Grootschalige energie-inkoop – tips & tricks

Ondernemerstips | 1324 keer bekeken
Grootschalige energie-inkoop – tips & tricks

De liberalisering van de energiemarkt heeft de afnemers van energie weliswaar keuzevrijheid gebracht, maar de inkoop van energie niet vereenvoudigd. De vrije markt functioneert binnen kaders van uitgebreide regulering, zoals de Gaswet, Elektriciteitswet 1998 en de Warmtewet. De inkoop van energie vergt een veelheid van afwegingen, ook juridische. Dit artikel geeft enkele tips & tricks voor het maken van de juiste afwegingen op juridisch vlak bij grootschalige energie-inkoop.

Iman Brinkman, advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Tip 1: check of aanbesteding verplicht of nuttig is
Wíe energie inkoopt, is in veel opzichten bepalend voor de regels die die inkoop beheersen. Wil een overheidsinstelling (aanbestedende dienst) energie inkopen, dan zal zij eerst moeten onderzoeken of de inkoop aanbestedingsplichtig is. De overheidsinstelling kan bij aanbesteding  kiezen uit verschillende procedurele varianten (openbare aanbesteding, niet-openbare aanbesteding, etc.). Ook zal zij zal tevoren inzicht moeten verschaffen in haar inkoopvoorwaarden, en de criteria die gelden voor aanwijzing van de winnaar. Voor de hand liggende criteria zijn de prijs en de kwaliteit van de energielevering.

Private bedrijven hoeven energie-inkoop niet aan te besteden, maar kiezen toch steeds vaker voor een transparant offertetraject dat openstaat voor alle (geschikte) geïnteresseerde partijen. Zij halen daarmee weliswaar de aanbestedingsbeginselen in huis, maar zij kunnen zo het economisch voordeligste contract afsluiten.

Tip 2: identificeer het voorwerp van inkoop en het gewenste aantal leveranciers
De inkoper zal ook vooraf moeten bepalen wát hij wil inkopen. Anders dan de levering en het transport van gas en elektriciteit, zijn de levering en het transport van warmte (vooralsnog) niet gesplitst. De inkoop van warmte of koude is vaak gekoppeld aan de aansluiting op het (koude- of) warmtenet.  Gas- en elektriciteitstransport staat echter los van levering en is strikt gereguleerd. De inkoper moet ervoor zorgen dat zijn installatie is aangesloten op het net en dat er voldoende transportcapaciteit gecontracteerd wordt.

Een andere afweging is of men een leverancier alle benodigde gas en elektriciteit wil laten leveren, of bij meerdere leveranciers “blokken” wil inkopen (via de TTF of een beurs). Tevens relevant is of de afnemer de programmaverantwoordelijkheid, dat wil zeggen de verantwoordelijkheid voor het verschil tussen de geprognosticeerde en werkelijke afname, wil overdragen. Leveranciers willen veelal tegen vergoeding programmaverantwoordelijkheid uitoefenen. Inkopende partijen kunnen er ook voor kiezen zelf programmaverantwoordelijkheid uit te oefenen (als zij daarvoor een erkenning hebben), of die over te dragen aan een andere – gespecialiseerde – partij.

Tip 3: bedenk vooraf welke prijs(formule) en voorwaarden men verwacht
Een verworvenheid van de vrije energiemarkt is dat de leveringsprijzen en –voorwaarden onderhandelbaar zijn. Een overheidsinstelling moet weliswaar vaak aanbesteden, maar kan zelf de voorwaarden formuleren, terwijl een private onderneming bij energieleveranciers de voorwaarden kan uitvragen. Hetzelfde geldt voor de prijs. Komt men een vaste of variabele prijs overeen? Of een combinatie van beide?

Tip 4: ga na of is sprake van een multi-site
Bij grootschalige energie-inkoop speelt vaak de complicatie dat men gas of elektriciteit wil afnemen via een combinatie van meerdere groot- en kleinverbruikaansluitingen. Een vergunning is echter vereist voor de levering van gas of elektriciteit aan kleinverbruikers, dat wil zeggen afnemers met een aansluiting met een capaciteit van maximaal 40m3/h respectievelijk 3*80A. Een inkoper heeft baat bij zoveel mogelijk concurrentie en dus een zo groot mogelijk aanbod en zal zijn tender niet willen beperken tot vergunninghoudende leveranciers, die ook zijn kleinverbruikaansluitingen mogen beleveren. Geen vergunning is echter nodig voor gas- of elektriciteitslevering onder een overeenkomst aan meerdere beroeps- of bedrijfsmatig handelende klein- en grootverbruikers. Deze multi site-uitzondering kan de concurrentie vergroten ten gunste van de inkoper.

Tip 5: is collectieve inkoop interessant?
Gezamenlijke energie-inkoop is voor zowel afnemers als leveranciers interessant. Hoe groter het afnamevolume, hoe meer eisen afnemers kunnen stellen en hoe makkelijker zij volumekortingen kunnen bedingen. Het contracteren van inkoopcollectieven is voor leveranciers ook interessant, omdat zij zo in een keer een groot volume kunnen gaan leveren. Inkoopcollectieven winnen aan populariteit. Niet alleen huishoudens en bijvoorbeeld bedrijven in een bepaalde branche, maar ook overheden kiezen steeds vaker voor gezamenlijke energie-inkoop. Het kan dus lonen een collectief te vormen. Let daarbij wel op de voorwaarden, prijzen, transparantie, en welke energieleveranciers meedingen naar het contract.

Andere afwegingen
Er zijn nog vele andere afwegingen denkbaar bij energie-inkoop, alle met hun eigen juridische aspecten. Zo is steeds vaker een eis dat de energie duurzaam is. Garanties van oorsprong kunnen hier uitkomst bieden. Ook kunnen de marktaandelen van leverancier en afnemer gecombineerd met de duur van de leveringsovereenkomst tot mededingingsrechtelijke complicaties leiden. Al deze juridische aspecten kunnen beklemmend overkomen. Maar eigenlijk zijn het slechts randvoorwaarden voor het goed functioneren van een gelijk speelveld. Daarvan profiteert uiteindelijk de energie-koper.

Dit artikel schreef Iman Brinkman voor Ensoc Magazine

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (1)

Reageren
  • Marieke van der Vossen
    11.12.2014 - 14:03 uur | Marieke van der Vossen

    Wat mij betreft is het ook van groot belang om duurzaamheid in de overweging mee te nemen. Neemt u genoegen met groene stroom dmv certificaten of wilt u verzekerd zijn van échte groene stroom, afkomstig uit Nederland.

    Reageer hieronder als u hier meer informatie over wilt ontvangen.

    Groeten Marieke van der Vossen