voorspeld) maar leidt niet tot een optimaal energiesysteem. Daarvoor moeten prijsprikkels in de tarifering worden ingebracht die de prosument stimuleren om zijn zelf opgewekte energie op een zodanige manier in de markt te zetten dat het bijdraagt aan een - overall - betrouwbaar, betaalbaar en schoon energiesysteem. saldering ledit tot suboptimale situaties, veroorzaakt kosten bij derden en stimuleert niet om energie op de juiste tijd en plaats beschikbaar te hebben. Smart grids en energie opslag kunnen zorgen dat het systeem - in zijn geheel - beter gaat functioneren maar worden door de salderingsregeling gekild omdat er voor deze technologie geen verdienmodel is. Daar moeten we dus snel van af. Kortom: vanaf 2020 flexibele beprijzing, opslag (thuis of in een buurtbatterij) en smart appliances. Daar hebben we allemaal wat aan, ook de installatiesector die nu nog te veel een tunnelvisie heeft van alleen maar zonnepanelen.
  Hans van der Spek

 • 26.04.2016 - 12:29 uur | Mark Kok

  Een terechte opmerking m.b.t. het eigen gebruik van de opbrengst. Dat is niet vergeten bij de opzet van het artikel, maar onze beoordeling van dit punt is dat het effect hiervan, gemiddeld genomen, beperkt is. Dit effect zal per huishouden overigens grote verschillen vertonen. In het onderhavige praktijkvoorbeeld is sprake van tweepersoons huishouden die beide full time werken. Een eventueel aanwezige elektrische auto zal tijdens de productie-uren dan veelal afwezig zijn. Het inplannen van grote verbruikers zoals wasmachine, droger en vaatwasser vraagt een zorgvuldige beheersing van het voorspellen van de zonne-uren op een dag. En dat blijkt in ons land niet altijd even eenvoudig. Een verder complicerende factor is het mogelijke dubbeltarief, ook wel nachtstroom genoemd. Dan wordt het voor huishoudens een keuze uit verbruik met laag tarief of vertrouwen op de weersvoorspelling. In andere huishoudens kan de situatie natuurlijk een geheel andere zijn. Kortom: uw punt is correct, maar het effect is naar onze mening, gemiddeld genomen, beperkt en laat zicht lastig kwantificeren.

  Zodra er meer intelligente apparatuur beschikbaar is én het gedifferentieerde tariefsysteem is ingevoerd, zijn we nog wel een aantal jaren verder verwachten wij.

  Kortom: er is inderdaad gerekend met nul stroomverbruik tijdens productie-uren van de PV-installatie. Zie ook bovenstaande argumentatie.
  Een aanpassing van de berekening waarbij gerekend is met 20% gebruik tijdens opwekking, i.c.m. een afgeschafte salderingsregeling, leert dat de terugverdientijd van het voorbeeld 23 jaar bedraagt.

 • 26.04.2016 - 11:47 uur | Wim Hijnen

  Ik mis in het artikel en de reactie's dat het eigen gebruik van de opbrengst vergeten wordt .Dit ziet niemand maar als je huis installatie en verbruikers slim gaan werken.
  dan heb je veel minder stroom nodig van een leverancier . Dan worden alle cijfers ineens veel gunstiger. Positief bezig zijn is de oplossing!
  m.v.g Wim Hijnen

 • Will van Doorn
  26.04.2016 - 10:47 uur | Will van Doorn

  Salderen is voor de particulier een eenvoudige en overzichtelijke method. Hierdoor wordt het plaatsen van zonnepanelen op woningen enorm gestimuleerd.
  Als er iets aangepast moet worden waarom dan de energiebelasting niet aanpassen, het principe zou moeten zijn "de vervuiler betaalt". In de huidige opzet neemt de energiebelasting af bij het verbruiken van meer energie, de omgekeerde wereld dus. Grootschalige PV installaties hebben daardoor een langere terugverdientijd omdat de kWh prijs voor grootverbruikers lager is door de lagere energiebelasting.

 • 26.04.2016 - 09:24 uur | Roland de Wit

  Het artikel heb ik met belangstelling gelezen. De markt voor energie is een zeer interessant en biedt enorm veel mogelijkheden voor de installatiebranche om systemen van hoge technologische waarde te installeren. Helaas wordt de vooruitgang volledig geblokkeerd door een salderingsregeling die het mogelijk maakt voor 'Jan en Alleman' om PV te gaan installeren bij zichzelf en anderen. Marges komen door het bedenkelijke instapniveau onder zware druk. Prijs van installatie is zo belangrijk geworden dat er veel matig werk wordt afgeleverd. 'Meters maken' is het advies. Het is zeer eenvoudig om binnen een straal van 5 kilometer vele systemen aan te wijzen die hun berekend rendement nooit zullen halen door positie of oriëntatie.

  Als wij werkelijk voor duurzaamheid en transitie van de energiehuishouding gaan dan dienen wij de saldering per direct op te heffen. De SDE+ is een aanzienlijk beter model dan het salderen. Daar wordt immers alleen het onrendabele deel gesubsidieerd. Ook moeten grootverbruik aansluitingen zelf zorgen voor een goed overeenkomst met de energiemarkten.

  De markt voor kleinschalige PV systemen op daken van particulieren moet verder ontwikkelen met meer technologie. Opslag is al lang haalbaar en levert je eigen saldering. De investering hoeft zelfs niet hoger te zijn voor een gelijk financieel rendement. Men zal immers nauwgezet bepalen welke energie efficiënt wordt opgewekt, en dat kon best wel eens met minder panelen zijn.

  Kortom, iedereen die duurzaamheid en energietransitie nastreven kunnen zich niet verschuilen achter een gedateerde regeling. En aangezien duurzaamheid gaart over volgen de generaties is een jaartje meer op de TVT ook geen probleem.

  EnergiePlaneet b.v. is een gespecialiseerd consultancy en projectenbureau. Wij leveren oplossingen voor alle afnemers die pragmatisch denken over de kansen op de energiemarkt.

  PS Een leveringstarief van €0,06/kWh is behoorlijk uit de tijd. Reken met de helft.

 • 25.04.2016 - 16:20 uur | Mark Kok

  Mee eens. Dat is ook volledig in lijn met de 1e twee stappen uit de Trias Energetica:
  1 - beperk energiegebruik
  2- maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen

 • P. Lomito
  25.04.2016 - 16:12 uur | P. Lomito

  Nog iets om over na te denken... momenteel wordt stroom bewust iets goedkoper en gas duurder om mensen te verleiden om over te stappen van gasverwarming naar elektrische verwarming (puur elektrisch, warmtepomp, stralingspanelen). Zodra elektrische verwarming een kritische massa heeft gekregen ten koste van gas zal de EB ongetwijfeld weer verhoogd worden, de inkomsten uit energiebelasting moet immers op peil gehouden worden om grote gaten in de begroting te voorkomen. Ook het gebruik van zonnepanelen zal onvermijdelijk belast gaan worden...

  Het heeft dan ook weinig zin om te investeren in dure installaties (warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers) zonder eerst het stroom-/gas-/warmteverbruik drastisch te verlagen waarmee de behoefte aan dure installaties minder wordt en zelfs kan komen te vervallen.

 • P. Lomito
  25.04.2016 - 13:57 uur | P. Lomito

  Bedankt voor de link. Met verlaging van energiebelasting plus verhoging ODE plus BTW kom ik op een verlaging van 2 eurocent incl. BTW. Geen reden om je zorgen te maken. De ODE wordt jaarlijks met zo'n 60% verhoogd terwijl de EB met slechts 17% is verlaagd... voor je het weet gaan de all-in stroomtarieven richting de 30 eurocent per kWh.

 • Mark Kok
  25.04.2016 - 08:17 uur | Mark Kok

  Via deze link zijn de tabellen met energiebelasting te raadplegen:
  http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/tarieven_milieubelastingen/tabellen_tarieven_milieubelastingen?projectid=6750bae7-383b-4c97-bc7a-802790bd1110

 • P. Lomito
  25.04.2016 - 01:02 uur | P. Lomito

  Ik kan die korting van 2 eurocent/kWh niet vinden op de site van de belastingdienst, heb je een zoekterm die naar het gezochte resultaat leidt?

 • d kroon
  23.04.2016 - 23:55 uur | d kroon

  De energiebelasting is per 1 januari 2016 met ongeveer 2 eurocent excl BTW verlaagd (zie website van de belastingdienst). De terugverdientijd is daarmee al langer geworden.
  Helaas vrees ik dat de huidige salderingsregel niet lang meer gehandhaafd zal worden. Er is binnenkort geen energieleverancier meer te vinden die een kWh afneemt voor 20 cent en kan verkopen voor 20 cent.
  Voor de gevallen dat er per jaar meer wordt teruggeleverd dan afgenomen kan de huidige 8 à 9 cent ook niet uit.

 • Mark Kok
  23.04.2016 - 16:31 uur | Mark Kok

  Overigens sluit dit recente artikel uit het FD goed aan op het door ons bureau geplaatste artikel.
  http://fd.nl/opinie/1144034/variabele-stroomprijs-is-doodsteek-voor-zonnepanelen

 • P. Lomito
  22.04.2016 - 20:27 uur | P. Lomito

  Ik begrijp best dat PV-eigenaren het liefst tot in lengte der jaren willen blijven salderen, dat levert immers de meeste stroomsubsidie maar die regeling is niet toekomstbestendig en kan beter zo spoedig mogelijk afgeschaft worden, het gebeurt zelden maar hier ben ik het eens met overheidsbeleid dat gericht is om alle aansluitingen te laten meebetalen aan het Energieakkoord en dus ook eigenaren van zonnepanelen. Gedeelde smart is halve smart !

 • Mark Kok
  22.04.2016 - 16:47 uur | Mark Kok

  Heer/mevrouw Lomito, dank voor uw uitgebreide reactie.
  In de toekomst zullen de tarieven inderdaad gedifferentieerd zijn. En ja, dan zullen opwekkers gestimuleerd worden zoveel mogelijk opgewekte elektriciteit zelf te gebruiken (al dan niet met opslag). Om gebruik te kunnen maken van dit tariefsysteem is zowel meer intelligente apparatuur benodigd als ook betaalbare opslagcapaciteit. Dat is een mooi toekomstbeeld, maar de huidige praktijk is dat zowel de intelligente apparatuur als de opslagcapaciteit nog onvoldoende ontwikkeld en beschikbaar zijn voor grootschalige implementatie en gebruik. Dat nog los van de investeringen waarmee huishoudens dan nu of in 2020 geconfronteerd worden. Dus op de middellange termijn helemaal eens met het geschetste toekomstbeeld, maar voor dit moment is de salderingsregeling (en duidelijkheid hierover) belangrijk voor investeringen in particuliere zonnestroominstallaties en de Nederlandse doelstellingen op het gebied van duurzame energieproductie. Dit levert tevens een bijdrage aan de bewustwording én voorbereiding op het gedifferentieerde tariefstelsel.
  Mark Kok - K & R Consultants

 • P. Lomito
  21.04.2016 - 17:01 uur | P. Lomito

  Overigens staat ook vast dat in 2020 de salderingsregeling direct zal sneuvelen. Om genoemde stroomdiftar mogelijk te maken worden sinds vorig jaar op grote schaal alle energiemeters vervangen door slimme meters die per kwartier het stroomverbruik kunnen registreren. Deze gigantische vervangingsoperatie bij 7,5 miljoen aansluitingen gaat zo'n 4 miljard euro kosten die terugverdiend moet worden uit de extra energiebelasting die daarmee geheven kan worden.

  De slimme meter mag geweigerd worden, maar helaas zal dat PV-eigenaren niet redden. Alle draaischijfmeters worden momenteel in versneld tempo afgekeurd zodat de meter verplicht vervangen moet worden en ook PV-eigenaren genoegen moeten moeten nemen met een slimme meter of desnoods een domme meter met afzonderlijke telwerken voor netverbruik (=energiebelasting) en invoeding in het net (=extra transportkosten). De bezitters van domme meters zullen bij gebrek aan de mogelijkheid te diftarren standaard het hoge tarief betalen voor stroomafname van het net en het laagste tarief ontvangen voor invoeding, ofwel hooguit enkele centen per kWh maar waarschijnlijker helemaal niets.

 • P. Lomito
  21.04.2016 - 16:42 uur | P. Lomito

  De salderingsregeling moet juist zo snel mogelijk opgeheven worden om stroomdiftar (gedifferentieerde tarieven die afhankelijk zijn van de werkelijke vraag en aanbod van stroom). Met stroomdiftar worden zelfopwekkers gestimuleerd om hun geproduceerde stroom zoveel mogelijk zelf te gebruiken al dan niet met opslag. Door die verbetering van het directe verbruik is de belasting van de netwerken lager (minder kostbare aanpassingen nodig) en gaat minder kostbare stroom verloren aan transport- en omzettingen.

  De populariteit van zonnepanelen zal komende jaren flink toenemen door de voorgenomen tariefsverhogingen van stroom en gas die het directe gevolg is van de riante SDE+ subsidie die nu met gulle hand wordt uitgedeeld ondernemers die "duurzame" energie centraal opwekken, ofwel energie waarover energiebelasting, ODE en BTW geheven kan worden. Je moet dan denken aan gemiddeld € 800-1000 extra energiebelasting per gezin per jaar. Voldoende om zoveel mogelijk stroom zelf op te wekken, direct te verbruiken en daarmee het gebruik van dure belastingsstroom van het net zoveel mogelijk te mijden.

  Er is dus geen noodzaak om de salderingsregeling te behouden, qua ecologie/milieubelasting is het zelfs beter om de salderingsregeling zo spoedig mogelijk volledig op te heffen.

 • 21.04.2016 - 12:04 uur | D. Scheepens

  Opslag???