Duurzame biomassa: houtsnippers vs pellets

Ondernemerstips | 5570 keer bekeken
Duurzame biomassa: houtsnippers vs pellets

Hout verbranden kennen we al eeuwen en iedereen weet ook wel hoe droger hoe beter. Toch zijn er in Nederland de laatste jaren nogal wat installaties geplaatst om verse snippers te gaan verbranden en daarmee duurzame warmte op te wekken. Maar is dit wel zo duurzaam?

Gezien de brandstofprijs zijn houtsnippers de beste keus. Een ton verse snippers bevat gemiddeld 7,2 gigajoule (GJ) per ton en kost 50 euro per ton. Dat is omgerekend 6,95 euro per GJ. Een ton pellets bevat 17,5 GJ en kost 200 euro per ton, omgerekend 11,43 euro per GJ). De prijs voor de houtsnippers geldt voor levering los op de plek en voor pellets geblazen in de silo. Toch kiezen veel exploitanten van installaties voor biomassa niet altijd voor houtsnippers. Waarom niet?

Vocht
Wanneer je verse snippers gaat verbranden heb je te maken met een brandstof dat gemiddeld 50 procent vocht bevat. Om de snippers te verbranden is er eerst warmte nodig om dit vocht te laten verdampen alvorens het hout brandbare gassen kan afgeven en het verbrandingsproces kan aanvangen. Dit zorgt voor een lagere efficiëntie van de beschikbare energie in het hout. De verhouding ten opzichte van pellets is dat je voor één kilo pellets wel zes kilo verse snippers moet verbranden om dezelfde netto energie te verkrijgen. Dat betekent dus dat de installatie veel meer moet verwerken met daardoor ook veel hogere exploitatiekosten. Hierdoor vraagt zo’n installatie ook veel meer aandacht en toezicht doordat snippers zich moeilijker laten ‘automatiseren’. 

Meer ruimte nodig
Ook is voor snippers veel meer ruimte vereist, niet alleen voor de opslag maar ook in de installatie. Dit maakt de installatie 40 procent duurder dan een vergelijkbare installatie op pelletbasis. Daarnaast moet bij dit soort installaties de biomassa frequent (wekelijks) geleverd worden met toenemende kans op geur en logistieke belastingen. Omdat het verbrandingsproces niet optimaal verloopt door de wisselende brandstofkwaliteit ontstaat er veel meer fijnstof  en rook (geur) dan bij pellets. De stofemissie is tien keer hoger dan bij pellets. Dit zijn allemaal minder zichtbare ongemakken en kosten die de klant moet meenemen in zijn overweging welke installatie hij wil kiezen.

Drogere vorm
Door deze opgedane ervaringen zijn er sinds kort ook gedroogde  en uitgezeefde snippers op de markt met ca 25 procent vocht met een verbrandingswaarde van 12,5 GJ per ton en een prijs van 115 euro per ton (omgerekend 9,20 euro per GJ). Door deze drogere vorm verloopt het verbrandingsproces al veel beter en gaan de exploitatiekosten ook wat omlaag en verbetert het bedieningscomfort. Daarbij dient men wel te letten op stofbelastingen en moet men nog steeds de grote volumes handteren met een duurdere installatie als pellets.  

Conclusie
Samengevat kun je zeggen dat hoe groter de installatie (vanaf 5 MW) des te meer mogelijkheden er zijn om de brandstof te kiezen. Bij een grotere installatie kan je ook met natte snippers stoken. Als je dan ook nog een warmteterugwinning hebt om de warmte uit de rookgassen met waterdamp weer te kunnen benutten kan je de installatie efficiënter maken. Wel heb je dan ook een man nodig voor het toezicht op de installatie. Voor installaties onder de 5 MW is het de keus aan de klant, maar naarmate de ketel kleiner word (minder dan 1MW) genieten pellets de voorkeur. Dat hebben ervaringen in het buitenland aangetoond. In het buitenland zijn pellets meer ‘ingeburgerd’ en ligt de voorkeur toch duidelijk bij het probleemloze gebruik van pellets. Voor het compacte Nederland voorzie ik daarom ook een sterk groeiende markt voor pellets.

Tekst:  Jalo biopellets
Foto: houtsnippers versus houtpellets (foto Evergreen Bioheat)

Redactie Ensoc, 30-nov-15

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld jezelf nu aan voor de Ensoc nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws, trends en aanbiedingen.

Reacties (8)

Reageren
 • Jan Demmer (Jalo)
  03.12.2015 - 15:34 uur | Jan Demmer (Jalo)

  Heren hierbij wat antwoorden op de gestelde vragen: Allereerst een herstel van een ingeslopen schrijffout. In het artikel staat, ten onrechte, dat je wel zes kg snippers moet verbranden tov. één kilo pellets. Dat moet geen kilo zijn maar kuub!! Mijn excuses daarvoor. Wij als Jalo hebben al jaren een folder in omloop waarin dit de vorm van beeldplaatjes ook zo wordt aangegeven waarin één vrachtwagen met pellets ,zes vrachtwagens met verse snippers vertegenwoordigt.
  Daarnaast zijn er wat onduidelijkheden over energie verbruik en efficiëntie. Voor de productie van één ton pellets is elektrisch behoefte aan 200KWh. Wij hebben altijd gezegd dat dit tussen de drie tot vijf procent van de energie inhoud van de pellets lag. In dit geval is dat 200 : 4800 = 0,04 en dus 4%. Wanneer we dit vergelijken met aardgas dan is dat van de bron naar het fornuis 2,5 - 4 % van de energie inhoud. Door de meer diepere boringen en lastiger omstandigheden de laatste jaren en in de toekomst is dat al gestegen in sommige gevallen to 10% (Let wel dat aardgas bijna 2x zoveel energie bevat als pellets) Daarnaast hebben we het nog niet gehad over eventuele lekkages. Methaan gas heeft 20 x zoveel impact op het broeikas effect dan CO2!!!!
  Voor het drogen van onze grondstof gebruiken we het afval wat tijden de reiniging na het drogen ontstaat. Dit is ca. 12% van de droge stof. Deze droge massa dekt nagenoeg de brandstof behoefte voor de biomassa ketel die de warmte levert voor het droogproces.
  De massa die Jalo gebruikt is de jaarlijks vrijkomende biomassa in Nederland uit landschaps onderhoud samen met rest stromen uit het bos die niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt dus geen" balk- of plankhout " Dit is in mijn optiek uiterst verantwoord.
  Houtpellets zijn na productie CO2 stabiel. Dit in tegenstelling tot verse snippers. Door broei en compostering (verrotting) verdwijnt er maandelijks 2-3% van de energie inhoud. Dit is onbenutte energie waar niemand iets aan heeft en slecht voor de CO2 footprint. De kracht van de pellets ligt daarin dat het stoken op biomassa toegankelijk wordt gemaakt voor iedereen en zeker niet duurder dan gas gestookt maar wel met nagenoeg hetzelfde comfort als gas gestookt. Niet voor niets word het in Duitsland bestempeld als de brandstof van de toekomst!!

 • ir H Haveman
  03.12.2015 - 09:57 uur | ir H Haveman

  De laatste reactie stelt: houtpellets persen vergt 100 kW per ton. Wat wordt bedoeld? Dit is een vermogen in kW (energie per tijdseenheid) en een hoeveelheid product (ton), maar niet per tijdseenheid. Dat klopt niet met elkaar!
  Als bedoeld wordt 100 kWh per ton, dan is de hoeveelheid energie nodig voor het persen omgerekend slechts 0,00036 GJ per ton (??? wel een onwaarschijnlijk lage waarde). Vergeleken met de stookwaarde pinuts (zelfs als het getal 1000x zo groot zou zijn...).
  Wat wordt er toch veel aangerommeld met energie-eenheden....

 • jos schalks
  01.12.2015 - 18:32 uur | jos schalks

  hout pellet pers 7,5 Kw voor 250 kg pellets per uur dat is ongeveer 2,5 kw per week in de winter ipv cv ketel op gas van 60m3 verbruik.

 • Ron Iwema
  01.12.2015 - 18:31 uur | Ron Iwema

  Wat kost het aan energie om de pellets te drogen en te persen want dan ga je pas over efficiëntie praten.

 • Karel Pater
  01.12.2015 - 12:42 uur | Karel Pater

  Bij het lezen van dit artikel rijst de vraag hoeveel energie is er nodig voor de prductie van de pellets en wordt het verbruik voor de productie meegenomen in de totale berekening van de Co2
  uitstoot?
  Bij het gebruik van houtsnippers als brandstof kun je deze niet drogen door de warmte afgifte van de te gebruiken verbrandingsinstallatie? Dus aanvangen met bijvoorbeeld pellets wanneer er warmte is voor droging overgaan op houtsnippers?

 • Jaap Koppejan
  01.12.2015 - 11:24 uur | Jaap Koppejan

  Pellets maken uit landschappelijk hout is prima, maar het artikel tendeert nu wel erg sterk naar pellets terwijl ook snippers hun plek in de markt verdienen. In de praktijk moet integraal gekeken worden naar schaalgrootte, vollasturen, beschikbare ruimte en andere zaken om een goede afweging te maken.

  Overigens klopt de stelling onder het kopje 'Vocht' niet, dat 1 kilo pellets wel 6 kilo snippers zou vervangen. De energieinhoud bij verbranding in een ketel wordt namelijk uitgedrukt in de stookwaarde, welke in de eerste alinea al is genoemd en is gesteld op 7,2 resp. 17,5 GJ/ton. Omdat de rendementen van snippergestookte ketels en pelletgestookte ketels niet significant verschillen, is dit dus slechts een factor 2,4. Sterker nog, bij sommige toepassingen waarbij warmte op lagere temperatuur wordt geleverd kan worden gekozen voor rookgascondensatie, zodat het verschil tussen snippers en pellets nog kleiner wordt.

 • P. Lomito
  01.12.2015 - 11:08 uur | P. Lomito

  Biomassa is sowieso geen duurzame (=houdbare) manier van energie-opwekking. Volgens Urgenda moeten we nu onze CO2-productie verlagen omdat we anders catastrofale opwarming van de aarde zullen krijgen. Het verstoken van biomassa betekent echter dat er vooral NU meer CO2 geproduceerd wordt die pas over een jaartje of 50 weer opgeslagen is in nieuwe boomaanplant. We gaan het probleem dus eerst alleen maar erger maken...

  Het wordt tijd om enkele kerncentrales bij te plaatsen die de basislast van onze energievoorziening kunnen verzorgen.

 • Chiel Brandenburg
  01.12.2015 - 10:24 uur | Chiel Brandenburg

  Het stoken van verse natte houtsnippers lijkt mij in alle gevallen slecht. Waar het om gaat bij het stoken van biomassa is welke brandstof heeft de laagste Carbon Footprint. Op grote schaal blijkt dat houtsnippers te zijn, zelfs als je ze van de oostkust Amerika/Canada laat overvaren. Met super grote schepen kun je dan overslaan bij de nu bestande logistieke kolen infrastructuur. (Emo in Rotterdam bijvoorbeeld) Zo kan je overschakelen van kolen naar meer biomassa en meer biobased chemie. Pellets zijn eigenlijk alleen beter in kleine installaties. Bedenk dat het persen van pellets veel energie kost! Circa 100 kW per ton.