Op zoek naar de smaken van het energieakkoord

Columns | 1514 keer bekeken
Op zoek naar de smaken van het energieakkoord

Het energieakkoord moet de achterstand van Nederland op het gebied van duurzaamheid goedmaken. Het akkoord is gesloten in 2013, maar de uitvoering ervan zal vele jaren vergen. Succes is ongewis, the proof of the pudding is in the eating.

Tekst: Rob Kemmeren

De belangrijkste doelen zijn van het energieakkoord zijn: 1,5% energiebesparing per jaar, en duurzame energie van nu 4% naar 14% in 2020. Het succes moet vooral van groene elektriciteit komen. De meest in het oog springende projecten zijn: sluiting van kolencentrales uit de jaren tachtig, 6.000 MW wind op land (15 TWh), 4.450 wind op zee (7,7 TWh) en een gemaximeerde bijstook biomassa tot (25 PJ=7TWh), alles te realiseren voor 2020 (zie tabel onderaan artikel). 

Bitterzoet
Jacqueline Cramer stelt dat de doelstellingen niet voldoende zijn om een volledige energietransitie te bewerkstellingen, zo meldt ze in een interview. De kritiek is juist, maar te gemakkelijk. Geen enkel akkoord of beleid zal er in slagen op zo’n korte termijn een volledige transitie te behalen. Mijn conclusie is: de doelstellingen zijn bitterzoet. Bitter, omdat hogere doelstellingen altijd beter zijn; en zoet, omdat de kans dat deze doelstellingen wél worden gehaald aanzienlijk is toegenomen.

Proces smaakt naar meer
De Sociaal Economische Raad (SER) is er in geslaagd alle relevante partijen aan tafel te krijgen. De maatschappelijke discussie is in volle breedte gevoerd, iedereen kon meedoen, alle argumenten zijn gewisseld, en de wetenschappelijke instituten hebben het debat voldoende niveau kunnen geven. Hulde aan allen hiervoor, in het bijzonder de milieu- en actievoerende organisaties. Het proces van de totstandkoming van het energieakkoord werkte goed uit, al was er ook kritiek.

Nabrander
Het is veel gemakkelijker om aan de zijkant te roepen ‘dat het niet deugt’ dan om mee te gaan in het moeizame proces van beleidsvorming en compromissen maken. Minister Kamp heeft de Tweede Kamer formeel in september 2013 op de hoogte gesteld.  Energiebedrijf Delta zorgde voor een interessante nabrander. Het stelde kritische vragen, die vervolgens door het D66 kamerlid Stientje van Veldhoven als Kamervragen zijn ingediend. De minister beantwoordde die in april van dit jaar. Het proces smaakt naar meer. Als dit niet werkt, wat dan wel!??

Budgetneutraal 
De minister stelt in zijn brief aan de Tweede kamer dat het beleid ‘budgetneutraal’ zou zijn. Kennelijk zijn de partijen van het energieakkoord in staat met evenveel geld méér duurzame energie produceren. Ik ben zo vrij hier een kanttekening bij te plaatsen. Duurzame energie is duur. Het inhalen van achterstanden kost geld, en Nederland zal de beurs moeten trekken. Ik hoop dat de SER-akkoord meer heeft opgeleverd dan alleen maar het verschuiven van budgetten.

Kolendeal
Vooral de kolendeal heeft interessante financiële implicaties. Vijf oude centrales uit de jaren tachtig sluiten (overigens in tweede instantie afgedwongen door een efficiency-eis) in ruil voor het verlagen van de kolenbelasting. De overheid compenseert de gederfde inkomsten  door het verhogen van de energiebelasting. Het beleid is voor de overheid budgetneutraal, maar de energie-consument betaalt een gepeperde rekening voor het sluiten van inefficiënte, toch al bijna afgeschreven oude kolencentrales.

Wind heeft alles mee
Windenergie heeft alles mee: het is volledig duurzaam, grootschalig, en volledig inheems. De Nederlandse industrie kan veel aan projecten bijdragen. Het Energieakkoord zet terecht in op grootschalige uitbouw. Duitsland heeft al het goede voorbeeld gegeven.  Hopelijk lukt het Nederland ook om de grote sprong voorwaarts te maken. Wind smaakt altijd naar meer.

Biomassa: een bittere pil
Bijstook van biomassa moet voor een belangrijk gedeelte de productie van duurzame energie garanderen. Het totaal is gemaximeerd op 25 petajoule (omgerekend 7 terawatt). De eigenaren van de kolencentrales hebben goed hebben onderhandeld, want hiermee kunnen kolencentrales lange tijd een gegarandeerde marge behalen. De duurzaamheid van de maatregel is echter onderhevig aan kritiek. Greenpeace heeft zich lang tegen het gebruik van biomassa verzet , en ook de KNAW heeft er weinig fiducie in . De partijen van het energieakkoord (ook Greenpeace) garanderen duurzaamheid door een certificatiesysteem. Het is in ieder geval goed dat alle partijen ervaring krijgen met een dergelijke grootschalige aanpak. Het lukt kennelijk voorlopig niet met alleen wind en zon. Ik beschouw biomassa als een bittere pil die moet worden geslikt om doelstellingen te bereiken.

CSP: ontbrekende kers op de taart
De Rekenkamer stelt dat openstelling van de SDE+ voor Europese projecten veel goedkoper is dan om doelstellingen alleen in Nederland te behalen . Ik pleit daarom voor een experiment in deze, namelijk een zonneproject in Zuid Europa ter grootte van 1 terawattuur. Er zijn talloze voordelen: een veel hogere zoninstraling; volledige duurzaamheid (en geen controverses zoals bij biomassa); de opbouw van industriële kennis en kunde op dit specifieke gebied; en last but not least politieke en economische solidariteit tussen Noord en Zuid Europa. Pas hiermee komt er een echte kers op de taart.

Conclusie
Het energieakkoord is nu bijna twee jaar oud. Het proces is dermate groot dat een eenvoudig oordeel niet mogelijk is. De uitvoering zal het moeten leren. The proof of the pudding is in the eating. Die pudding heeft vooralsnog allerlei smaken:  zoet, zout, bitter. De pudding is uiteindelijk toch wel lekker en smaakt naar meer. De kers ontbreekt helaas vooralsnog. In ieder geval is de rekening voor de burger gepeperd. 

ProductieHernieuwbaar.jpg
Bron: WISE Nederland

Foto: Het energieakkoord smaakt volgens Rob Kemmeren bitterzoet, zoals chocoladepudding

Over de auteur: Rob Kemmeren werkt bij de gemeente Amsterdam als beleidsmedewerker businesscontroll. Hij studeerde bestuurskunde aan Universiteit Twente, waarna hij als beleidsmedewerker werkte voor gemeente Haarlem, de Fietsersbond en de PvdA in het Europarlement. Vanaf 1998 werkt hij voor de gemeente Amsterdam, waaronder negen jaar als projectleider stadswarmte en –koude. Hij schreef dit artikel exclusief voor Ensoc.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (23)

Reageren
 • David Dirkse
  13.09.2015 - 11:59 uur | David Dirkse

  Zelden las ik zo'n hoop flauwekul. Is Nederland depressief geworden met collectieve zelfmoordneigingen? Leven we in een psychiatrische inrichting waar de verwarde patienten de leiding hebben overgenomen van de geneesheren? Het lijkt erop.
  Gerekend over de laatste 10.000 jaar is er afkoeling. Co2 concentratie is laag, Co2 is de bouwsteen van het leven op aarde, meer is beter.
  Het klimaat is onbegrepen, binnen enkele decennia zou er best een nieuwe (kleine) ijstijd kunnen intreden. De klimaatmodellen falen, er beleid op baseren is ongelooflijk stom. Studie is geboden.
  En waarom die maniakale energiebesparing? Verspilling tegengaan, efficiency verhogen is altijd prima, dat gebeurt vanzelf wel. Om de vooruitgang te dienen zouden we juist meer energie moeten opbrengen, daar wordt iedereen inclusief het milieu beter van. Een doelstelling om energie te besparen is een vorm van capitulatie, erkenning van het eigen onvermogen.
  Ooit overnachtte ik (met gezin) hoog in een hut in de Alpen. Daar rantsoeneerde ik het voedsel, we zouden immers door slecht weer overvallen kunnen worden en een paar dagen vast komen te zitten. Maar in zo'n situatie verkeren we hier geenszins. Met veel meer goedkope energie zijn geweldige dingen te doen, denk alleen maar aan recycling van grondstoffen, snellere transportsystemen .....
  Kortom, ik constateer hier trieste achterlijkheid.
  Eenzelfde laken het pak is windenergie. Per MWh 100 x meer staal en beton dan een betrouwbare centrale. Welke gek verzint het?
  Landschapsverpestende dingen , die de habitat van vogels naar de knoppen helpen, zo niet erger. Het is in feite crimineel.
  En dat dat hysterische geroep over een energietransitie. Broodje aap verhaal. Er is helemaal geen sprake van een energietransitie = voorraadtransitie. Waar liggen die nieuwe voorraden? Nergens!
  Kijk, ik ben voorstander van vrijheid van godsdienst. Maar nog belangrijker is de vrijwaring van godsdienst. Iemand die als Amish wil leven of in de middeleeuwen, die gaat zijn gang maar. Maar de droevige werkelijkheid is dat ik aan die onwerkzame achterlijke technologie moet meebetalen.
  NL is naar een theocratie afgegleden. En wat maar weer blijkt is dat vrijheid permanent moet worden bevochten. Ik hoop daarom dat velen met mij de pen ter hand blijven nemen om de groene mallotigheid te bestrijden. Want die is het grootste gevaar voor onze mooie planeet.
  En bedenk, dat wij onze welvaart danken aan de niet duurzame praktijken van onze voorouders. Anders was de stoommachine nooit uitgevonden, geen industriële revolutie, geen chemie, geen computers, geen grootschalig toegankelijk educatief systeem, geen vrijheid voor allen.
  Denk bij vooruitgang aan slechts 1 woord: tandheelkunde.

 • P. Lomito
  26.08.2015 - 19:41 uur | P. Lomito

  De stapjes zijn niet klein qua impact , wel qua investering. Het doel is om zoveel mogelijk energiebesparing te bereiken met zo weinig mogelijk investering. Iedereen met een leuk eigen vermogen kan zich direct voorzien van voldoende isolatie en zonnepanelen maar dat is voor 3-4 miljoen huishouden (1/2e van het totaal) totaal onbereikbaar. En hoewel mijn methode begint met kleine stapjes ben je binnen 3-4 jaar je dak aan het isoleren zonder een cent extra te investeren, puur op basis van de besparing van die kleine stapjes.

  Naarmate je verder komt in het proces worden de besparingen groter en daarmee ook de beschikbare middelen voor energiebesparing. Zo besparen wij nu jaarlijks €1.800 op de energierekening waardoor we in de komende twee jaar voldoende middelen hebben om te investeren in zonnepanelen. En dan weer twee jaar later stappen we over van gasketel op L/W-warmtepomp. Daarna willen we nog investeren in een leemkachel... Over 3 jaar gaan we de gasaansluiting opzeggen en daarna 5 jaar later willen we ook de stroomaansluiting opzeggen. Uiteraard zonder een cent te lenen en zonder daar eigen geld in te investeren.

  Alle maatregelen van het Energieakkoord kunnen ons gestolen worden, wij laten ons in ieder geval niet bestelen door de overheid.

 • henk daalder Pak de Wind
  26.08.2015 - 16:19 uur | henk daalder Pak de Wind

  Beste Plomito,
  Waarom wil je de duurste vorm van renoveren ,steeds kleine onrendabele stapjes.
  Maar stapjes die net te groot zijn om als doe het zelver te doen. dat is juist de duurste aanpak, met het grootste ongemak voor de bewoner.
  Het is veel goedkoper en waardevoller voor de bewoner een huis in een keer goed te renoveren zodat het vanaf dat moment, energie neutraal is, zonder gasrekening.
  De bewoner heeft dan vanaf het begin een goed wooncomfort en tegelijk lage kosten.
  Minder draagkrachtige bewoners, hoeven niet te vrezen voor hoge kosten, integendeel, hun woonkosten worden lager, doordat de gasrekening verdwijnt en daarvoor in de plaats een lagere afbetalen van de energie neutrale verbouwing komt.
  Want elke euro naar de gas rekening is verloren geld.
  Dat geld kan beter naar permanente isolatie gaan. Of en stukje windpark, waarmee de bewoner goedkope stroom opwekt, a 3 cent, ipv hem voor 7 cent te kopen.
  Dus ook een duurzame stroom voorziening levert de bewoner meteen geld op ipv dat het geld kost.

  Het energieakkoord is een set van 170 kartel afspraken tegen burgers, daar beschermen we ons het best te gen door zelf die windmolens te kopen, en ook bedrijven en lokale overheden te bewegen hun deel van die windparken te kopen.
  De subsidie gaat naar investeerders, en als we zelf eigenaar zijn, krijgen we die subsidie zelf.
  En consumenten hebben niet eens subsidie nodig.

 • P. Lomito
  26.08.2015 - 11:39 uur | P. Lomito

  Gemiddeld genomen voldoen onze woningen al aan de beoogde CO2-reductie van 17% minder ten opzichte van het jaar 1990, ik heb het elders op deze site al uitgerekend, vooral dankzij verbeterde isolatie en vervanging van de gasketel en geiser door een HR-combiketel. Het zijn dus vooral de sectoren industrie en transport die nog een lange weg te gaan hebben om met de woningsector mee te kunnen.

  Desondanks worden de kosten van het Energieakkoord (80 miljard euro) vooral op het bordje van huishoudens gelegd via een verhoging van de Opslag Duurzame Energie op gas en netstroom, de energierekening wordt dus fors hoger en de consument krijgt daar niets van waarde voor terug.

  Tegelijk ligt er een gigantisch besparingspotentieel, ondanks het lagere gasverbruik van woningen t.o.v. 1990 kunnen woningen nog gemakkelijk 50% energiezuiniger worden en die besparing kan zonder noemenswaardige investering gerealiseerd worden, huishoudens kunnen hun energieverbruik in 10-15 jaar ongeveer halveren zonder geld te lenen of spaargeld te gebruiken. De maatregelen kunnen steeds gefinancierd worden uit eerder behaalde besparingen en om te beginnen is een investering nodig van slechts € 200 in het eerste jaar. Na enkele jaren is er voldoende bespaard op de energierekening om het dak te isoleren, na weer enkele jaren kan de vloer geïsoleerd worden enz.

  Deze methode is met name ideaal voor minder draagkrachtige huishoudens omdat vooral zij het grootste risico lopen om voor de gigantische kosten van het Energieakkoord op te draaien, de meer draagkrachtige huishoudens kunnen zich immers wel veroorloven om direct te investeren in zonnepanelen en andere dure maatregelen waarmee het gebruik van duur gemaakte aardgas en netstroom vermeden kan worden.

  Hoe dan ook, de beoogde dekking van het Energieakkoord via de energierekening van consumenten zal nooit gehaald worden vanwege het grote besparingspotentieel voor gas en stroom.

 • henk daalder Pak de Wind
  26.08.2015 - 00:41 uur | henk daalder Pak de Wind

  18- smaken voor het energieakkoord, waarom hebben we dat akkoord zelf nog nodig, als we weten wat er moet gebeuren?
  Waarom is er een akkoord nodig om Nederland te redden van het klimaatprobleem?
  Is de echte strategie van VNO NCW dat toch om zo veel mogelijk klimaatschade te laten ontstaan, om eer te verdienen.
  Is Hans de Boer de Nederlandse Assad?

  Het probleem is dat duurzaam worden veel te langzaam gaat.
  Er loopt al een project om 100.000 woningen te isoleren.
  In Brabant willen ze er 1000 doen in 3 jaar. Maar er zijn 800.000 huizen ion Brabant, dus met dat tempo duurt het 2400 jaar.
  Met 100.000 huizen in 3 jaar duren 8 miijoen huizen nog steeds, ook 2400 jaar.
  De nu geplande snelheid is totaal irrelevant.
  De strategie is dus dat Nederland moet onder lopen, daar verdient VNO NCW veel meer aan, denken ze.
  Maar is dat waar?

 • Pieter Magré
  25.08.2015 - 23:40 uur | Pieter Magré

  Beste P. Lomito, ik blij met uw reactie, want nu kan ik tenminste een misverstand rechtzetten. Met een energieneutrale woning bedoel ik een woning die zo goed mogelijk geïsoleerd is, het liefst op passief niveau, aangevuld met andere energiebesparende maatregelen (led-lampen, warmtepomp, etc.), waarop vervolgens de energiebehoefte wordt afgestemd. Deze energie kan vervolgens worden opgewekt met zonne-energie, zodat zo'n woning in eigen energiebehoefte kan voorzien: een soort NOM-woning.
  Mijn punt was en is dat er in Nederland grootschalig op dit soort maatregelen zou moeten worden ingezet, dat is goed voor de economie (geeft een enorme impuls) en scheelt op termijn energiecentrales. Bovendien behoren grote stroomstoringen dan ook tot de verleden tijd, omdat iedereen selfsupporting is. Daarnaast komen particuliere huishoudens uiteindelijk voor lagere kosten te staan. Ik ben het wat dat betreft behoorlijk met u eens. Natuurlijk moeten we de zelf opgewekte energie niet gaan verspillen, maar dit tegen een redelijke prijs terug kunnen leveren aan het nog bestaande net. Mocht er op een gegeven moment teveel energiecapaciteit zijn in ons land, lijkt me dit eerder een luxeprobleem. Zover is het echter nog lang niet. Laten we de politiek eerst maar eens zover zien te krijgen dat deze voor een dergelijk economisch programma zorgt. Het zou een hoop problemen oplossen, alleen de energiebedrijven zullen hier minder blij mee zijn.

 • P. Lomito
  25.08.2015 - 18:41 uur | P. Lomito

  @ Pieter Magree, een energieneutrale woning betekent niets meer dan het afdekken van het energieverbruik met zonnepanelen ongeacht de omvang van het energieverbruik, je kunt de meest verspillende woning energieneutraal maken met voldoende zonnepanelen.

  De echte kracht van duurzaamheid zit in het voorkomen van energieverbruik, door onnodig verbruik te voorkomen en door energieverliezen van de woning te beperken. Deze zaken zijn veel belangrijker dan nog meer stroom op te wekken, daar hebben we al meer dan genoeg van.

 • sietse de haan
  25.08.2015 - 13:38 uur | sietse de haan

  Mee eens dat bedrijven en huishoudens veel meer moeten letten op hen warmte-gebruik. Maar als je b.v. een woning energieneutraal wilt maken kom je al snel uit op warmte koude opslag en dat betekent dat de gasrekening omlaag gaat en de elektriciteitsrekening omhoog. Willen we 100% hernieuwbare energie dan wordt dat naar mijn idee aan "all electric" verhaal.

 • Jan Westerik
  25.08.2015 - 13:36 uur | Jan Westerik

  Belangrijke discussie en idem reacties.
  Waar ik meer aandacht voor zou willen vragen is energiebesparing door middel van onze dagelijkse gedragingen.
  Ik kom in mijn omgeving met enige regelmaat mensen tegen die zonder blikken of blozen verklaren dat ze rond de 7000 Kwh aan elektriciteit verbruiken!!
  Nou vraag ik je....! Op mijn vraag waaraan die 7000 Kwh dan zoal besteed wordt volgt meestal een schouderophalen en een glazige blik. Men heeft geen idee en het houdt kennelijk lang niet iedereen bezig.
  Ik ben van de "baby-boom-generatie" (zie reactie Wim Terpstra) en verbruik jaarlijks 1400 Kwh aan stroom, die ik uiteraard zelf opwek (Sorry Wim)
  Maar ik zou ervoor willen pleiten om de voorlichting sterk te intensiveren om simpele besparing te realiseren.
  Consumenten gebruiken wasdrogers, vaatwasmachines, extra koelkasten, terrasverwarmers !!! en vele andere elektrische apparaten zonder er bij stil te staan, is mijn idee.
  Als ik een bouwvergunning aanvraag en ik stop geen 10 cm dikke isolatielaag in de spouw, krijg ik de vergunning niet. En terecht!!
  Maar als ik bij mijn super-geisoleerde huis op het terras ga zitten en ik zet daar 5 verwarmers aan a 2000 W per stuk, kraait er geen haan naar. Dat wringt, dunkt me zo.
  Het wordt m.i. tijd dat we weer die gezamenlijk verantwoordelijkheid gaan voelen, dat we onze aarde niet verder willen "opstoken"

 • Pieter Magré
  25.08.2015 - 13:06 uur | Pieter Magré

  Ik ben het met een deel van de reacties eens, echter ik zou daar aan toe willen voegen dat er grootscheeps ingezet zou moeten worden op het energieneutraal maken van de gebouwde omgeving in Nederland, in bijvoorbeeld een periode van 20 jaar. Dat levert veel innovatie en zeer veel banen op (heb ik uit een presentatie d.d.29.4.2015 van Jan Rotmans gehaald). Bovendien betekent energieneutraal in de nabije toekomst, dat we de investeringen in energieproductiecapaciteit daarop kunnen afstemmen (dus beperken i.p.v. uitbreiden). Ook betekent dit dat de kosten voor de huishoudens aanzienlijk zullen dalen, waarmee veel toekomstige problemen voorkomen kunnen worden. De burgers van Nederland moeten niet met onnodige kosten opgezadeld worden, terwijl het omgekeerde juist mogelijk is. Waarom doen we dit dan niet?

 • 25.08.2015 - 12:26 uur | Ramon Alberts

  Waarom wordt in dit artikel slechts gesproken over Elektriciteit als energie, terwijl dat slechts ca. 20/40( direkt/ indirekt) % is van de energie is die we in Nederland gebruiken?
  Verder vallen mij de zure reacties op en het komplot denken, dit duidt m.i. op grote conceptuele verschillen en een groot gebrek aan achtergrond kennis.
  Er staat veel op het spel t.a.v. Energie/ Kosten / Energiearmoede( te verwachten), maar dat valt nog in het niet bij de aankomende grondstoffen problematiek.
  Laten we onze interlectuele krachten nuttig aanwenden.

 • P. Lomito
  25.08.2015 - 11:08 uur | P. Lomito

  Je kunt kosten toerekenen aan fossiel wat je wilt, waar het uiteindelijk om gaat is welke prijs consumenten moeten betalen voor aardgas en netstroom. De tarieven zijn nu al belastend voor veel huishoudens, de voorgenomen prijsverhoging om duurzame opwekking rendabel te maken zal die groep alleen maar doen groeien. In gidsland Duitsland zijn ze daar ook achter gekomen met inmiddels 7 miljoen huishoudens die in energiearmoede leven, uiteindelijk heeft men in DE de subsidies op windmolens moeten versoberen om het probleem aan de onderkant van de maatschappij niet verder te laten groeien.

  Gidsland, dus wij zouden daarvan kunnen leren...

 • Jos Schalks
  25.08.2015 - 11:08 uur | Jos Schalks

  Wat een reacties, met name de reacties op reeds voldoende groene stroom en bijna gratis uit duitsland zijn leuk.
  Een ding vind ik echter niet in de reacties, er is nog lang niet genoeg zonne en windenergie, alleen die stomme kolencentrales en kerncentrales hebben geen uit knop.
  Die kunnen alleen maanden lang op (bijna) volle kracht draaien, of de stroom nu wel of niet nodig is! dus zetten we windmolens stil als er voldoende stroom is ipv de centrales stil te zetten. In dit plaatje ontbreekt een opslagsysteem wat de wisselende vraag en aanbod aan elkaar kan knopen.zodat werkelijk een paar kolencentrales dicht kunnen, en we de windenergie optimaal kunnen gebruiken. Plan Lievense ! klinkt nog veel beter als 10 jaar geleden.
  Ook de milieu belasting van centrales op gebied van directe opwarming door giga hoeveelheden heet koelwater ruim 60% van de kolen wordt nog steeds gebruikt om het water of de lucht op te warmen met koeltorens ipv electriciteit op te wekken, idem voor kerncentrales, maar nog iets meer verlies daar. rendement van 35% voor een gas/kolencentrale en 100+ % voor je cv ketel thuis.!

 • Wim Terpstra
  25.08.2015 - 10:01 uur | Wim Terpstra

  Ik kan mij in vele reacties vinden. Wat nog onderbelicht blijft is dat duurzame energie duur is. Dit is echt een dooddoener die uit onze hoofden moet. Duurzame energie heeft een hele andere milieu-impact dan fossiele energie. Omdat de nadelen van fossiele energie niet in de prijs doorgerekend worden lijkt fossiele energie goedkoop. Grote onzin natuurlijk.
  Dit creëren van een gelijk speelgeld zal natuurlijk nooit gebeuren. Daarvoor is de fossiele lobby te sterk, de financiële belangen van de wereld regerende families te groot en de gelatenheid van de bevolking over dit onderwerp ook te groot. Het maakt het gros van de mensen gewoon niets uit. Men is veel te veel bezig met survivallen. Slaven hebben geen tijd om na te denken en zijn te bang om tot actie over te gaan. Uiteindelijk zit daar het punt.

  Maar er is hoop! Het schijnt dat slechts 10% van de bevolking ervoor kan zorgen dat er een omkering komt. De rest van de mensen loopt er dan achteraan.

  De egoïstische babyboomers zijn straks wel een keer weg, nieuwe generaties komen. Generaties waarvan reeds nu al meer dan 10% duurzaam is en wil zijn. Het is een kwestie van tijd. Ik ga het nog meemaken!

 • Jack Machielsen
  25.08.2015 - 09:23 uur | Jack Machielsen

  Jan Giesbergen ik ben erg benieuwd naar jou product.
  Kun je daar iets meer over vertellen?

 • P. Lomito
  24.08.2015 - 22:46 uur | P. Lomito

  Verspilling bestaat niet alleen uit het onnodig verbruiken of verliezen van energie maar ook onnodig gebruik van kostbare materialen zoals in dit geval vele tonnen koper om overtollige zonnestroom uit Spanje naar Nederland te transporteren terwijl daar hier geen behoefte aan is. Wij hebben meer dan genoeg stroom, we krijgen zelfs geld toe om duurzame stroom over te nemen uit Duitsland die er ook al geen raad mee weten. Ondertussen wordt in Nederland nog zo'n 3-4 GW aan particuliere zonnepanelen bijgeplaatst (bovenop de al aanwezige 1 GW) en wordt zo'n 6 GW geplaatst aan opwekking met windmolens op land en zee. Totaal wordt er dus nog zo'n 10 GW geplaatst terwijl er nu al een enorm overschot aan duurzame stroom is.

  Gekkenwerk om dan nog meer stroom naar Nederland te willen halen. Het is sowieso van de zotte om te investeren in duurzame opwekking zolang de mogelijkheden van energiebesparing niet benut zijn.

 • Sietse de Haan
  24.08.2015 - 12:07 uur | Sietse de Haan

  "beide oplossingen biomassa uit Canada en zonnestroom uit Spanje zijn verspillend"
  Biomassa zie ik niet als een oplossing, maar zonnestroom uit Spanje is 5 ct /kWh goedkoper als wind op zee in NL hoezo verspillend? Je kunt het transporteren (als dat wenselijk is) met 3% verlies per 1000 km.
  groet Sietse

 • Jan Giesbergen
  24.08.2015 - 10:16 uur | Jan Giesbergen

  Met veel belangstelling heb ik het artikel gelezen.
  Naar mijn mening wordt er onvoldoende rekening gehouden met innovatieve ontwikkelingen om energie te besparen.
  Wij brengen een product in de markt dat daadwerkelijk elektriciteit bespaart door de kwaliteit ervan te verbeteren.
  Een wereldwijd gerespecteerd concern als IKEA heeft voor deze technologie gekozen en we besparen in hun winkels ongeveer 5%.
  Dit is ook mogelijk in andere gebouwen, eind dit jaar komen we ook in de markt voor de thuis gebruikers.
  Mvgr.
  Jan Giesbergen

 • P. Lomito
  23.08.2015 - 19:23 uur | P. Lomito

  Beide opties (biomassa uit Canada en zonnestroom uit Spanje) zijn verspillend en overbodig. Het blijkt erg moeilijk om te beseffen dat burgers niet zitten te wachten op duur gemaakte belastingstroom en belastinggas terwijl veel goedkopere varianten beschikbaar zijn: energiebesparing en eigen opwekking met zonnepanelen.

 • 23.08.2015 - 18:01 uur | Sietse de Haan

  Een uitgebalanceerd verhaal met de vinger op de juiste plek, waarom is biomassa die waarschijnlijk uit Canada komt wel een logische stap en zonne-energie uit Zuid-Europa niet?

 • P. Lomito
  23.08.2015 - 15:01 uur | P. Lomito

  Het doorschuiven van de rekening van het Energieakkoord naar huishoudens is niet terecht, van alle sectoren voldoet de woningsector al aan de gestelde eis van 18% minder CO2-uitstoot t.o.v. 1990 dankzij het lagere gasverbruik in woningen. Naast energiebesparing door betere isolatie en zuinige gasketels zorgen huishoudens nu ook voor een ware stroomrevolutie door massaal zonnepanelen en energiebesparende apparaten (verlichting en huishoudelijke apparaten) aan te schaffen. Naar verwachting zal komende jaren de vraag naar netstroom dan ook flink inzakken zodat de investering in meer aanbod van stroom met windmolens, zoals vastgelegd in het Energieakkoord, dwaas te noemen is. Dwaas omdat met windmolens (stap 2 van de Trias Energetica) energiebesparing wordt overgeslagen en daarmee de meest efficiënte manier van verduurzaming. Maar ook dwaas omdat het doorschuiven van de rekening naar huishoudens een extra prikkel geeft om in de eigen stroombehoefte te voorzien. Waarom zou je jaarlijks €800 extra betalen voor windmolenstroom als je voor dat bedrag elk jaar drie zonnepanelen kunt aanschaffen of een energiezuinige wasmachine/vaatwasser?

  De vraag is dus wie de windmolens gaat betalen, waarschijnlijk zullen dat eerst met name de minder draagkrachtige huishoudens zijn die geen middelen hebben om te investeren in energiezuinigheid en zonnepanelen, maar uiteindelijk zal deze groep in energiearmoede belanden zodat de rekening blijft liggen. En dan blijft uiteindelijk het economische afvoerputje over voor onbetaalbare rekeningen: de staatsschuld, ofwel de rekening wordt doorgeschoven naar toekomstige generaties...

  Het is nog niet te laat, het Energieakkoord kan nog afgeblazen worden zodat de grootste verspilling in de NL-geschiedenis voorkomen kan worden. Maar mijn inschatting is dat er een parlementaire enquête Energieakkoord zal komen... binnen 5-10 jaar.

 • Henk Daalder
  23.08.2015 - 10:01 uur | Henk Daalder

  Het energieakkoord smaakt alleen naar investeerders winst.
  Het is in feite een set van 170 kartel afspraken tegen burgers.
  Kijk naar de doelen, dat zijn allemaal bedrijfs of investeerders doelen

  Het klimaat en de wereld gaat echter gered worden door consumenten, zijn hebben een toekomst, hun kinderen.
  Investeerders hebben geen toekomst, alleen winst doelen, liefst op de korte termijn.

  Consumenten gaan steeds meer duurzame producten kopen.
  Zonnepanelen,
  Stukjes windpark voor eigen gebruik, de helft goedkoper dan zonnepanelen, en daken zijn ook te klein voor voldoende zonnepanelen.
  Elektrische auto's
  En energie neutrale huizen, ook een consumentenproduct.
  Vanuit het energieakkoord worden projecten gestimuleerd om huizen energieneutraal te verbouwen, dat heet met newspeak "energiesprong"
  Maar met het geplande tempo zijn ze 500 jaar bezig m alle huizen zonder aardgas te verbouiwen.
  Terwijl we er maximaal 30 jaar over mogen doen.

  Dus bedrijven moeten veel mer een consumenten focus krijgen.
  De overheid moet stoppen met subsidie aan investeerders, want die hebben geen toekomst.
  Consumenten moeten de subsidie krijgen , en zij geven dat dan uit bij de bedrijven die wel de goede producten en diensten leveren om consumenten te redden van het klimaat probleem.

  Gelukkig is duurzaam worden niet duur, altijd goedkoper dan fossiel blijven doen.
  Helaas moeten burgers wel veel betalen aan die 170 kartels in het SER energieakkoord van VNO NCW en de fossiele corruptie van EZ.
  EZ zou het liefst alle subsidie exporteren naar buitenlandse investeerders, zodat ons geld elders wordt verspild.
  Dan kunnen de EZ kolencentrales nog even doordraaien.

  De rest van de wereld wordt duurzaam, de korte termijn investeerders blijven geld kosten in Nederland, totdat Nederland weer onder de zeespiegelstijging verdwijnt

 • P. Lomito
  21.08.2015 - 18:11 uur | P. Lomito

  ...De minister stelt in zijn brief aan de Tweede kamer dat het beleid ‘budgetneutraal’ zou zijn. Kennelijk zijn de partijen van het energieakkoord in staat met evenveel geld méér duurzame energie produceren. Ik ben zo vrij hier een kanttekening bij te plaatsen. Duurzame energie is duur. Het inhalen van achterstanden kost geld, en Nederland zal de beurs moeten trekken. Ik hoop dat de SER-akkoord meer heeft opgeleverd dan alleen maar het verschuiven van budgetten...

  Zeer terecht opmerking! Geen van de betrokken partijen van het Energieakkoord betaalt de rekening van 80 miljard euro, die bittere pil is liefdevol op het bordje van huishoudens geschoven, de partij die NIET was vertegenwoordigd in het akkoord. Maar dit houdt ook in dat er nauwelijks draagvlak zal zijn voor de maatregelen. Windmolens hoeven sowieso niet applaus van omwonenden te rekenen vanwege geluidsoverlast en waardevermindering van de woning, maar het laatste restje goodwill zal volledig verdampen als men doorkrijgt dat er ook flink voor die windmolens afgetikt moet worden zonder enige tegenprestatie, nog geen kWh gratis stroom.

  Voeg daarbij het besef dat stroom waardeloos geworden is en het is duidelijk dat niemand die dure windmolenstroom wil hebben, beter het dak vol leggen met energiebelastingvrije zonnepanelen dan bij te dragen aan deze duurzaamheidswaanzin.