​Last-minute-hulp voor energiebesparingsplan

Ondernemerstips | 814 keer bekeken
​Last-minute-hulp voor energiebesparingsplan

Voor deelnemers aan de meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3 en MEE) breken drukke tijden aan. Als convenantsdeelnemer heb je relatief weinig last van het bevoegd gezag, maar daar staat tegenover dat je eens in de vier jaar behoorlijk aan de bak moet.

Op 1 oktober en 15 november is het weer zover. Afhankelijk van de sector moet dan ieder bedrijf het energie-efficiencyplan (EEP) voor de periode 2017 – 2020 inleveren bij de overheid. En dat is elke keer weer even op stoom komen. De EEP-HelpDesk kan daarbij ondersteuning bieden. In de regel ligt de taak voor het opstellen van het EEP bij de kwaliteitsmanager of duurzaamheidscoördinator. Die ziet nogal eens op tegen deze activiteit omdat deze exercitie slechts één keer in de vier jaar hoeft te gebeuren. “Met zulke lange tussenpozen kom je natuurlijk moeilijk in conditie”, aldus Joost Verhees van DuraMundo. Dat is voor veel bedrijven een inefficiënt proces.

Laaghangend fruit
Bijkomend nadeel is dat voor de meeste MJA-deelnemers het laaghangend fruit nu wel zo’n beetje geplukt is. Iedere gloeilamp met veel branduren is inmiddels wel vervangen door HF-TL- of ledverlichting. Bedrijven moeten nu verder kijken dan het eigen bedrijf en bijvoorbeeld meer werk maken van zogenaamde ketenmaatregelen. Verhees: “Denk daarbij aan mogelijkheden om bij een productieproces minder grondstof te gebruiken. Ook dat telt mee in je plan, want materiaal vertegenwoordigt een bepaalde energiehoeveelheid.”

Aangifte via internet
Bovendien zijn er wat zaken veranderd. Neem de aangifte zelf. Die moet geheel via internet gebeuren. Daarvoor heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een speciale internetapplicatie laten bouwen, die afgelopen 1 juli is vrijgegeven. Er worden ook enkele bijlagen geëist, maar in tegenstelling tot voorgaande keren gaat het hierbij niet om een uitgebreid rapport. “De bijlage mag heel efficiënt uit één beknopt bestand bestaan, conform het format van RVO”, zegt Verhees. “Daarin staan zaken als de energiebalans en de cijfermatige onderbouwing van maatregeleneffecten.” Om die calculaties is het de overheid nu vooral te doen.

Zelf aan de slag
De EEP-verantwoordelijke ziet zich geconfronteerd met een andere benadering dan vier jaar geleden. Daarbij staat hij er nu vaak alleen voor. “De tijd van uitgebreide ondersteuning door de overheid is voorbij. Bij vorige EEP-rondes trok de overheid de portemonnee voor het inhuren van energie-adviseurs die de bedrijven vergaand ondersteunden; nu moet men zelf aan het werk of op eigen kosten die adviseur inhuren”, zegt Verhees.
Dit voorjaar was er kortstondig een subsidiemogelijkheid voor MKB-bedrijven die niet tot een groter concern behoren, maar op 1 juni eindigde de aanvraagmogelijkheid. De subsidie bedroeg 2.500 euro per vestiging, die het bedrijf kon besteden aan extern advies .

Advies voor EEP
Heeft de overheid dan geen adviserende rol? Zeker wel. RVO heeft inmiddels een groot informatie-offensief ingezet, onder andere door extra voorlichtingsbijeenkomsten. Ook zijn er adviesbureaus die met overheidssteun workshops houden gericht op speciale onderwerpen, zoals ketenmaatregelen. Sinds kort is er ook een helpdesk: de EEP-HelpDesk. Dat is een initiatief van Proxsus, een energiecollectief van vier zelfstandige adviseurs die veel ervaring hebben met het opstellen van energie-efficiencyplannen in het kader van de MJA en de EED, de Europese richtlijn voor energiebesparing. Zij zien de behoefte in de markt.

Afstemmen met experts
“De bedrijven willen goedkope, professionele en snelle hulp bij allerlei praktische vragen omtrent hun EEP, het liefst met persoonlijk contact”, aldus Maxim Luttmer van LuTz consulting, net als Verhees medeoprichter van de EEP-Helpdesk. “Bij de meeste bedrijven weten de medewerkers vaak goed waar er nog energiebesparingswinst te halen is”, voegt Luttmer toe. “Wij worden vooral ingeschakeld door bedrijven die het EEP dan ook grotendeels zelf willen opstellen, maar nu in de eindfase behoefte hebben aan afstemming met EEP-experts.” De hulp richt zich op dan ook niet zozeer op de identificatie van de maatregelen, maar op de totale procesgang, het invullen van het e-MJV en de onderbouwing van de maatregeleneffecten.

Kosten blijven laag
De EEP-Helpdesk is een commercieel initiatief. Dat roept vragen op over de kosten. Luttmer: “Voor een fractie van een normaal EEP-advies helpen wij met onze jarenlange EEP-ervaring bedrijven die enerzijds veel zelf willen doen, en anderzijds weinig advieskosten willen maken.” Met een eenmalig tarief van 500 euro exclusief btw is de EEP-HelpDesk laag geprijsd. Voor dat bedrag krijgt het MJA-bedrijf onbeperkt toegang tot hulp via telefoon, e-mail of de website (www.eephelpdesk.nl).

Persoonlijk contact
De kosten worden laag gehouden doordat geen bedrijfsbezoeken worden afgelegd. “Die reistijd en –kosten hoeft de klant dus ook niet te betalen. Bovendien hebben we een zeer efficiënte helpdeskorganisatie op poten gezet, waardoor de overheadkosten laag zijn.” meldt Luttmer. De dienstverlening is dus op afstand, maar wel met persoonlijk contact. “En tegen het einde van de indieningstermijn organiseren we EEP-invulsessies waarbij we zelf aanwezig zijn. Dan kunnen we elkaar ook nog de hand schudden.”

Foto: De tankopslagsector neemt al enkele jaren deel aan de meerjarenafspraken op gebied van energie-efficiency (foto Votob.nl)

Redactie Ensoc, 1-sep16

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (0)

Reageren